Redactieblog

1181 x bekeken 29 reacties

Peter ten Hoeve: terug naar af

Vooropgesteld: ik vond Peter ten Hoeve een prima voorzitter van de NMV. Maar zijn denkbeelden? Gewoon terug naar af.

Hoe is het mogelijk dat een intelligent ogende jonge boer zich zo aan het verleden vast klampt. Gaan de ontwikkelingen hem gewoon voorbij? Een interview bij zijn afscheid als voorzitter van de NMV geeft een onthutsend beeld van zijn meningen.

Een paar voorbeelden. Hij wil systeemwisseling in Europa. Geen liberalisatie van de markt, maar beheersing van de productie. Houden wat we hadden. Dat de kostprijs van melk dan voor 20 procent uit quotumkosten bestaat deert hem niet. Evenals het kapitaal dat daardoor via de stoppende boeren de sector uitstroomt. Dat de sector daardoor verarmt en meer geld van de bank nodig heeft neemt hij voor lief.

Dan de coöperaties. Die moeten ook terug naar af. Kleine coöperaties doen het volgens hem beter dan grote. Hij noemt Cono en Rouveen, maar praat niet over DOC. Een selectieve keus. Verder wil hij een algemene ledenvergadering bij alle coöperaties. De leden krijgen dan weer een inbreng.

Gelooft u het? Leden leiden geen coöperaties. Dat doen de directies, die besturen hebben aangesteld. Leden kunnen dat ook niet. Anders zou er niet zoveel verschil zijn in kostprijs van melk op de bedrijven.

Peter ten Hoeve, waardering voor uw inzet, maar ik hoop dat uw opvolgers meer oog hebben voor de werkelijke toekomst. Of bent u misschien zo'n Jan Cees Vogelaar type? Bij hem kwam het inzicht ook pas nadat hij afscheid nam als voorzitter van de NMV.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Vergaderboer ik lees altijd uw web log's met plezier. Helaas deze eindigt erg negatief. Steekt een jonge boer zijn nek uit en u wenst hem toe, dat hij met beide benen op de grond komt (in het gareel). Als onze grootouders ook zo hadden gedacht hadden we nog steeds geen co-op's en leefden we nog in het feodale systeem.
  Dat hij de conclusie trekt, dat de leden donders weinig in te brengen hebben, wordt door u gebagateliseerd. In de begin periode van de Jonge Boeren organisaties begin 1980 werd dit al gevoeld. Door de organisatie structuur is de inbreng van de leden verworden tot een papieren, wettelijke inbreng via gestaffeld stemrecht door afgevaardigden van regio raden. Als u niet instaat bent jonge boeren met andere ideen positief te benaderen krijgt de jonge boer nooit de kans zijn eigen ondernemerschap vorm te geven.
  Het doodvonnis als landbouw voorman van Peter ten Hoeve is met soort artikelen getekend. Tevens gaan andere alternative gedachten de doofpot in, geen jonge boer wil toch op deze wijze weggezet worden??

 • no-profile-image

  Jan

  Vergaderboer kan zich niet voorstellen dat er ook boeren zijn die niet hoeven te groeien. Die boeren hebben ook geen quotumkosten. Bij een gereguleerde markt met stabiele prijzen hoeven zij ook niet te groeien om toch verzekerd te zijn van een acceptabel inkomen. Waarom is dat achterhaald? Verder zal bij liberalisatie nog veel meer geld de sector uitvloeien. Ondanks dat de laatste 20 jaar het aantal boeren gehalveert is, is het inkomen het zelfde gebleven. Waar is al dat geld gebleven? En wat denkt u vergaderboer als de melkprijzen lager worden is er dan meer of minder geld beschikbaar voor de sector? Als de schulden toenemen in de sector, is er dan meer of minder geld dat de sector uitvloeid. Als de boeren investeren in wat dan ook, blijft dat in de sector of gaat dat uit de sector? Als u deze vragen beantwoord hebt, lees dan uw column nog eens opnieuw.

