Redactieblog

240 x bekeken 16 reacties

Advies: drachtige geiten op besmette bedrijven ruimen

Het deskundigenoverleg Q-koorts van het RIVM adviseert het ministerie van landbouw om in de strijd tegen Q-koorts alle drachtige geiten op bedrijven die besmet zijn met Q-koorts te ruimen.

Dat blijkt uit het advies dat de organisatie aan het ministerie van landbouw heeft gestuurd. De maatregel moet gelden voor bedrijven waarvan de tankmelkuitslagen herhaaldelijk Q-koortsbesmetting aantonen.
Het deskundigenoverleg ziet het ruimen als een eenmalige maatregel voordat het aflammeren of de eventuele abortussen gaan plaatsvinden. ”Er worden dan echter ook onbesmette drachtige geiten afgevoerd”, schrijft het RIVM. De organisatie geeft aan dat er mogelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde bedrijven. ”Op ongevaccineerde bedrijven is deze strategie de enige manier om de uitscheiding in 2010 substantieel te verminderen”, aldus het RIVM. ”Op bedrijven die wel zijn gevaccineerd kan deze strategie ingezet worden als aanvullende reducerende maatregel, omdat op deze bedrijven de uitscheiding al vermindert door de vaccinatie.”
Daarnaast wordt geadviseerd de vaccinatiestrategie voor te zetten en een tijdelijk uitbreidingsverbod voor geitenbedrijven in te voeren.
In het deskundigenoverleg zitten zowel deskundigen uit de humane als uit de veterinaire medische sector.
De ministeries van landbouw en volksgezondheid zullen deze week een besluit nemen over de aanpak van Q-koorts. In het advies worden in totaal acht bestrijdingsstrategieën besproken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan Roovers

  Bij het CDA zitten de grootste dierenbeulen !!!!

 • no-profile-image

  boer

  Nu is er eindelijk eens wat waar de partij van de dieren voor op kan komen en nu hoor je ze niet. Ze laten toch niet drachtige geiten afmaken die niet besmet zijn ??

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goed gezien Veenstra, zie hieronder enkele citaten uit een rapport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van 2003 waaruit blijkt dat de overheid goed weet waar de schoen wringt;
  "XII Vergeten stoffen – geneesmiddelen December 2003.
  Het verwijderingsrendement van geneesmiddelen in een RWZI verschilt
  sterk per stofgroep en binnen de stofgroep weer sterk per individuele
  actieve stof. Met name de goed oplosbare, slecht afbreekbare actieve
  stoffen uit geneesmiddelen worden slechts gedeeltelijk verwijderd. Het
  grootste deel van de geneesmiddelen is goed oplosbaar in water omdat
  deze meestal via het bloed door het lichaam verspreid worden. (....)Bij de aanwezigheid van lage concentraties geneesmiddelen in het
  oppervlaktewater kunnen niet alleen de eventuele risico’s ten aanzien
  van de ecologie niet worden uitgesloten, maar ook andere
  gebruiksfuncties van oppervlaktewater zouden hierdoor nadelig
  beïnvloed kunnen worden, zoals als grondstof voor de
  drinkwaterproductie en veedrenking (....)
  De belasting via riooloverstorten is berekend op slechts enkele
  procenten van de totale emissie aan geneesmiddelen naar
  oppervlaktewater.(.....)
  Bij humane geneesmiddelen kan enerzijds een hoog specifiek gebruik
  bij ziekenhuizen en anderzijds een continu gebruik van vooral algemene
  middelen in huishoudens, zorginstellingen en apotheken onderscheiden
  worden. In zorginstellingen en huishoudens bestaan momenteel geen
  mogelijkheden om de emissie van geneesmiddelen naar de riolering te
  beperken, anders dan een zo volledig mogelijke inzameling van de nietgeconsumeerde
  geneesmiddelen.
  In ziekenhuizen wordt een groot scala aan geneesmiddelen gebruikt,
  variërend van de middelen die ook in de huishoudens worden gebruikt
  tot een aantal specifieke geneesmiddelen in bepaalde afdelingen, zoals
  bijvoorbeeld röntgencontrastmiddelen. Het zijn juist deze
  röntgencontrastmiddelen die overal in het watermilieu in hoge
  concentraties worden aangetroffen, tot zelfs in drinkwater. (.........)
  Voor humane geneesmiddelen bestaat er geen wettelijke basis en er
  zijn nog geen officiële richtlijnen om de mogelijke risico’s voor het
  watermilieu als gevolg van het gebruik te bepalen. Vanwege het zeer
  grote maatschappelijke belang van humane geneesmiddelen is een
  verbod of het niet toelaten op grond van milieucriteria niet aan de
  orde."
  Het zou wellicht beter zijn dat de overheid laat onderzoeken in hoeverre het immuniteitssysteem van mens en dier wordt aangetast door deze stelselmatige circulatie van gifstoffen in ons drinkwater. Bij een slecht functionerend immuniteitsysteem is het gebruik van vaccins en geneesmiddelen het paard achter de wagen spannen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han de reden is simpel: de ziektekiem is opzettelijk verspreidt om de sector koud te kunnen saneren. Dat gebeurde eerder ook met de vogelgriep in 2003. Indertijd is vast komen te staan dat er zelfs ook opzettelijk Mkz is uitgezaaid en dat werd toen vergoelijkt als een uit de hand gelopen proef van het CDI-LNV. Maar je gaat natuurlijk niet zomaar in het geniep zo'n virus uitzetten om er een proefbesmetting mee te bewerkstelligen. Dat, en dat alleen, is er de reden van dat LNV al 3 jaar niks heeft gedaan tegen de bedrijven waar Q-koorts was vastgesteld. Het moest eerst onbeheersbaar worden om effectief te kunnen saneren! Lijkt Kafka wel!!

