Redactieblog

256 x bekeken 12 reacties

'Geen compensatieregeling is bij asociale af'

Het feit dat er geen compensatieregeling is voor geitenhouders bij wie de geiten worden geruimd is bij het asociale af. Dat zegt LTO voorzitter Albert Jan Maat.

De dieren die geruimd worden, worden vergoed. Maar de gevolgschade ligt op dit moment bij de sector. "Dit gaat veel bedrijven de kop kosten", aldus LTO. Maat pleit voor een compensatieregeling omdat bedrijven waar de geiten geruimd worden geruime tijd zonder of met verminderd inkomen zitten. "Als er 5 miljard beschikbaar is voor de ABN-Amro, dan moet het toch mogelijk zijn dat er geld beschikbaar is voor de geitensector", aldus Maat.

Hij voorziet dat met 1 procent van het steunbedrag aan ABN Amro een groot deel van de sector ondersteund kan worden. "Het gaat bovendien om een sector zonder hoge bonussen, waar hard gewerkt wordt en waar het probleem is ontstaan zonder dat de ondernemers daar iets aan kunnen doen."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jan, hoe gaan we dan om met de mensen die de benen breken op skivakantie of een voetbalwedstrijd, of bv. bergbeklimmers die een dwarsleasie oplopen als ze omlaag kukelen? Dat risico weet je toch van tevoren. Moet de hele maatschappij voor deze kosten opdraaien?
  Begrijp me goed, ik wil de discussie aanzwengelen waar de grens ligt van maatschappelijk dragen van lasten.

 • no-profile-image

  Jan

  Helemaal mee eens, er moet een goede schadeloosstelling voor alle gedupeerden komen. Stel je voor dat je geen schadeloosstelling krijgt als je al twee jaar door het toedoen van een ander je huis moet verkopen omdat een ongeschiktheidstraject ingeslagen wordt door de werkgever. En dat omdat je met je stomme kop ooit aan een "gezonde wandeling" bent begonne. Stop eens met dat egoistme en betrek de gehele samenleving bij een naar redelijkheid te betalen vergoeding ipv alleen een vergoeding voor iets dat een sectoraal probleem is.

 • no-profile-image

  ajverschoor@kliksafe.nl

  Kom op mensen, laat van je horen!! Iedereen en overal! Tijd voor een keiharde actie! Ze hebben immers beloofd nooit meer te zullen ruimen.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Kanibaal. wakker worden! Het is juist de overheid (LNV) die er steeds weer voor zorgt dat beoogde saneringen op deze manier erdoorheen gerauscht kunnen worden. Daarom gaat het zoals het gaat en heeft LNV het eerst ruim 3 jaar uit de klauwen laten lopen. Om een parlementair draagvlak voor ruimingen te creeëren! Dat moet zélfs in Chemnitz (Karl Marx Stadt) te vatten zijn. Graag dus solidairiteit met de geitenhouders, want morgen is de volgende sector aan de beurt!!!

 • no-profile-image

  Jan

  Een ondernemer die zich in de intensieve veehouderij begeeft moet weten dat hem vroeg of laat een ruiming kan overkomen. Daar had hij zich voor moeten indekken of er nooit aan moeten beginnen. Daarom: geen gemeenschapsgeld voor ondernemers die niet vooruit kunnen denken.

 • no-profile-image

  more

  Hey jan en waarom dan wel gemeenschapsgeld naar abn ing en andere dubieuze banken ??

 • no-profile-image

  herkauwer

  Daarom is het ook van de gekke dat er niet per direct een parlementair onderzoek wordt gestart naar de redenen waarom LNV 3 jaar heeft gewacht voordat er, onder druk van steeds meer ziektegevallen bij de bevolking, iets gebeurde. En dat het nu dus op ruimen aankomt: dat was nou juist de bedoeling want er moet immers IJSKOUD gesaneerd worden. Dan ga je die ondernemers toch niet royaal uit de financiële problemen helpen, want het is juist geheim LNV-beleid dat ze failliet moeten gaan! Zo ging dat met de varkenspest in 1997, met mkz in 2001 en met de vogelgriep in 2003. Een nu gaat dat weer net zo. Tenzij de hele agri-wereld en de burgerij hiertegen te hoop gaan lopen. Dat zou tijd worden!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Verdulleme nog aan toe, kunnen jullie nou denken of niet. Dit probleem gaat helemaal boven de mogelijkheden van de geitenhouders uit. Het is LNV die bezig is om de geitenhouderij ijskoud te saneren, net zoals ze dat eerder al deden met de Varkenssector(1997) en de Pluimveesector(2003) en lokaal met onwelgevallige melkveehouderijen in 2001. Klets dus niet uit je nek Jan. De overheid is welbewust de geitenhouderij aan het kapot maken en daar past geen enkele begrip voor. En de kamer moet wakker worden en gaan doen waarvoor ze betaald worden: het openbaar bestuur controleren!