 • no-profile-image

  dirk

  Ik vraag me af of vergaderboer wel eens weet wat het betekend wat hij zoal schrijft Hij kan altijd wel een soort van stok vinden om te slaan En volgens mij heeft vergaderboer niets met landbouw te maken dan schreef hij niet van zulke stukken En wat ieder denkt is hij toch vrij in of moet iedereen het met dat ander clubje eens zijn Als je daar aan overgeleverd bent weet je zeker dat het niet werkt zie het 10 puntenplan En wat vogelaar betreft kijk dan ook even hoe hij de boeren monddood maakte ten tijde van de ibr affairen Daar hoor ik u niet over Was hij toen geen voorzitter van lto

 • no-profile-image

  Sancho Pancha

  Marc, even uithuilen, zakdoekje er over en dan graag op de inhoud ingaan. Quotum was ooit ingesteld voor een kostendekkende opbrengstprijs. Hoe zien "jullie" dat als er straks bij de klippen op gemolken gaat worden ?

 • no-profile-image

  martha

  Inderdaad vergaderboer, u hebt gelijk. Vogelaar was inderdaad bij de club. Mijn verontschuldiging.

 • no-profile-image

  Gerard

  "Gezond verstand" zou zijn verstand eens moeten gebruiken. Het grootste deel van de boeren, lid van de LTO, is - onder voorwaarden - voorstander van liberalisatie van de zuivelmarkt. Hoe kan hij dan claimen dat alleen hij gezond verstand heeft? In feite pleit hij voor een soort staatsbedrijven, die afhankelijk zijn van de regelgeving en subsidie van de overheid. Daar is totnogtoe weinig goeds van terechtgekomen. Daarom kies ik voor het komende beleid, waar echte boeren (ondernemers) meer kansen krijgen. Dat de "gezond verstand" boeren dan moeten afhaken is jammer, maar geeft ons wel de ruimte om uit te breiden en de kosten verder te beheersen.

 • no-profile-image

  martha

  Vergaderboer zit blijkbaar te veel achter de vergadertafel. Jan Cees Vogelaar was al net zo'n tegenstander v. NMV als u. En is dus geen voorzitter geweest van deze club. Dus als u met namen wilt gooien om uw gelijk aan te tonen, check dit dan even. En inderdaad worden cooperaties niet door boeren geleid, maar wordt deze partij wel altijd ten tonele gebracht als ze een kop van Jut nodig hebben. Wat mij betreft hebben cooperaties zo wie zo hun langste tijd gehad. Een achterhaald systeem.

 • no-profile-image

  marc

  Sancho Panza was een arme boer, die op een ezel reed. Waarom moet ik uithuilen, Sancho? Ik zie de toekomst best goed tegemoet. En op je vraag terug te komen: de melkquotering werd inderdaad ingesteld om een kostendekkende melkprijs te krijgen. Niet voorzien was dat het quotum zo duur zou worden dat de quotumkosten een veel te groot deel van de kostprijs vormen. Ook was niet voorzien dat de subsidie aan de landbouw op den duur niet weer was op te brengen. Dat moment is nu bereikt. Dan moet je je aanpassen aan de nieuwe situatie. en dat doen wij.

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  Zeg Dick, je hebt het over de vrijheid van meningsuiting. Dat geldt toch ook voor mij? Als je mijn weblogs leest spreekt daar ook vaak waardering uit voor mijn collega's, die DDB en NMV besturen. Hun inzet is bewonderingswaardig. Maar daarom hoef ik het nog niet hun standpunten eens te zijn? Ik wil namelijk ook graag horen bij de vijtig procent van de boeren, die overleeft.