 • no-profile-image

  Han

  Als de ernst van Q-koorts ingrijpen rechtvaardigt goed dan moet dat. Maar waarom jaren wachten tot nagenoeg het hele land onder de bacterie zit? Als ruimen de oplossing is waarom dan niet bij de eerste de beste uitbraak en accuut vaccineren de hele veestapel die in aanmerking komt. Geen excuus het kost geld, de veehouder haalt ook zijn medicijn als hij daarmee erger voorkomt. Ik zie het nut van ruimen van gezonde dieren niet in. Ik zie ook niet in waarom ingrijpen in een vroeg stadium niet gebeurd is?
  Nu ingrijpen en op grote schaal de hele geitenhouderij "om zeep" helpen, KOST MINDER?? Dan bij aanvang eersste ziekte uitbraak ingrijpen?? Om te lachen!
  Waarom hebben de geitenhouders niet zelf het voortouw genomen, weten ze dan nog niet dat er uit de politiek alleen maar nood maatregelen komen, die de boer in een kwaad daglicht stellen.

 • no-profile-image

  binnen

  Dit zou het toppunt van politiek zijn. Omdat de maatschappij vraagt om "een" daad moet er iets gebeuren. Of het helpt doet niet ter zake.
  Als de politiek maar kan zeggen wat gedaan te hebben.

 • no-profile-image

  dier

  Blij, dat u erzo over denkt. De boeren die de vorige ruimingen hebben meegemaakt zijn er nu nog niet klaar mee. Ruiming is een zwaktebod. De bacterien overleven in de mest is bekend.

 • no-profile-image

  pieter

  ja, heerlijk gezonde drachtige geiten, waar dan gezondelevende babygeitjes uitkomen die dan doodgemaakt worden.
  Welke dierenartsen gaan ze daarvoor vinden?

 • no-profile-image

  gekke henkie

  welke zieke geest heeft er nu weer bedacht dat er onschuldige dieren afgemaakt moeten worden. gewoon enten!!! ze maken alle mensen die mexicaanse griep hebben toch ook niet af.

