Redactieblog

NAK: 5 procent meer graszaad gecertificeerd

Keuringsdienst NAK heeft voor oogst 2008 in totaal 20.427 ton graszaad gecertificeerd.

Dat blijkt uit een overzicht van de NAK. Daarmee is de totale hoeveelheid 5 procent toegenomen ten opzichte van teeltseizoen 2007. Sinds 2006 is de hoeveelheid gecertificeerd graszaad fors afgenomen. In de jaren daarvoor werd jaarlijks meer dan 37.000 ton graszaad gecertificeerd. Veel akkerbouwers stopten met de teelt door de lage prijzen voor het gewas.

Engels Raaigras is het grootste graszaadteeltgewas. IN 2008 is 13.378 ton Engels Raaigras gecertificeerd. Dat is iets meer dan de 13.124 ton van oogst 2007. De teelt van dit graszaad is in 2007 gehalveerd ten opzichte van de voorgaande jaren.

Bij zaaizaden voor voedergewassen en groenbemesters registreert de NAK een sterke toenamen van de hoeveelheid gecertificeerd zaad voor bladrammenas. Van oogst 2008 werd 77 ton geregisteerd. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2007, toen nog 37 ton bladrammenas werd gecertificeerd. In 2006 en 2005 werd met 8 en 9 ton opvallend weinig bladrammenas gecertificeerd. In 2004 was dit nog 48 ton.

De certificering voor gele mosterd was met 38 ton dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar, toen 39 ton gecertificeerd werd.

Of registreer je om te kunnen reageren.