 • no-profile-image

  Marc

  Sancho Panza, een paar opmerkingen over mijn kostprijs, waar je naar vroeg. Met de 32 cent opbrengst kan ik goed rondkomen. Mijn bedrijf is bovengemiddeld groot. Ik heb redelijk geïnvesteerd, maar de lening vastgezet tegen een vrij lage rente. Dat betrof dan robots voor het melken. Ik heb de laatste zes jaar geen quotum gekocht, dus ook practisch geen quotumkosten meer. Verder heb ik het bedrijf geoptimaliseerd. Vooral het houden van minder jongvee heeft nogal wat opgeleverd. Ook de voerkosten zijn verlaagd, de melkproductie per koe iets lager, maar door het houden van minder jongvee en meer melkkoeien kon dat worden opgevangen. Verder zelf weinig investeren in machines en de loonwerker meer laten doen. Dit waren zo enkele hoofdlijnen.

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  De uitspraken van Peter ten Hoeve staan in het afscheidsintervieuw als voorzitter van de NMV in het Agrarisch Dagblad van vorige week. U kunt dat nalezen. Dan zult u zien dat ik goed geciteerd heb. Het commentaar is van mij. Dat is ook de taak van een schrijver van columns.

 • no-profile-image

  Marc

  Het is goed dat Peter Ten Hoeve voor zijn mening uitkomt. We weten precies waar de NMV voor staat. Daar moet je waardering voor hebben, ook voor zijn mening, ook al denk je zelf anders. Ik kies voor nieuw beleid op mijn bedrijf. Niet omdat ik dat op dit moment graag wil, maar omdat het moet. Ik geloof ook niet in een eeuwigdurende steun van de overheid. Na 2015 is het voorbij. Daar kun je nu op inspelen. Ik probeer in ieder geval mijn kostprijs richting de dertig cent te krijgen. En daar passen geen quotumkosten bij. Dus afschaffen die quotering, hoe eerder hoe beter.

 • no-profile-image

  Sancho Panza

  Peter ten Hoeve oogt niet alleen intelligent, hij is het ook. En intelligente mensen stoten zich geen twee keer aan dezelfde steen, zoals domme mensen dat doen en zoals Vergaderboer graag wil. De geschiedenis heeft ons geleerd dat beheersing van de produktie pure noodzaak is. Vanaf 1968 steeg de melkproductie in de EG sneller dan de interne vraag naar zuivel. Pogingen om de stijging van de melkproductie af te remmen hadden weinig effect. Geleidelijk stegen de overschotten en daarmee ook de uitgaven voor het Europese zuivelbeleid. Vanaf begin jaren zeventig werd er dan ook al gediscussieerd over invoering van de melkquotering, waartoe o.a. Canada toen heeft besloten. De Nederlandse zuivelsector heeft zich vanaf het begin fel verzet tegen de invoering van de melkquotering. Men was bang dat dit desastreuze gevolgen zou hebben. Aan de jaren voor de invoering van de melkquotering gingen een aantal uitzonderlijk gunstige zuiveljaren vooraf. De zuivelvoorraden verdwenen, exportrestituties konden worden verlaagd en de melkprijs steeg enorm en daarmee ook de productie. Invoering van het melkquotum was begrijpelijk zeer discutabel. Echter, even onverwacht als de grote vraag was opgekomen, verdween deze weer. De sinds 1980 sterk gestegen melkproductie was onbeheersbaar. Een aanzienlijke prijsdaling voor melk was voor de toenmalige politiek onaanvaardbaar waardoor besloten werd tot invoering van de melkquotering. Precies hetzelfde is in de jaren 2007 en 2008 gebeurd. De zuivelmarkt leek zeer gunstige perspectieven te bieden en een productie-uitbreiding mogelijk te maken. Het probleem van de overschotten was heel even voorbij. Echter even onverwacht als in 1983 vielen de afzetmogelijkheden op de zuivelmarkt tegen en begonnen de zuivelprijzen scherp te dalen. Dat de Nederlandse melkveehouders veel te hoge prijzen voor quota gingen betalen en dat dus nu de quotumkosten veel te hoog zijn, is hun eigen keuze geweest.
  Peter klampt zich dus niet vast aan het verleden, hij heeft er van geleerd !!

