Redactieblog

38 reacties

Geitenhouders reageren geschokt op besluit

Geitenhouders reageren zeer emotioneel op het besluit van het ministerie van landbouw om alle drachtige geiten te ruimen.

Op een besloten bijeenkomst in Wijchen kwamen ongeveer 150 geitenhouders bijeen om over de kwestie te praten.

"Dit is de dood voor de sector", reageert een geitenhouder. "Het zal veel bedrijven de kop kosten", klinkt het als enkele geitenhouders naar buiten komen. De stemming varieert van bedrukt tot boos.

Bij het sluiten van de krant was LTO Nederland nog in beraad met haar leden om tot een standpunt te komen. Dit duurde lang omdat de geitensector zeer verdeeld is. Een deel van de ondernemers pleit voor het weigeren van deelname aan de ruiming. Anderen pleiten ervoor om de besmette bedrijven volledig te ruimen om hiermee eerder vrij te zijn van Q-koorts.

Gerda Verburg reageerde begripvol nadat ze de geitenhouders had geïnformeerd. "Geitenhouders en hun gezinnen hebben een band met hun dieren."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Geit, stop a.u.b. onmiddellijk dat tendentieuze gemekker. In overdekte stallen levende geiten hebben niks van doen met trekvogels of andere dieren die al miljoenen jaren op het platteland voorkomen. Maar zij hebben wél ALLES te vrezen van de virale en bacteriële ziektenverspreiders van LNV! Lees dus eerst alle forums over Q-koorts voordat je dingen begint te mekkeren die nergens op slaan. Het is wel duidelijk dat 's lands stomste geit straks geruimd gaat worden in het bronsgroen kreupelhout. Bah!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Inderdaad Karin, ook mijn maag keerde om toen ik die vreselijke slapjanus op tv zag en hoorde. Een arts van het kaliber dat letterlijk alles in opdracht doet: zelfs datgene wat lijnrecht tegen de beroepsethiek indruist!! Niemand kan een medicus dwingen om dergelijke misdrijven tegen respect en fatsoen jegens dier en mens te begaan. Ik zou wel eens willen weten hoeveel zo'n klootzak door LNV/Volksgezondheid en dus uit de schatkist geschoven krijgt voor dit vuile werk. Daar kan de PvdD met de WOB in de hand wel zicht in krijgen!

 • no-profile-image

  fraanje MKZ Museum

  11-12-09
  Ramp voor Boeren in Nederland

  Helaas heeft onze Regering niets geleerd van de MKZ crisis in 2001 en gaat gewoon weer ruimen,
  Luisteren naar mensen die verstand van zaken hebben doet men Niet. Beloften voor de verkiezingen met veel bombarie. Wij zijn Slachtoffer van de Eenwording van de EU in Brussel en zullen daarvoor nog vele offers moeten brengen. Regelgeving uit Brussel kost miljarden en levert veel ergernis op bij de Belastingbetalers van ons land. Hopelijk gaan onze ogen nog eens open voor deze onuitputtelijke bron die alleen maar Geld Kost en niets dan ergernis oplevert.
  Het is niet moeilijk om Groot te worden maar om Klein te blijven !. Eerst is ons de Euro door de strot geduwd en toen de Grondwet wat 76% van ons volk niet wilden en toch ging Balkenende Door met de ze Doodlopende weg.
  Moge de HEERE ons nog behoeden voor zij straffen want alles is in zijn Handen en Macht

