Redactieblog

196 x bekeken

Meer dan 1.000 hectare Drentse grond in kavelruil

In de provincie Drenthe is dit jaar voor het eerst meer dan 1.000 hectare landbouwgrond van eigenaar gewisseld via kavelruil.

Dat meldt de provincie op basis van gegevens van Dienst Landelijk Gebied (DLG). In 80 procent van de gevallen ging dit om een verbetering van de structuur van landbouwbedrijven. Het ruilverkavelingsproject in Drenthe loopt al langer, met als doel verbetering van de structuur voor de agrarische bedrijven. De provincie heeft hiervoor een grondpot van 100 hectare waarmee het ruilproces vereenvoudigd kan worden.

Het project 'planmatige kavelruil Drenthe' is opgestart in opdracht van de provincie Drenthe. Het is een samenwerkingsverband met LTO Noord, het Kadaster, de terreinbeherende instanties, waterschappen en de Dienst Landelijk Gebied. Ondernemers kunnen in de projecten zelf de keuze maken tussen een vrijwillige of verplichte ruiling van gronden. De overheid draagt de kosten van het ruilproces, betaalt de overdrachtskosten en zorgt voor de nieuwe eigendomstoestand.

Of registreer je om te kunnen reageren.