3 reacties

Verburg komt met fors budget weersverzekering

Landbouwminister Gerda Verburg stelt volgend jaar ruim 8 miljoen euro beschikbaar voor een brede weersverzekering.

Dat blijkt uit de subsidievoorwaarden die landbouwminister Gerda Verburg vandaag in de Staatscourant heeft gepubliceerd. Verburg vergoedt 65 procent van de door deelnemers betaalde premies tot een totaal premiebedrag van 13 miljoen. Dit betekent een maximale subsidie van ruim 8 miljoen.

Steun wordt alleen verleend aan ondernemers die zich tegen alle weerrisico’s verzekeren; indekking tegen enkel sneeuw- of regenschade is dus niet toegestaan. Anderzijds mag de verzekeraar geen open teelten of risico’s uitsluiten. Het budget komt uit niet-benutte gelden van de eerste pijler van het Europese landbouwbeleid.

Ook in 2011 wordt er nog subsidie verleend. Wat er daarna gebeurt, is onzeker. Verburg streeft naar een verzekering die volledig door de markt wordt betaald. Verschillende maatschappij werken aan een brede weersverzekering.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Heb je goed gezien. Daarom ben ik ook kritisch, zo hoort dat eigenlijk als je ergens lid van bent. Het bestuur kritisch volgen en terug fluiten als de belangen van de leden niet gediend worden. Als iedereen zou doen, dan wordt het speelveld van die mannen wat overzichtelijker voor de leden. Maakt niet uit van welke club, het gaat om de belangen van de agrarische sector. Alleen zo kunnen we overeind blijven.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het is geen toeval dat deze verzekering er nu komt gelijktijdig met het Nationaal Waterplan. Het Nationaal Waterplan ziet op het "tegengaan van verdroging" cq. vernatten van het agrarisch gebied om zo als waterberging te dienen voor het stedelijk gebied en infrastructurele werken. Deze rekening is via de nieuwe Omslagklassenverordening van de Waterschappen al gedeeltelijk bij agrarisch nederland neergelegd. U weet wel, die regeling welke V&W (tegen de afspraken in, volgens LTO) pas achter vijf jaar wil evalueren.
  Volgens het NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water) hebben het Rijk, provincies,
  gemeenten en waterschappen vanuit hun eigen taak een zorgplicht die mede is gerichtop het voorkomen van wateroverlast.In het NBW is de vergoeding van de ingebruikname van bergingsgebieden(inundatieschade) niet geregeld. Het NBW vermeldt dat dit dient te geschieden opgrond van een (publiekrechtelijke)nadeelcompensatieregeling dan wel een
  privaatrechtelijke schaderegeling.Als mensen zichzelf niet of te weinig tegen schade verzekeren, hoeft na een ramp de
  overheid niet bij te springen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is er dan een rol voor de overheid. M.a.w. agrarisch Nederland betaalt met de verzekeringspremie zijn eigen schade als gevolg van vernattingsmaatregelen van de overheid. Zoals in Nieuwe Oogst te lezen viel verwacht LTO dat minstens 30% van de leden zou deelnemen aan de nieuwe verzekering. Een forse minderheid van de leden dus. Dit stemt tot nadenken. Zeer kwalijk dat LTO zich voor het karretje van de overheid laat spannen, om de (toekomstige) gevolgen van het vernattingsbeleid via een slinkse methode van verzekerbaarheid bij de eigen leden op het bordje te leggen onder de noemer "slikken of stikken".
  Als ik goed gelezen heb in Nieuwe Oogst, gaan de verzekeraars het verhaal binnenkort uitleggen. Waarom LTO niet?

 • no-profile-image

  Leen

  Melkveehouder, ik hoop dat je de nieuwe oogst van je buurman leest, anders ben je nog lid ook!

Of registreer je om te kunnen reageren.