  KLOKKENLUIDERSPARTIJ BARNEVELD
  C.Fraanje

 • no-profile-image

  herkauwer

  Herma, in 2001 kregen bij jullie de melkveehouders bij Heerde- Wapenveld- Oene en ook aan de overkant bij Olst en Wijhe harde klappen en dat had allemaal te maken met andere ruimtelijke inrichtingsplannen van LNV. Om niet helemaal op te vallen gooiden ze er toen bij Wilp zelfs Creutzfeld-Jakob tegenaan! Want ze gaan over lijken. Letterlijk! In 2003 werd dat met de Vogelgriep nog eens dunnetjes overgedaan en ze waren het met Blauwtong in 2005/06 ook van plan, maar hielden zich in omdat dat wel op zou kunnen gaan vallen. Nu denken ze dat iedereen alles al wel weer vergeten zal zijn en proberen dus via de geitenhouders ruimte te maken. Geloof mij maar: LNV is de grootste vijand van zowel de boeren, de natuur als de gezonde voedselvoorziening. En van de burgerij. Hoe dat precies zit leg ik nog wel eens uit.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Dit is allemaal de schuld van LNV, die meer dan drie jaar alles op zijn beloop liet, niets deed en nu alles op de gietenhouders en hun dieren afschuift. Makkelijk met een kamer die aan de CDA-leiband loopt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Geertje, jij sjeest wel erg kort door de bocht. Moet je mee uitkijken meid, want met deze gladheid lig je zo in de plomp. Maar een nat pak haal je sowieso, want jouw betoog slaat nergens op.Luister: Iedere agrariër- dus ook de geitenhouders- heeft vét moeten investeren en zal dat aan de bank moeten aflossen. En er moet ook brood op de plank komen. Om van te leven! En voer en stro voor de dieren. En.......ga zo maar door. Het is dan ook unfair om de geitenhouders te verwijten dat zij ook aan de financiële kant van de zaak denken. Dat wil absoluut niet zeggen dat zij niets om het leven van hun dieren zouden geven. Ik hecht aan juiste voorstelling van zaken en wijs je hier dus even op. En Karin, jij hebt helemaal gelijk en daarover zette ik zojuist een bericht in het nieuwe forum "Verburg kijkt naar nieuwe Q-koorts test". Van de gekke dat niet de hele agrarische wereld als één blok achter de collegae geitenhouders gaat staan, maar zich sectoraal ingraaft. Stom, want wat nu met geiten gebeurd, gebeurde in 2003 met kippen en kalkoenen, in 2001 met runderen en in 1997 met varkens. En het scheelde een haar of het was in 2005/06 ook met schapen gebeurd. Want de viraal-bacteriële LNV-strooiploeg is al jarenlang in touw om op deze manier te zorgen voor ijskoude saneringsgolven. En dat gaat de hele veehouderij aan!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Vandaag zijn de loonslaven van VWA en RVV aan het selecteren en taxeren geslagen. Nét als 'Dahmals ins Vernichtungslager'! In plaats van gouden stiften en kronen is Gerda nu op zoek naar een zo laag mogelijke schadevergoeding per bedrijf. Mensen wordt toch eindelijk eens wakker en kap dit CDA-beleid af voordat alles naar het grootkapitaal verpatst is. Want daar zijn ze mee bezig!

 • no-profile-image

  hayo fokke ferwerda dr.vet.

  Wie de geschiedenis kent, die wéét dat zelfs de ergste dictators machteloos geweest zouden zijn als medici hen niet geholpen hadden bij het 'ruimen' van hen onwelgevallige personen. Wat we nu zien gebeuren bij de geiten(en eerder al bij andere ruimingen in 1997, 2001 en 2003) is de verpersoonlijking van een beleid dat het eigen feilen en falen poogt te maskeren door onbeschaafde repressie. Want als medicus bezweer ik dat er geen enkel verdedigbaar doel gebaat is bij deze barbarij.

 • no-profile-image

  Louisa

  echt verschrikkelijk, maar wat ik niet begrijp is, Waar blijft het verzet? De acties zoals tijdens mkz? Tis te krankzinnig voor woorden, grote afschuw daarbij; die hele bacterie wordt er totaal niet door uitgeroeid, wat een schande is dit en al die arme lammetjes die een letterlijke doodstrijd gaan krijgen als hun moeder sterft, zij leven nog even door, verschrikkelijk! Ik snap de dierenartsen ook niet, ze zouden niet meedoen aan de moord op de gezonde dieren. (hoewel ik ook tegen ruimingen ben ook van wel-besmette dieren)Wat een wereld is dit, walgelijk, walgelijk wat een overheid hoe barbaars.

 • no-profile-image

  boer

  Gaan wij geitenboeren akkoord met deze melktesten. Zijn deze 100 % ????????

 • no-profile-image

  Geertje

  Waren ze echt alleen geschokt vanwege hun bedrijfsvoering? Gruwelijk. Zie dat het totaal niet om dierenwelzijn gaat. Het gaat om hun euro's en niet anders. Op dit moment snakken ongeboren dieren naar adem in de eens veilige moederbuik. Dieren lopen hun dood tegemoet, machteloos. Mensen maken zich dan druk om de voortzetting van hun bedrijf? Ziek!

