Redactieblog

2 reacties

VVD en PvZ willen spoeddebat over ontpoldering

De statenfracties van de VVD en de Partij voor Zeeland willen een spoeddebat van de Zeeuwse Provinciale Staten over de ontpoldering van de Hedwigepolder.

De fracties vinden dat het besluit van de regering om de polder toch onder water te zetten is genomen in directe relatie tot de crisis rond de verdieping van de Westerschelde en niet om de natuur te compenseren.

In de provincie Zeeland is bovendien onrust ontstaan over het eventueel ontpolderen van andere gebieden. "Door het kabinetsbesluit is hier onrust over ontstaan", aldus de statenfracties. In de Langetermijnvisie Schelde-estuarium is sprake van 3.000 hectare natuurherstel.

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de ZLTO zetten vraagtekens bij het rapport van de Grontmij over het natuurherstel in de Westerschelde. In het rapport is het alternatief om buitendijks slikken en schorren aan te leggen van tafel geveegd. Volgens de organisaties heeft de Grontmij het alternatief niet goed begrepen, waardoor er op verkeerde gronden is besloten dat de Hedwigepolder onder water moet worden gezet. De organisaties overleggen of ze nu nieuwe stappen gaan ondernemen.

Het actiecomité Red onze polders overlegt welke stappen ze nu gaan nemen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Leen

  "Volgens de organisaties heeft de Grontmij het alternatief niet goed begrepen".
  Nee, natuurlijk niet! De Grontmij heeft er alle belang bij dat er ontpoldert wordt. Grontmij is onderzoeker/rapporteur èn ontwikkelingsbedrijf. Dat leidt nooit tot een objectieve rapportage/advies.

 • no-profile-image

  boer mieras

  ze moeten de schuld van de ontpoldering geven aan de Z M F deze millieumafia is voor deze waanzin verantwoordelijk ze moeten dat zootje gewoon verbieden

Of registreer je om te kunnen reageren.