Redactieblog

267 x bekeken 7 reacties

LTO: besmette bedrijven volledig ruimen

LTO Nederland vindt dat besmette geiten die niet drachtig zijn ook van besmette geitenbedrijven afgevoerd moeten worden.

"Volgens de huidige regelgeving is dit niet het geval. Dat betekent dat op besmette bedrijven na het ruimen van besmette en niet besmette drachtige geiten nog steeds besmette dieren aanwezig zijn. Deze dieren kunnen de bacterie ook uitscheiden, aldus LTO.

De belangenorganistie noemt dit een sterfhuisconstructie. "Voor ondernemers is het hiermee onmogelijk om hun bedrijf vrij te maken van Q-koorts en een doorstart te maken. Uit sociaal en bedrijfseconomisch oogpunt voor de ondernemer is het niet ruimen van de besmette niet-dragende dieren onrechtvaardig", aldus LTO.

Als het huidige maatregelenpakket door gaat, wil LTO dat alle dieren en de mest van besmette bedrijven afgevoerd wordt.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan Roovers

  Een wijs besluit LTO, gewoon ruimen, dierenartsen(niet van het CDA) weigeren gezonde dieren te doden.
  Dom he, want gezonde dieren kunnen ook ziek worden en dan zegt het CDA:"zie je wel."
  CDA dierenartsen huilen krokedilletranen, maar gaan masaal ruimen, omdat ze het zo zielig vinden.
  Dieren artsen(niet van het CDA) hebben geen verstand, alleen mevr. Verburg, die weet het.LAAT VOORAL HET RUIMEN ZIEN OP TV, ZODAT ALLE MENSEN KUNNEN ZIEN HOE DE AANPAK VAN DE GEZONDHEIDSZORG IS.
  Ikzelf kijk niet want ik heb al zoiets gezien 35 jaar geleden, TOEN BEN IK VEGETARIER GEWORDEN!!

 • no-profile-image

  stopdeonzin

  Even opletten mannen, kennelijk hebben jullie wat gemist, want dit was juist de uitkomst van de ledenbijeenkomst. Wat Maat hier verkondigt wil LNV juist niet. Dus jullie vooringenomen conclusie slaan als een tang op een varken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Dirk, ook dit is weer een verhaal dat haaks staat op hetgeen Albert Jan Maat vorige week voor de media hield. Kennelijk heeft hij daarna van LNV de wind van voren gekregen en besluit nu de oude Bob Dylan-koers te gaan volgen: "The answer my friends, is blowing in the wind!" Als agrarisch ondernemer toch fijn om te weten wat er van de voorman van de belangenorganisatie te verwachten valt! Daarom mijn gratis advies: ga maar acuut uit zijn vuile wind staan, want voor men het weet heeft men een Q-koorts variant van Mkz-geinitieerde Varkenspest met Vogelgriepsymptomen onder de geruimde leden!

 • no-profile-image

  H.Grooten

  Allereerst vind ik het plaatsen van anonieme reacties twijfelachtig en qua inhoud én ongepast én meestal ongenuanceerd. Als ik bij RIVM, VWA en PVV lees hoeveel onderzoeken nog lopen, dus evenzoveel vragen onbeantwoord moeten worden, dan begrijp ik enerzijds waarom men te lang gewacht heeft en anderzijds nu zoveel tegenstrijdige maatregels treft en/of oppert. Als men op dit moment geen onderscheid kan maken tussen besmette en onbesmette dieren, dán is ook mijn mening als dierenarts om alle dieren te ruimen op de besmette bedrijven. Daarna de mest verbranden en het bedrijf terdege ontsmetten. Ben zeer nieuwsgierig of de gevaccineerde negatieve bedrijven ook negatief blijven, dán is er nog perspectief voor deze sector

 • no-profile-image

  spotvogel

  Geachte heer Grooten. ik kan mij wel vinden in uw scepsis over anonieme reacties in een forum. Maar wat mijzelf betreft: ik hanteer gewoon mijn geregistreerde auteurs-pseudoniem en daar is niets anoniems aan. U noemt in uw reactie lopend onderzoek bij RIVM, VWA en PVV, maar feit is dat er bij LNV al zéker vier jaar bekend is dat er in ons land Q-koorts bij geiten heerst en dat er al die tijd niet de geringste deugdelijke stap voorwaarts is gezet ter beteugeling van de infectie (door vaccinatie bijvoorbeeld) noch ter beheersing van het besmettingsgevaar bij mensen. LNV en Volkgezondheid hebben zélfs nimmer de moeite genomen om de bevolking te attenderen (laat staan te waarschuwen) op het besmettingsgevaar, zodat kwetsbare groeperingen tijdig preventief gevaccineerd hadden kunnen worden. Daarom heeft Marianne Thieme van de PvdD het kabinet ook 'dood door schuld' verweten en ik sluit mij daar volledig bij aan! Na bewust en van nabij de varkensgriep 1997 en de Mkz-crisis 2001 gevolgd te hebben, beschreef en analyseerde ik in 2003 het verloop van de vogelgriep H7N7 en kwam tot de verontrustende overtuiging dat die epidemische 'uitbraak' door LNV werd gehanteerd om tot grootscheepse ruimingen in beoogde Reconstructiegebieden te komen. Ik noemde dit een 'ambtelijk aangestuurd beleidsmatig handelend virus'! Dit alles is neergelegd in het dossier "De Pestvogels van Veerman" dat in 2006 verschenen is. Nadien volgde en beschreef ik het mondiale reilen en zeilen van Aviare influenza H1N5 en vervatte dat in het dossier 'Wachten op de Pandemie"(2008). Ik ben erg geschrokken van het vermetele lef van de ministers van LNV en Volksgezondheid om na zoveel nalatigheden hunnerzijds toch tot deze ruimingen te besluiten en ben ervan overtuigd dat duistere krachten vanuit het Agri-Industriële Complex de feitelijke veroorzakers zijn van de ziekte. En ook de wérkelijke belanghebbers bij grootscheepse ruimingen en het zodoende verminderd levensvatbaar maken van een hele sector. Gelukkig zijn veel van uw collega's niet bereid om aan deze gruwelijke daad van wanbeleid en normloze verwording van het respect voor al het leven mee te werken. Of er nog toekomstperspectief is voor de geitensector zal afhangen van hetgeen er komende week gaat plaatsvinden. Omdat geen enkele practiserend verterinair gedwongen kan worden om gezonde drachtige dieren te doden, hoop ik er op dat men massaal zal weigeren en zal aandringen op integrale vaccinatie van de gehele veestapel van de Nederlandse geitenhouders. Analoog dienen dan alle kwetsbare bevolkingsgroepen in staat gesteld te worden zich preventief te laten vaccineren. Dit kabinet heeft al vele malen vaker haar woord gebroken dan een parlemantaire democratie zich dient te laten welgevallen. Wat mij betreft is nu de maat méér dan vol!

 • no-profile-image

  gerrie

  LTO kan beter telefoontjes gaan aanbieden, daar hebben ze meer verstand van, maar succes ermee

 • no-profile-image

  dirk

  wat ik mij in alle redelijkheid afvraag wat wil lto nu eigenlijk Als ik dit zo lees waaien ze met alle winden mee Eerst hebben ze het over besmette of zieke dieren ruimen en gezonde laten leven Als ik dit op mij laat inwerken denk maar 1 ding ze hebben totaal niets geleerd van de mkz crisis

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.