 • no-profile-image

  boerin

  Waarom boeren geen aktie voeren ? Ik ben geschokt. Velen met mij. Ongeloof. Zo gek zullen/zouden ze toch nooit weer zijn ? Niets onbetrouwbaarder dan de Overheid. Bij de MKZ heeft het ook niets geholpen. Met dit vorst-weer heeft een boer belangrijker activiteiten en extra werk in het buitengebied. Ook ivm de feest-dagen moet er meer werk in minder tijd. EN de vele nieuwe regelgeving die per 1 januari ingaat ,maar op dit moment kan ik de benodigde info nog niet vinden, dus nog meer nachtwerk. Maar dan nemen de hersenen de info veel moeilijker op. Wat 1 mens/boer allemaal behoort te weten. Maar ik als melkveehouder vindt het absurd wat de geitehouders aangedaan wordt.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Zo simpel ligt dat niet 'Brabant..'. Het is hier bij ons nu een beetje fris, maar in Siberië vriest het wel 60 graden. Die dieren moeten dus wel naar onze streken komen. maar zij brengen gegarandeerd geen vogelgriepvirus of Q-koortsbacterieën mee. Er is ook nog nooit bewezen dat trekvogels gehouden dieren infecteren. Dat zijn allemaal verzonnen beschuldigingen om de aandacht van de ware schuldigen (het agri-industriële complex) af te leiden.

 • no-profile-image

  Karin

  Inmiddels verwacht LNV al een kwart van alle geitenhouderijen te zullen ruimen (120 bedrijven). Zie nieuwsbericht elders op deze site.
  Dit staat in geen verhouding tot die 6 overledenen die ook al een andere ziekte onder de leden hadden, en die misschien toch al aan iets anders dan de Q-koorts overleden zouden zijn. En zelfs al lag het wèl alleen aan de Q-koorts: ziek worden en overlijden behoort nu eenmaal tot het 'ondernemersrisico' van het leven, en valt nooit uit te sluiten. Het kan nooit zo zijn dat we het recht hebben om anderen massaal in de ellende te (laten) storten om zelf nog even wat langer door te leven. De dood komt so wie so toch wel; dat moeten we gewoon accepteren.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo ligt dat niet Brabant! Verburg greep niet in terwijl ze moest weten wat de risico's voor de volksgezondheid konden zijn. Dat deed ze niet om de sector te sparen, maar om het juiste moment af te wachten waarop ruiming tot waarachtige sanering zou kunnen leiden. Doordat er steeds meer te doen was over Q-koorts begon afgelopen voorjaar de tijd al te dringen, maar toch werd de beslissing almaar verder vooruit geschoven. Terwijl er toen al honderden mensen ziek waren. Pas afgelopen maanden werd er intensiever aandacht aan het probleem geschonken en werd erop gemikt om het besluit tegen het kerstreces door het parlement te laten nemen. Want het ging LNV niet om de volksgezondheid, maar om het koud wegsaneren van een groot deel van de geitensector. Wordt toch eindelijk eens wakker beste mens. LNV naait jullie al tientallen jaren.

 • no-profile-image

  Lies

  Ik geloof er ook niets van dat deze grootscheepse walgelijk doding ook maar iets met volksgezondheid te maken heeft. Dan hadden ze veel eerder ingegrepen. Ze hebben het ministerie van gezondheid (ook een CDA-minister) erbij gesleept om straks toch de veeboeren volledig te vergoeden ...uit het potje van volksgezondheid. Dan moeten de vergoedingen van medische zorg aan langdurig zieke mensen maar bevroren worden (vinden ze vast van het CDA, de bandietenclub)of niet meer betaald en dan halen ze geld van gezondheidszorg weg om het platteland te kunnen saneren. CDA staat toch immers voor "alles doen wat de ethiek, normen, waarden, moraal niet toelaat"?

 • no-profile-image

  Karin

  De eerste beelden van de ruimingen op de t.v. bevestigen wat ik al vreesde: de boeren komen níet in actie, en laten alles maar over zich heen komen. Ook een dierenarts die aan de ruimingen in Vinkel meewerkte, beweerde dat 'dit nou eenmaal bij zijn vak hoorde'.
  Ik heb hier maar één woord voor: SLAP!!!

