Redactieblog

209 x bekeken

Burger in agrarische natuurvereniging biedt meerwaarde

Agrarische natuurverenigingen krijgen een sterkere positie in de regio als ze zich binden met burgers.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu, CLM. Op dit moment heeft 70 procent van de ongeveer 150 agrarische natuurverenigingen burgerleden. Uit het onderzoek blijkt dat agrarische natuurverenigingen met burgerleden meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van groenblauwe diensten en bij streekplannen, bestemmingsplannen of reconstructieplannen dan verenigingen zonder burgerleden.

Burgerleden blijken zich vooral bezig te houden met het monitoren van de resultaten van het agrarisch natuurbeheer, zowel op perceelsniveau als voor de afspraken met Programma Beheer. "Burgers brengen kennis en kunde in en bieden via hun relaties agrarische natuurverenigingen toegang tot niet-agrarische netwerken. Agrarische natuurverenigingen worden meer 'streekverenigingen' waarin boeren en burgers gezamenlijk optrekken ter verbetering van het agrarisch cultuurlandschap en de leefomgeving", aldus CLM.

Of registreer je om te kunnen reageren.