Redactieblog

286 x bekeken

LTO: duurzame afzet mest goedkoper financieren

LTO Nederland oriënteert zich op een financiële stimulans voor mestverwerking.

"We denken aan een methode waarbij veehouders die de mest op een duurzame manier afzetten, gebruik kunnen maken van een aantrekkelijker financieringsmethode", vertelt Peter Brouwers, portefeuillehouder mest en mineralen van LTO. De oriëntatie borduurt voort op de maatlat duurzame veehouderij, waarbij ondernemers ook een goedkopere financiering kunnen afsluiten, zoals de groenfinanciering.

"De regeling moet voor alle takken van veehouderij gelden, en voor alle vormen van duurzame mestafzet. Dus niet alleen voor ondernemers die investeren in mestverwerking, maar ook voor ondernemers die vaste afspraken hebben met akkerbouwers over de mestafzet", zegt Brouwers.

Het plan is nog in de oriëntatiefase; er zijn nog geen concrete afspraken met banken gemaakt. LTO Nederland heeft als doel dat in 2020 alleen bedrijfseigen rundveemest of regionaal geproduceerde mineralenconcentraten op rundveebedrijven gebruikt worden. Daarnaast streeft LTO ernaar dat 50 procent van de varkensdrijfmest in Nederland ver- of bewerkt wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.