 • no-profile-image

  brabant

  Dat geitenhouders geschokt reageren is begrijpelijk, hun toekomst wordt verknalt. Maar verburgt en klink hadden 2 jaar geleden keihard moeten ingrijpen dan was er nu minder leed. Maar verburgt deed dat niet om de sector te sparen. De gok kwam verkeerd uit en nu moeten zeer velen daar onder leiden. Kortom wanbeleid van de bovenste plank door deze incapable minster van landbouw. De volgende keer maar geen cda meer stemmen wat een sukkels.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ach Marilou, het is precies zoals Randy Newman al meer dan twintig jaar geleden zong: 'it's money that matters!'
  Maar aan het eind zullen we zien hoe gelukkig die ingehuurde doodspuiters feitelijk geworden zijn. Laat ons hopen dat hun collegae hen de rug zullen toekeren.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik zou graag een reactie zien van de mensen die door Zembla zijn geïntervieuwd en ook de mensen die nu daadwerkelijk Q-koorts hebben (ik weet dat het een zoönose is en dat de volksgezondheid altijd nummer één moet staan).
  Die hebben vast niet gedacht dat de maatregelen zover zouden gaan, het heel Nederland zou treffen en zoveel gezinnen in de diepte zou gooien waar ze waarschijnlijk nooit meer uit komen. Ondernemersrisico noemen ze dat. Tja, en bij u? Bij u noemen ze het gewoon Q-koorts omdat men nog steeds niet weet waar het vandaan komt. Q staat immers voor query = vraag.
  Bij een gewone griep sterven nog steeds 2000 mensen per jaar.

 • no-profile-image

  eerlijk

  En maar diervriendelijke maatregelen opleggen zoals speeltjes in de varkenshokken koe in de wei duurzame stallen en welzijnseisen tot en met een mm te ruime mestspleet oei oei en dan nu zo alles opruimen schandalig gewoon. Wat hebben we al nie allemaal gedaan gedaan om verdere besmetting te voorkomen niks ja te weinig entstof besteld. Sterkte toegewenst aan de getroffen boeren.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Afschuwelijk vind ik dit, wat de Geitenhouders overkomt!!!... Ook gezonde drachtige Geiten worden op het Bedrijf van hun leven beroofd, vreselijk is dat!!!...En dan te bedenken dat de Geitenhouder de drachtige geiten moet aanwijzen!!!... Wat jullie betroffen Geitenhouders mee moeten maken is met geen pen te beschrijven!!!... Afschuwelijk is het!!!... Echt om te huilen.

 • no-profile-image

  Bram

  Dierziekten
  Het CDA wil het Europese non-vaccinatiebeleid (er mag niet preventief worden geënt tegen bepaalde dierziekten) doorbreken om de kans op nieuwe uitbraken te verkleinen. Bovendien vindt het CDA dat gezonde dieren niet preventief moeten worden geruimd. ( standpunt CDA.nl )

  Drama voor de geintehouders..

 • no-profile-image

  herma

  Hallo jullie worden slachtoffer net als wij toen tijdens de MKZ,het is ze alleen te doen om het land,begin een kerkdienst die mag wettelijk niet gestoord worden dus het moorden wordt tegen gehouden,voor meer info mail me maar ik weet er veel van vr gr Herma

