Redactieblog

262 x bekeken

Handel in complete bedrijven gaat door

Het is erg rustig op de grondmarkt in Noord-Brabant. Dat constateert makelaar Jo Kreij van ZLTO Vastgoed.

"In het begin van het jaar liep het nog redelijk door. De grondprijs bleef voorzichtig stijgen. Sinds de zomerperiode is de markt echter tot stilstand gekomen." In de hele provincie vinden sinds de zomer minder transacties plaats ten opzichte van voorgaande jaren.  "Dat ligt ook een beetje aan de tijd. In het oogstseizoen wordt er traditioneel weinig grond verhandeld. Veel boeren wachten hiermee tot het begin van het nieuwe seizoen."

Zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant is het rustig. "De situatie is een beetje vreemd. In de afgelopen tweeëneenhalf jaar is de grondprijs met ongeveer 25.000 euro per hectare gestegen. Nu ligt het stil." De gemiddelde grondprijs in Noord-Brabant ligt tussen de 45.000 en 65.000 euro per hectare. "In Midden-Brabant liggen de prijzen iets hoger, mede doordat er veel boomteelt is. Hier worden prijzen tot 70.000 en 80.000 euro per hectare betaald. In Noordoost-Brabant ligt het prijsniveau iets lager, rond 50.000 euro."

De rust op de markt wordt niet alleen door de slechte economische situatie in de land- en tuinbouw veroorzaakt. "Emotie speelt ook een belangrijke rol", zegt Kreij. De handel in complete bedrijven in Noord-Brabant gaat gestaag verder. Er zijn nog boeren in de markt die een bedrijf willen kopen omdat ze op hun huidige locatie weg moeten voor de aanleg van natuur of voor stadsuitbreiding. Deze groep wordt wel steeds kleiner, omdat projectontwikkelaars en gemeenten door de economische crisis niet meer actief grond aankopen. "Maar de vraag naar melkveebedrijven met 40 hectare grond blijft. Hier is ook in de huidige markt wel vraag naar", aldus de ZLTO-makelaar.

Het aanbod van bedrijven is beperkt. Mede hierdoor is er voor sommige akkerbouwbedrijven die moeten verplaatsen geen geschikte nieuwe locatie te vinden binnen de provincie. "Ook merken we dat veel varkenshouders zich oriënteren wat ze gaan doen met het oog op de nieuwe regelgeving van 2013. Ze overwegen of ze het bedrijf gaan aanpassen of dat ze stoppen met het bedrijf." Op dit moment is het effect hiervan nog niet merkbaar op de grondmarkt.

De verwachting voor het komende jaar is lastig. "Gelderland heeft de aanleg van natuur voorlopig uitgesteld en ook in Den Haag blijkt dat de einddatum voor de EHS minder hard wordt. Dit zal veel effect hebben op de agrarische grondmarkt", aldus de makelaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.