Redactieblog

2 reacties

Verkoop antibiotica gedaald in 2008

De verkoop van antibiotica is in 2008 met 12 procent gedaald ten opzichte van 2007.

Dat blijkt uit cijfers van Fidin, de vereniging van producenten en importeurs van diergeneesmiddelen. De helft van deze daling komt door voorraadvorming in 2007. In 2008 is in totaal 521.000 kilo antibiotica verkocht. Dit cijfer is op basis van kilogrammen actieve stof. T

Tetracyclinen is met 271.000 kilo de grootste groep antibiotica die verkocht is. Deze groep omvat 52 procent van het totale gebruik. Tetracyclinen worden vooral oraal toegediend voor koppelmedicatie. De verkoop van deze antibiotica-soort is dit jaar met 20 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Volgens Fidin kan zeker de helft van de daling van de verkoop verklaard worden door de voorraadvorming van diergeneesmiddelen die in 2007 heeft plaatsgevonden. "Wanneer deze voorraadvorming wordt gecorrigeerd is de antibioticaverkoop in 2007 niet 9 maar 3 procent gestegen, en is de daling in 2008 niet 12 maar 7 procent", aldus Fidin.

Antibioticaresistentie

De daling komt volgens Fidin deels door de toegenomen aandacht voor de vorming van antibioticaresistentie in de veehouderij en de bijbehorende wens om minder antibiotica te gebruiken. Er zijn geen indicaties dat de infectiedruk in de veehouderij is afgenomen. De veestapel is in 2008 bovendien toegenomen ten opzichte van 2007.

De Fidin-rapportage is gebaseerd op de opgaven van verkoopgegevens van de leden, die steekproefsgewijs door een accountant worden gecontroleerd. De leden van Fidin vertegenwoordigen teminste 98 procent van het volume antibiotica voor dieren dat in Nederland op de markt wordt gebracht. Fidin waarschuwt dat het niet mogelijk is om op basis van de verkoopcijfers die Fidin krijgt een inschatting te maken naar verbruik per doeldier.

Sinds 1998 is de verkoop van antibiotica (zowel therapeutisch als antimicrobiële groeibevorderaars) over de afgelopen tien jaar redelijk stabiel op gemiddeld 547 ton.

Lees ook: Sector positief over daling antibioticaverkoop

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Harm

    De stijging in 2007 werd destijds ook al toegeschreven aan voorraadvorming. Toch was er veel ophef over de stijging. Nu wordt de daling al direct toegeschreven aan de voorraadvorming in 2007. Nu worden de cijfers wel reeel weergegeven. Jammer dat op deze manier de beeldvorming wordt beinvloed. Feit is dat er een daling heeft plaats gevonden. Feit is ook dat de stijging in 2007 weer teniet is gedaan.

  • no-profile-image

    pieter

    geweldig dat er een daling is geconstateerd. Het is dus simpelweg te meten hoeveel antibiotica er verkocht worden. mooi, dat is dan weer goed nieuws

Of registreer je om te kunnen reageren.