 • no-profile-image

  bert

  Ja, wat moet je nu nog zeggen...........
  Geitenhouders zijn vaak echte ondernemers die uit weinig of niets een gezond bedrijf heben neergezet. Daar worden ze nu dus keihard voor gestraft, door je eigen geiten aan te wijzen die ze vervolgens zullen afmaken. Gevoel speelt in deze geen rol.
  Ik leef met jullie mee (niet dat jullie daar veel aan hebben) STERKTE

 • no-profile-image

  Charly's Angel

  In het verleden zijn er in Nederland bedrijven geruimd, omdat de ziektes die er heersten een gevaar voor de gehele veestapel van Nederland en daarbuiten betekenden.
  Nu praten we over het doden van dieren en het ruimen van gehele bedrijven in verband met de volksgezondheid. De gezondheid van de dieren is in het gedrang, maar de mensen.
  Zoals de minister van Landbouw ook in de maatregel aangeeft is het van belang voor de volksgezondheid in het algemeen dat dieren en zelfs bedrijven geruimd moeten worden.
  In het belang van het algemeen. Niet alleen voor de mensen die werken in de geiten- en of schapenhouderij. Nee, alle mensen in de gebieden en de omvang van de besmette gebieden neemt nog steeds toe. En daarmee de besmettingskans van de bevolking.
  Algemeen belang. Dat wil zeggen dat dieren in het belang van de totale Nederlandse bevolking geruimd moeten worden. Dat lijkt verdacht veel op onteigening van de dieren. En dan zijn we bij de onteigeningswet, zoals we die bij de ruimtelijke ordening kennen.
  De minister kan natuurlijk niet bij voorbaat zeggen dat zij gaat onteigenen. Dan zou zij de schatkist openstellen voor de geitenhouders. Je bent minister van Landbouw of je bent het niet. Maar ze weet hoe boeren zijn, en is zelf hiermee de koehandel over de geiten begonnen.
  Geitenhouders dienen keihard vast te houden aan de ruiming van de dieren/bedrijven in het algemeen belang van de Nederlandse volksgezondheid. Uit belang van de gezondheid van de dieren is vaccinatie voldoende ? Althans dat is geopperd. En het gekke van alles is dat de vaccinatie door de overheid is betaald. Maar gaat het echt geld kosten dan zijn we niet thuis. De onderbouwing van de minister van Landbouw om de geietenhouders niet schadeloos te stellen is hardstikke krom, als je de maatregelen vaccinatie en ruimen naast elkaar zet.
  Ik voorspel u, dat de minister op zoek is naar geld in haar begroting. Lukt haar het niet om geld in haar begroting te vinden, dan zal zij tijdens het kerstreces met Wouter Bos gaan dineren om met hem niet over ijspegels maar over euro's te gaan praten die zij door een calamiteit in de gezondheidssfeer nodig heeft.
  Velen onder u constateren dat het lang heeft geduurd vooral eer er maatregelen worden genomen. Dat is logisch. Ziektes zijn geen optelsom van je doet dit en dat en dan is het over. Zeker als het ziektes betreft die redelijk nieuw zijn. Daar is onderzoek voor nodig en dat vergt tijd. Abortus bang heeft tientallen jaren geduurd voor dat het is uitgebannen. Zo ook hondsdolheid, tbc, en andere ziekten. Je kan en mag van de minister niet een streep van de pen verwachten zonder dat voldoende kennis is verzameld. En dat is zelfs nu nog de vraag: is alles bekend over deze ziekte?
  Wat dat betreft is de minister voorzichtig, maar tevens dringt de tijd. Want het aflammerseizoen begint kort na nieuwjaar, elk jaar opnieuw. En dat is de tijd van het jaar, waarin besmettingsgevaar van de mensen in de omgeving het grootst is.

  Veel sterkte met de strijd om schadeloos gesteld te worden. U heeft een kans om dat te bereiken en die kans schat ik in op 99%.:
  1 U wordt gedwongen om geiten en schapen af te staan. Zij worden door de overheid gedood.
  2 U verliest de opbrengst van het vlees van geit en nakomeling.
  3 U verliest omzet.
  4 U wenst na ruiming geiten te kopen. Met u zijn vele geitenhouders en schapenhouders. De vraag zal groter zijn dan in de afgelopen jaren. U betaalt de hoofdprijs voor vervanging.
  5 Uw vaste kosten lopen door. Dat kunt u met de jaarrekening aantonen.
  6 U als geitenhouder heeft nog nooit subsidie of bedrijfstoeslag ontvangen. Ook niet in de jaren dat de melkprijs van de geiten bar slecht was.
  7 U inkomen en bestaansrecht komt door een incident in gevaar. Dat incident bedreigt de volksgezondheid. In het algemeen belang leidt u schade. Daar past alleen maar schadeloosstelling bij.

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Is moeilijk. De sector is wel zelf verantwoordelijk voor haar daden.Nu de overheid op laten draaien voor de kosten is niet redelijk. Echter de overheid heeft in deze ook boter op haar hoofd. Zij had al veel eerder in moeten grijpen . Dan was de zaak niet zo ontspoord want dat mag je het doden van gezonde drachtige dieren wel noemen. Gewoon overnieuw beginnen met deze sector en de gedupeerde boeren op zijn minst weer een nieuwe kans geven. Dus een bepaalde steun zal hier bij zeker nodig zijn.

 • no-profile-image

  Jan

  Uiteraard ook geen steun voor dubieuze banken.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.