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste C. Fraanje, toevallig keek ik na Groot Dictee en Pauw en Witteman nog even in het forum en zie dat Herkauwer zojuist het een en ander over MKZ en andere veterinaire ellende in het IJsseldal heeft gememoreerd. Ik volgde in de media in 2001 de MKZ-ramp die Kootwijkerbroek trof en was erg aangedaan toen in 2003 daar vlakbij, in Scherpenzeel en bijna op de grens van de gemeente Barneveld, Vogelgriep uitbrak op het bedrijf van boer Schimmel. Vanaf dat moment ben ik diep in die materie gedoken en dat leverde de dossiers 'de Pestvogels van Veerman' en 'Wachten op de Pandemie' op. Ik vond zoveel aanwijzingen dat er bij die 'epidemie' opzet in het spel was dat ik daarna heel scherp op uitbraken en verdenkingen ben gaan letten en het lijdt geen twijfel dat er heel vuile spelletjes gespeeld worden. Over de ruggen van boer, dier en consument en ten koste van de volksgezondheid. Ook de huidige gang van zaken rond de Q-koorts is daarvan een bewijs en voordat er ook maar één geit geruimd wordt moet de minister per direct in hechtenis genomen worden en moet worden uitgezocht waarom er gedurende drie jaar een groot aantal chronisch zieken en zelfs doden nodig waren voordat er in actie werd gekomen. Ik geef het antwoord maar alvast: de financiële klap moest zo hard aankomen dat er een massale kaalslag in de geitenhouderij zal plaastvinden. U meent nog in een democratisch land te leven? Dankzij CDA en LNV is dat al tientallen jaren niet meer zo. Het wordt tijd dat er een eind komt aan deze vormen van machtsmisbruik ten koste van alles waar het CDA voor zegt te staan: Normen en Waarden! En Democratie!!

 • no-profile-image

  geit

  Het is belachelijk allemaal er wordt ZINLOOS geruimd door emotie van en om de burgers maar tevreden te houden om zo extra stemmen te verkrijgen tijdens de verkiezing.wat ik hier mis in alle verhalen waar komt nu de Q koorts werkelijk vandaan en hoe is het daar gekomen door wind ,stof ???? ik zet daar mijn vraagtekens bij.
  Ik denk verder terug komt het niet door al onze trekvogels die jaarlijks 2 keer verplaatsen van zuid naar noord en van noord weer terug naar zuid.
  en al onze natuurgebieden die er bij komen met insecten en ander onraad ratten, muizen, wilde katten,vossen,steenmatters,teken en
  ga zo maar door word het ook daar geen tijd voor om eens een stokje voor te steken want daar zit volgens mij de grootste ziektebron van besmetters die voorzorgen dat de bedrijven ziek gemaakt worden.
  voorbeeld: vogels in stallen die daar poepen op het voer wat het dier geit nog mag eten,steenmatters die jonge lammeren die net geboren zijn wegslepen naar hun territorium,(wilde) katten van burgers die s'nachts door je stal sluipen terwijl je lkkr ligt te slapen en ga maar zo door.
  begin eerst eens de bron op te sporen van de besmetting en maak daar eens een plan van aanpak minder natuur want wij krijgen steeds meer onraad en rare beesten erbij .en laten wij nou niet die onschuldige drachtige geiten en koeien die ook Q koorts bij zich dragen nou eens niet afmaken blijf nou eens rustig in deze situatie en maak een goed entstof wat eigenlijk al drie jaar geleden had kunnen zijn. Het is gewoon ziek voor woorden.

 • no-profile-image

  Heidi

  Inderdaad Karin, nergens lees je over acties!
  Laten de boeren het allemaal maar over zich heenkomen?
  Als de boeren acties voeren weet ik zeker dat ook veel "gewone"burgers mee willen doen tegen het ruimen van zoveel gezonde dieren.

 • no-profile-image

  Jan

  Lijkt me beter om in Den Haag eens te beginnen met ruimen. Scheelt ontzettend veel doden.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Zeker weten Heidi. In 2003 heeft Veerman ervoor gezorgd dat de Vogelgriep uit de klauwen liep en heeft toen hobbydiertjes laten ruimen bij de hele burgerij in grote delen van ons land. Zoals het eendje Winnie van de achtjarige Iris Goldsteijn uit Berghem, de vijf kippetjes van Marga Veld en haar drie dochters uit Echteld en de handtamme huiskippetjes van de twaalfjarige Bennekomse Rozemarijn, die voor haar ogen door een ruimingteam van twaalf AID-ers in beslag werd genomen en met een achteloos gebaar doodgespoten! En dat alles nadat men zich met geweld toegang tot de woning had verschaft (het meisje had in doodsangst de deur gesloten gehouden). Haar werd door die LNV-gestapo toegebeten: "kind wat zeur je toch, je hebt toch nog een konijn!" Dit alles en nog véél meer staat gedetailleerd beschreven in Spotvogel's dossier "de Pestvogels van Veerman'. Maar iedereen is kennelijk vergeten wat het CDA onder 'waarden en normen' verstaat en waartoe LNV in staat is!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste boerin, het is vooral het CDA dat intens ONBETROUWBAAR, WREED, HARTELOOS en MENS- en DIERONTEREND tekeer gaat. Want als de grootste Tweede Kamerfractie het wil dan wordt er nog geen doodgeboren geitebokje geruimd! Met kerst voor de deur laat de vleesgeworden antichrist zich dus weer eens van de meest NORMLOZE kant bezichtigen. Nou ja: alle WAARDEN naar zijn geld!

