Redactieblog

Theo Koekkoek beoogd voorzitter Cehave - Agrifirm

De coöperaties Cehave Landbouwbelang en Agrifirm hebben overeenstemming bereikt over de invulling van de bestuurs- en directieposten binnen de nieuw te vormen coöperatie.

Theo Koekkoek wordt voorzitter van het bestuur en voorzitter van de raad van commissarissen van de nieuwe organisatie. Koekkoek is de huidige voorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen van Agrifirm. Noud van Vught, de huidige voorzitter van de raad van beheer van Cehave Landbouwbelang, wordt vice-voorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen.

De totale raad van commissarissen bestaat uit twaalf personen, zes van Agrifirm en zes van Cehave. Op termijn wordt dit teruggebracht naar acht personen.

Kees Sijssens wordt voorzitter van de hoofddirectie van de nieuwe coöperatie. Hij is nu voorzitter van de hoofddirectie van Cehave. Ton Loman, de huidige hoofddirecteur van Agrifim, wordt COO en vice voorzitter van de hoofddirectie en zal Sijssens opvolgen bij diens pensionering. De hoofddirectie bestaat in het eerste jaar uit vijf personen.

In november organiseren Agrifirm en Cehave Landbouwbelang informatiebijeenkomsten voor de leden waarin de ontwikkelingen en plannen voor de coöperatie en het bedrijf bekend worden gemaakt. Het streven is om de besluitvorming over het fusieplan door de beide ledenraden rond de jaarwisseling af te ronden. De personele invulling van de nieuwe organisatie is onderdeel van het fusieplan.

Of registreer je om te kunnen reageren.