420 x bekeken

Cramer komt met wetsvoorstel plattelandswoning

Zowel kabinet als Tweede Kamer steunen het CDA-plan om voormalige agrarische woonhuizen als plattelandswoning te bestempelen.

Minister Jacqueline Cramer (Vrom) werkt dit idee uit tot een wetsvoorstel, dat nog voor het zomerreces naar het parlement wordt gestuurd, zo bleek gisteravond tijdens een debat.

Het plan is afkomstig van Tweede Kamerlid Ruud van Heugten. De status van plattelandswoning moet het mogelijk maken dat een woonhuis in het buitengebied dat geen deel meer uitmaakt van een bedrijf door een burger kan worden bewoond, zonder dat er conflicten met boeren in de omgeving ontstaan over bijvoorbeeld geur- of geluidsoverlast. CDA, PvdA, VVD, SP en SGP steunen het idee.

Dit betekent niet dat elke ex-bedrijfswoning straks automatisch van bestemming zal veranderen. Cramer wil dit aan de gemeenten overlaten. Daarnaast wordt in de wet waarschijnlijk een overgangstermijn opgenomen, waardoor een pand alleen als plattelandswoning mag worden bestempeld als het gedurende een bepaalde periode dienst heeft gedaan als woonhuis van een boer.

Of registreer je om te kunnen reageren.