 • no-profile-image

  r.veenstra

  Laat ik als burger zeggen dat wij er niet mee akkoord gaan als weer als net in het verleden de dieren geruimd gaan worden. Deze onschuldige en ook vaak gezonde dieren. We hebben het trauma nog goed in het geheugen van de ruimingen van koeien en varkens. Het is een grote schande en ik kan wel zeggen dat dergelijke praktijken ertoe lijden dat mensen zullen stoppen met het eten van vlees. Deze hype gebracht door virologen en media wordt weer eens fijn aangedikt. Het moge duidelijk zijn dat deze bacterie coxiella burnettie voorkomt onder allerlei dierensoorten en vogels. Missschien kunnen we daarbij ook even in rekening nemen de uitscheiding van de vele geneesmiddelen en griepvaccins uit mens/dier in het grondwater waarover nooit gesproken wordt. Waarschijnlijk herrinnerd zich niemand meer de jaren 60 waar vissen en koeien onvruchtbaar werden door het pilgebruik van de mens dat belande in het grondwater.We hebben nu hartmedicijnen,reuma,kanker etc etc etc etc noem maar op alles komt in het water terecht. Om de zwarte piet van de Q koorts bij de geitenhouders te leggen. Wie zegt niet dat dit weer een opgezette besmetting is om zo 60 % van de boeren voor 2015 uit te rangeren (bronnen overheid/rabobank) Ik heb hier 3 onderwerpen te pakken. Oplossing is niet ruimen maar prikken en een beter/strenger hygienisch beleid.Kleinschaligere opzetting van bedrijven waardoor het beter in de hand te houden is. En dan maar beter afschermen. (tijdelijk)

 • no-profile-image

  Louisa

  Niks is zo schandelijk en onethisch te noemen als "het ruimen"van dieren.
  Ik zie zo de MKZ weer voor me schandalig zoals de overheid heeft gehandeld! Tis behalve onethisch ook nog eens zinloos, alsof dan het probleem opgelost is alsof de bacterie dan ineens weg zou zijn. De Zembla uitzending was overigens mijns inzicht niet neutraal maar gekleurd, de vraagsteller leek erg op de hand van de huisartsen. Ik denk dat wij burgers allemaal tegen "ruimen" zijn, hopelijk dat de overheid zich nu eens wat dierfatsoenlijker gaat opstellen. Dit kan echt niet, tis barbaars en erg uit de tijd.

  Groet, Louisa

 • no-profile-image

  erik

  willen we gezonde dieren ruimen terwijl er gewoon gevaccineerd kan worden.???
  Het worden dan toch geen toestanden zoals in kootwijkerbroek?

 • no-profile-image

  DE LOUW

  Ik was 6 toen er voor de mkz geruimd werd.
  Wij kwamen toen vaak bij iemand die koeien en schapen had.
  Toen wij daar waren kwamen ze ruimen.
  Voor niets de mkz was tientallen kilometers ver weg.
  Ik woonde toen midden in de stad de wagens van de rendac kwamen door onze straat heen.
  Dit mag niet meer gebeuren en het hoeft niet.
  lang leve de dieren.
  Het is tijd om de messen te slijpen.
  NO FARMERS NO FOOD!!
  VECHT VECHT VECHT

 • no-profile-image

  Jan Roovers

  Schaamteloos,
  Weet u het nog ?
  Zijne excelentie minister Brinkhorst in 2001 zomaar 300.000 gezonde dieren afmaken, ruimen noemen ze dat, terwijl deze minister het EVANGELIE (blijde bootschap) voorlas tijdens het huwelijk van zijn dochter met een van onze prinsen van oranje.
  Welke minister is de volgende die het startschot geeft voor de slachting van gezonde geiten. WALGELIJK !

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  waar blijft marianne met haar grote bek? waar blijft de partij voor de dieren?

 • no-profile-image

  Virus

  Sinds wanneer kunnen TBS-ers minister van landbouw worden?

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.