172 x bekeken 8 reacties

Achttien Natura 2000-gebieden aangewezen

Landbouwminister Gerda Verburg heeft nog eens achttien Natura 2000-gebieden definitief aangewezen.

Hiermee is vastgelegd welke kwetsbare natuurwaarden in de gebieden bescherming krijgen.

Het gaat om onder meer de Oostvaardersplassen en Westerschelde & Saeftinghe. De ontwerpbesluiten hebben begin 2007 ter inzage gelegen. De bijna 1.500 reacties hebben geleid tot een aantal wijzigingen. Zo is bij de Oostvaardersplassen de kleine zilverreiger als broedvogel toegevoegd.

Ook de definitie besluiten worden ter inzage gelegd. Dit gebeurt begin volgend jaar voor een periode van zes weken. In die periode kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar indienen bij de Raad van State. In totaal moeten er in Nederland 162 Natura 2000-gebieden definitief worden aangewezen.

De achttien aangewezen gebieden:


* Deelen

* Wijnjeterper Schar

* Elperstroomgebied

* IJsselmeer

* Markermeer & Ijmeer

* Zwarte Meer

* Ketelmeer & Vossemeer

* Veluwerandmeren

* Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

* Oostvaardersplassen

* Lepelaarplassen

* Schoorlse Duinen

* Coepelduynen

* Donkse Laagten

* Oudeland van Strijen

* Oosterschelde

* Westerschelde & Saeftinghe

* Ulvenhoutse Bos

Laatste reacties

 • no-profile-image

  zwalker

  Beste van de Kamp, ik verklap je een geheimpje. Het is juist de bedoeling dat jullie er onderdoor gaan. LNV voert een driesporenbeleid: N2000, EHS of Ruimen. Altijd prijs. Dat wil zeggen, als ruimer. Niet als boer!

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Ook zo!

 • no-profile-image

  Randmeerboer

  Tegelijkertijd wordt vliegveld Lelystad uitgebreid en komen de vliegroutes boven dit aangewezen gebied te liggen. Toppunt van coordinatie is dat er vanfa de veluwe een ecoduct over de A28 en spoorlijn Zwolle-Amersfoort komt. De Hierdense Poort. U raadt het al, de herten kunnen dan genieten van de laagoverkomende vliegtuigen... Boeren wordt op de Veluwe bijna onmogelijk maar vervuilende activiteiten als vakantievluchten(geld stroomt het land uit) worden uitgebreid. Hoezo normen en waarden Balkenende?

 • no-profile-image

  De kredietcrisis heeft ook zijn voordelen

  De landbouwpers en de dagbladpers is met vakantie. Gelukkig lees ik ook andere literatuur. En zo kan ik u melden dat de landsadvocaat de natuurcompensatie voor de uitdieping van de Westerschelde bij de Raad van State aanhangig heeft gemaakt. Hij stelt dat de uitdieping van de Westerschelde geen natuurcompensatie behoeft, omdat de natuur er niet op achteruitgaat.
  Daarmee is het besluit tot de ontpoldering van de Hedwiges polder voorbarig. Een normaal denkend mens had dat allang begrepen. De dictatuur van de natuur- , milieu- en landschapsfanaten in de EU en in Nederland moet nu maar eens stoppen. Het kost bakken met geld, leidt tot enome kapitaalvernietiging en zoals nu met de Hedwiges polder blijkt het niet meer dan adhoc-politiek bedrijven.
  De angst om de natuur en het milieu te schaden leidt tot adhoc-politiek. Geld is geen probleem en geef het maar uit. Dat het politieke schip om financiële redenen op een zandbank zou lopen was al jaren zeker, maar nog niet was bekend wanneer.
  Ja, en als politiek kom je dan met een crisiswet, omdat de procedures het ondernemen in Nederland op een zandbank heeft laten lopen. Het zit aan alle kanten muurvast. Dat krijg je als je adhoc-poltitiek bedrijft met als enige doelstelling natuur, milieu en landschap ontzien, bevorderen. De politiek had daar een kredietcrisis voor nodig om te ontdekken wat ondernemers in de landbouw al bijna 30 jaar weten. En de andere ondernemers enkele jaren later pijnlijk hebben moeten ondervinden. Deze obstructie in de landbouw was in Den Haag welkom, maar de bouw en de wegenbouw, en de olie- en chemie industrie?? Dat is pijnlijk. Vandaar de crisiswet. Begrijpt u.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Kritische Lezer, ik zit juist een schrijven van de Provincie Utrecht te lezen over het N2000 gebied Botshol onder de rook van Amsterdam (maar gelukkig komt de wind gelukkig doorgaans van de goede kant). Ik nam aan de discussies voor het beheerplan deel van februari tot juni 2009 en toen viel alles stil. Nu lees ik dat er in september 2010 weer een inspraakperiode start. Men hoopt kennel;ijk dat alle kritische deelnemers/insprekers een natuurlijke dood zijn gestorven als dat beheerplan ooit eens definitief wordt vastgesteld. We hebben het dan nog niet over het tijdstip waarop het zal gaan vigeren! Daar word ik dus zo moedeloos van! Fijne kerst en welterusten.

 • no-profile-image

  RJ v/d Kamp

  Zoals we allen kunnen zien (onze) Gerda gaat ervoor , en wij alsagrariers eraan onderdoor.

 • no-profile-image

  Han

  Randmeerboer, Nunspeet houdt er rekening mee dat vakantie NORM is. Balkenende q.c heeft hier waarde van gemaakt. Den Haag verheft normen tot waarden, in plaats van waarden tot normen te verheffen. Doet aan het feit niets af dat al die Natura 2000 is bedacht om concurerende landbouw onmogelijk te maken. Boeren worden straks tot museum stukken verheven met bij behorende supposten.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  De vraag is alleen of dit de taak van een overheid is. De afspraken die men in Europa heeft gemaakt zijn bekend. Zo worden burgers i.h.a. en boeren in het bijzonder, gedegradeerd tot pionnetjes.
  Dit heeft niets meer met normaal bestuur te maken.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.