Redactieblog

Verband tussen stikstofgift en erwinia-problematiek

Pootgoedtelers die weinig problemen hebben met bacterieziek, geven overwegend minder stikstof (N) aan hun gewas.

Dat blijkt uit enquêtegegevens van de NAK. De veronderstelling is dat een besmette plant bij een lagere N-gift sneller symptomen van bacterieziek zal laten zien, waardoor hij bij selectie beter zichtbaar is. Daarnaast blijft het gewas bij een lagere stikstofgift langer open, waardoor betere selectie mogelijk is, meldt het Deltaplan Erwinia.

In het Deltaplan wordt ook onderzoek gedaan naar het effect van minder stikstofgift op de fysiologische afrijping van het gewas. De vraag is hierbij of een knol met meer inhoud ook een betere weerstand heeft tegen erwinia. Een veldproef moet hier meer duidelijkheid over geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.