 • no-profile-image

  Sancho Panza

  We zijn het er inmiddels wel over eens dat er in Nederland voor € 0,25 niet gemolken kan worden. De nieuwe situatie is dat je moet melken voor een opbrengstprijs die ver onder de kostprijs ligt. Mijn ezel en ik zijn er nog niet achter hoe we ons daaraan moeten aanpassen. Jij hebt dit al gedaan dus zou je dit even willen uitleggen ? Alvast vriendelijk dank.

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  Hendrik waarom zou een bedrijf alleen maar toekomst hebben bij groei? En zo ja hoe ver en lang moet een bedrijf groeien? Tot dat de bank de stekker er uit trekt? Neem nou de dsb-bank eens, groeien en groeien maar en nu failliet. Wie gaat als volgt failliet Hendrik?

 • no-profile-image

  Jan

  Hendrik, in het canadese systeem wordt elk jaar de melkprijs gecorrigeerd voor de de kostenstijgingen.

 • no-profile-image

  ben dit land

  Inderdaad Jan, en mede daarom ga ik zo snel mogelijk emigreren.

 • no-profile-image

  Hendrik

  Even een antwoord over Canada. Het systeem voor de melkveehouderij daar voorziet in vergoeding voor de gemiddelde (kost)prijsstijging. Dat betekent dus dat de helft daar ook vindt dat hij te weinig beurt, terwijl de andere 50 procent geld overhoudt aan het systeem. Dat blijkt ook uit de cijfers. De daling van het aantal veehouderijbedrijven is daar ook sterk. De betere bedrijven groeien, de kleinere leggen het loodje. Het is dus niet anders dan in Nederland.

 • no-profile-image

  spotmelker

  @ Vergaderboer, u spreekt een reageerster aan op juistheid. Prima maar heeft u uw verhaal ook door Peter zelf laten lezen alvorens het in de krant te plaatsen? Er staan beweringen in die Peter nooit (zo zwartwit) zou maken. Het kan zijn dat u het zelf zo interpreteerd. Ik neem uw verhaal maar weer met een korreltje zout en denk dat dit ook zo bedoeld is.

 • no-profile-image

  Willem Bruil

  Het wordt altijd weer in een adem genoemd: productiebeheersing = melkquotum = hoge quotumkosten. De quotumkosten kunnen eenvoudig tot nihil worden teruggebracht door het quotum niet langer overdraagbaar te maken. Als je quotum kwijt wilt kun je het inleveren bij de overheid die het vervolgens weer kan uitgeven aan uitbreiders. Daar kan - als men wil - beleid bij gevoerd worden, maar als dat teveel moeite is kun je het ook gewoon verloten of iets dergelijks. Het overdraagbaar maken van quotum is destijds de grootste fout geweest, daardoor kreeg het quotum een waarde, die stoppers en zelfs verpachters in hun zak kunnen steken. Die waarde moet worden opgebracht door de actieve melkveehouders. Als men discussieert over productiebeperking kunnen de quotumkosten dus best buiten beschouwing gelaten worden.

 • no-profile-image

  Ton

  Om dit kleine Nederland ligt een grens. Hier binnen in moet het gebeuren. Daarom heeft alles zijn grenzen. Dit moet iedereen beseffen. Alles moet in evenwicht zijn om de kosten en de opbrengsten maximaal te nenutten. Beheersing is dan van crusiaal belang. Anders kun je in Europa niet meer mee. Het grootste nadeel is dat de rek er uit is.
  Schaalvergroting die hard nodig is, is vaak te duur, dus niet haalbaar.

 • no-profile-image

  Gert

  Vergaderboer geeft de spagaat aan waarin boeren leven. Productiebeperking verhoogt de melkprijs, maar door de quotumkosten ook de kostprijs. Het melkquotum niet verhandelbaar maken, maar bij stoppen laten toekomen aan de Nederlandse Overheid. Die zou het dan kunnen verdelen. Bijvoorbeeld op jaarbasis. Bij een slechte markt achter de hand houden, bij veel vraag beschikbaar houden. Dan krijg je een regulering van de melkaanvoer, terwijl er geen quotumkosten meer bestaan.