 • no-profile-image

  zwalker

  Helemaal mee eens Gerrit. Maar ze zijn erg bang van negetieve publiciteit in verband met verkiezingen. Er moet nu dus écht aan de grote klok gehangen worden wat voor smeerlappen het zijn die zich achter huichelachtige normen en waarden verschuilen! Zo snel en omvangrijk mogelijk. Wég met die ongeciviliserde moordbende! Het woord is tzt aan de kiezer!

 • no-profile-image

  Hobbygeit

  NU OOK VOOR HOBBYGEITEN!!!!

  Meldt nu uw hobbygeiten aan. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wij maken uw geit geheid Q-koorts vrij.

  Beleefd aanbevolen,

  Gerda V

 • no-profile-image

  Gerrit

  Het is inderdaad het CDA, alweer het CDA dat staat voor gruwelijke acties alsof ze er het grootste plezier aan beleven om hiermee in de belangstelling te komen. Wie stemt er nog op deze walgelijke club harteloze wrede mensen? Maar waarom geen akties? Alleen woorden zullen het CDA niet doen inzien dat ze duivels bezig zijn.

 • no-profile-image

  zwalker

  Waarom denken jullie eifgenlijk dat die ruimingen NU gaan beginnen? Midden in het KERSTRECES! Beste mensen wordt toch wakker en span direct een Procedure tegen de Staat aan. Want Verburg en Klink staan jullie en al jullie dieren naar het leven en hebben door hun laakbaar handelen de Volksgezondheid langdurig en met dodelijk gevolg in gevaar gebracht. Bundel al jullie advocaten en ga er morgen nog tegenaan. Dan trek ik een baantje in N2000 Botshol! Zet 'm op en stop niet voor je gewonnen hebt. Het is reces dus dat moet kunnen! Het gaat tenslotte om jullie bedrijven, jullie dieren en jullie kapitaal. En dit land heet een democratie te zijn! Sterkte. Willem

 • no-profile-image

  caroline janssen

  Zwalker, Wandelaar, Herkauwer en Wipstaartje hebben groot gelijk! En Wipstaartje, hier vlakbij ligt een eendenkooi waar wilde vogels gevangen worden Allemaal blakerend gezonde dieren. Hoe komt men erbij dat zulke vogels vanuit Siberië hier ziekten zouden komen verspreiden in stallen waar honderdduizenden dieren zitten weg te kwijnen! De wereld op zijn kop!

 • no-profile-image

  marilou

  ik kan dat echt niet begrijpen: een dierenarts die zich laat inhuren om gezonde drachtige dieren dood te spuiten. Dat is telkens tenminste twee moorden! En soms drie want er zitten ook wel eens twee embyo's in een geit. Wat een beesten lopen er toch rond in dit land! Beroepsethiek? Me hoela!

 • no-profile-image

  Karin

  Iedereen roept nu wel ach en wee, maar niemand dóet iets! Boeren kunnen toch zo goed actie voeren? Of was die melkprijs onlangs dan toch belangrijker dan het zinloos afslachten van 40.000 geiten plus de ongeboren jongen ( vaak twee per moederdier, dus reken maar uit). En dan nog die 60 boerengezinnen die hiermee een faillissement ingedreven worden. Als de boeren de sympathie van de 'burgers' weer voor zich willen terugwinnen, moeten ze nu maar eens massaal in opstand komen. En misschien bij de volgende verkiezingen ook eens op een andere partij stemmen?

 • no-profile-image

  brabant

  Weet je wat Geit, we vragen die trekvogels direct of ze niet meer willen trekken. Het bespaart ze een boel energe als ze niet meer hoeven te vliegen naar het zuiden en visa versa.

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.