Biogasprojecten krijgen voorlopig geen steun

De initiatiefnemers van biogashubs hoeven volgend jaar niet te rekenen op een versoepeling van de subsidievoorwaarden.

Economieminister Maria van der Hoeven wil de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) op zijn vroegst in 2011 aanpassen en alleen als blijkt dat dit noodzakelijk is. In Friesland willen vijftien tot twintig melkveehouders subsidie aanvragen voor een gezamenlijk biogasproject en in Groningen bestaan soortgelijke plannen. De SDE staat echter alleen steun toe als de vergisters deel uitmaken van dezelfde productie-installatie en zijn ondergebracht bij een organisatie. Waarschijnlijk kunnen de initiatiefnemers daar niet aan voldoen.

Van der Hoeven stelt dat de SDE volgend jaar wordt geëvalueerd. Dan wordt bekeken of er een aparte categorie voor biogashubs moet komen. Daarvoor dienen de initiatiefnemers wel aan te tonen dat hun projecten significante kostenvoordelen opleveren en opname in de regeling daardoor gerechtvaardigd is.

Of registreer je om te kunnen reageren.