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  U zit fout, Martha. Jan Cees Vogelaar was in 1996 één van de oprichters van de NMV en voorzitter. Dat is hij niet gebleven, want hij stapte later over naar de LTO. Dat is ook wat ik bedoel in de laatste alinea van mijn column. Reageren, Martha, graag, maar wel op basis van de juiste gegevens. En anders toegeven dat u fout zat.

 • no-profile-image

  melk

  ja en cono en rouveen zijn kleine cooperaties en betalen al jaren meer en doc is te groot te hard gegroeit duss denk na voordat je wat zegt over de 2 beste cooperaties in de melk

 • no-profile-image

  dirk

  Vergaderboer Ik vind u opmerking zelfs misplaats ten Hoeve heeft geleerd wat er voor de invoering van het quotum voor af ging Een overvoerde markt Hebben we nu niet precies hetzelfde Veel te veel melk waar men geen raad mee weet en waar geen markt voor is Dus u opmerking slaat kant nog wal En als je zo voor lto bent hoe zit het met het 10 punten plan Al iets waargenomen of toch niet Ook de markbescherming [ vangnet ]zoals lto die bepleit is een wassen neus Als men voor vrije markt gaat dan ook zonder subsidies Maar men weet niet wat de gevolgen zijn van die vrije markt omdat men dat niet weet u ook niet

 • no-profile-image

  Han

  Laten we eens kijken naar USA vrijemarkt het ideaal. Gevolg leegloop van het platteland, illigaal personeel en bij lage prijzen vallen de bedrijven bij bosjes om. Is dit wat we willen in een modern sociaal land??
  Ik dacht het niet maar het is wel het gevolg van de politiek vrijheid blijheid. Niet voor iedereen.
  Gister nog een oude boer gesproken altijd een rechtse bal geweest maar nu is de SP nog te rechts voor hem.
  Zou het voor de economie echt slecht zijn als we in de keten "Ieder zijn deel geven'. Zodat iedere schakel op een normale wijze kan werken, leven en niet zijn hele leven op het scherp van de snede moet ballanceren?
  Ik denk dat dit ballanceren voor heel veel mensen in de moderne maatschappij geldt, dankzij het overal doorgedrongen "Nieuwe Geloof van Marktwerking".

 • no-profile-image

  Hendrik

  Hoe kan Jan uit Mastenbroek denken dat een bedrijf toekomst heeft zonder te groeien? Dan denk je toch helemaal niet meer na. De kosten stijgen ieder jaar. En denkt hij echt dat de gemeenschap bereid is de sector voortdurend te subsidiëren? En dan ook nog de reguliere kostenstijgingen? Na 2015 moet iedere boer zijn eigen broek ophouden. Als je zo denkt als Jan uit Mastenbroek is het duidelijk dan dan je einde als boer nabij is.

 • no-profile-image

  Marc

  In de ogen van de vorige schrijver is iedereen die het niet met Peter ten Hoeve eens is dom. Dat is dus vergaderboer, de mensen de LTO en ik dus ook. Dat is niet fair. Je toont dan geen respect voor de ander. Alle meningen mogen, maar iemand dom noemen gaat me te ver. Bovendien zou ik wel eens willen weten hoe de volgers van Peter ten Hoeve er over tien jaar voor staan ten opzichte van degene, die nu thuis proberen een zo laag mogelijke kostprijs te realiseren.

 • no-profile-image

  Gezond Verstand

  Vergaderboer ga lekker naa je vergaderingen en hou aub op met zullke onzin te vertellen.
  Wat heb je er aan om zgn hip te doen over een liberaal beleid wanneer er niets verdiend meer wordt verwijnt de mkvh gewoonweg uit Nederland; is dat wat je wil???
  Chapeau voor ten Hoeve !!!
  Hiernaast wens ik Geurts alle succes.
  Mensen wordt nu eens wakker en steun de mensen die werkelijk opkomen voor de sector.
  Inkomen daar draait het om !!!!

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.