20 reacties

'Transgeenmonopolie wekt zorg'

De Eerste Kamer maakt zich grote zorgen over de monopoliepositie van grote biotechnologiebedrijven op het gebied van transgene gewassen.

Vandaag debatteerde de Senaat met landbouwminister Gerda Verburg over haar biotechnologiebeleid. Volgens CDA en VVD moet kennis over transgene gewassen beter toegankelijk worden. Nu patenteren bedrijven zoals Monsanto en BASF hun genetisch gemodificeerde producten omdat de ontwikkelkosten hoog zijn, gemiddeld 7 miljoen euro. Daardoor blijft de technologie in handen van een kleine groep.

Een alternatief hiervoor is volgens Egbert Schuurman (Christenunie) het kwekersrecht. Deze vorm van eigendomsrecht is gebruikelijk bij klassieke veredeling en de beperkingen voor gebruik van de ontwikkelde rassen zijn hierbij minder strikt. Wetenschappers van Wageningen UR pleitten hier vorig jaar ook al voor.

De linkse fracties in de Senaat maken zich eveneens zorgen over de monopoliepositie van de grote biotechnologiebedrijven, vooral omdat dit gepaard zou gaan met een verlies aan biodiversiteit.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  drs. G.J.de Bruyn

  De gentechnologie is de ergste bedreiging voor land- en tuinbouw en voor de natuurlijke biodiversiteit. We moeten alles doen om Europavoor deze ramp te vrijwaren, om te beginnen in Nederland.

 • no-profile-image

  leo

  wekt zorg ???? is dat niet 25 jaar telaat , dat is wel een van de veiligste bezigheden van lnv veel en veel te laat zorgen maken FOEI

 • no-profile-image

  Gerrie

  Willems van het CDA vertelde dat het cadeau van Beatrix en wijlen heer Claus, nu 40 jaar oud, werd gegeven aan het volk omdat ze zo onder de indruk waren van de stromachtige ontwikkelingen in de genetica en de moleculaire biologie. Het meest bekend was de stichting Cahiers, waar hij zelf lid was van de redactie en in meer dan 100 uitgaven op gebalanceerde wijze elke stap in de biotechnologie beschreef, aldus Willems........( De vader van Maxima is ex-medewerker van het departement van landbouw in Argentinië, het land van de gentech.).... De heer Willems zal niet echt onpartijdig tegenover de materie staan, gelet op zijn zeer emotionele inleiding op het onderwerp ofwel eigen ego strelende woorden. In de discussie werd gevraagd met voorbeelden te komen van ziekte of dood direct samenhangend met gentech. Dat konden de leden van de Eerste Kamer niet. De vraag was niet hoe het komt dat daar geen antwoord op mogelijk was. Want er is immers geen onderzoek naar gedaan en huisartsen en specialisten hebben immers geen richtlijnen waarlangs ze kunen vaststellen dat bij bijv. darmkanker, dit aan gentech te wijten is. Gentechkanker is daarom (nog) niet wetenschappelijk aan te tonen. Dat wil helemaal niet zeggen dat het niet in grote getale al kan voorkomen. Uit het feit dat deze politici niet weten of er direct aanwijsbare doden of zieken door zijn kan niet de conclusie getrokken worden dat gentech hiermee vrij is van risico's. Eerder kan gesteld worden dat wetenschappelijk onderzoek volkomen onvoldoende is en/of onvoldoende bekend onder politici en het brede publiek. Het heeft er alle schijn van dat een beschermde familie de ontwikkeling mede in de versnelling heeft gezet. Waarom werd vorige maand een motie, om toelatingen van gentech voorlopig in de ijskast te zetten, van de Tweede Kamer niet uitgevoerd en heeft de Eerste Kamer nu een motie aangenomen die versnelde toelatingen beoogd? De verwachte winsten zijn gigantisch en het verwachte leed voor de burger ook. Ooit trok men zich in bijv. Argentinië totaal niets aan van mensenrechten. Het lijkt erop alsof ons land nu zeer snel dezelfde kant op gaat. We mogen ook al niets weten over de deelname van de oorlog in Irak. Wat is de echte reden van onze aanwezigheid in Afghanistan? Het land waar Wageningen bezig is met het verkrijgen van patenten op (gentech.)papaver. Worden er soms proeven gedaan op oorlogsslachtoffers en gevangenen, in de verre uithoeken van Afghanistan en elders? Wat gebeurt er toch allemaal achter de coulissen in het grootste geheim. Zeer beangstigend. Ergo; om nachtmerries van te krijgen. De chemiegiganten als Monsanto en hun vele dochterondernemingen met hun patenten en octrooien op al wat is; hun banden met de wapenindustrie (gifgassen) en medicijnen en hun maffiahandelen naar de boeren mbt gentech-rechtszaken en de aanwezigheid van de wetenschappers in de genetica en moleculaire biologie etc. in Afghanistan is toch geen toeval meer te noemen? Wat een stinkende beerput en wat een zwaar deksel erop. Hoe en wanneer komt die open?

 • no-profile-image

  decoursey

  IK ben erg blij dat de Senaat zich ''grote zorgen'' maakt.

  Volgens mij is al ruim bewezen dat de belangen van bedrijven als Monsanto niet overeenkomen met de belangen van de gezondheid van de bevolking.

 • no-profile-image

  Patrick

  ALLes, Maar dan ook ALLES wat leeft begint met genen en DNA, alles.
  Daarvanuit worden cellen gebouwd voor alles wat leeft. Het is de puurtste vorm van Heilige geometrie.
  Gentech zijn moderne oorlogstechnieken, die langzaam maar gericht worden uitgevoerd. Het drama kan niet groter zijn als je vandaag of morgen nog een kind in de ogen durft te kijken. Zij die niet kunnen spreken, zij die onmachtig toekijken en huilen met grote tranen, hoe kunnen mensen dit hun eigen rasse aandoen? Rassen zijn ook gebasseerd op dna, genen en codes, en toch doen ze het, toch zijn ze het in staat om te doen, keer op keer door eigenbelang, geld en macht.
  Aion
  http://cz.youtube.com/watch?v=RJRsWErKCxA&feature=related

 • no-profile-image

  Patrick

  Transgeen wekt hele grote zorgen, mooie woorden vullen geen gaatjes.
  Discussie is goed, maar ik zie geen toekomst met gentech. Ik wil een GGO vrije keten. Ik wil ook dat ouders en moeders extra geld krijgen voor hun kinderen dat ze de kinderen GGO vrij voedsel kunnen geven tot hun 14e jaar, een soort voedsel bonnen om GGO vrij voedsel te kopen.
  Er is op dit moment teveel geld mee gemoeid, teveel kracht en teveel power play. Klasieke verdeling heeft nog zoveel ongekende mogelijkheden die de komende jaren ook beschikbaar komen, boven drijven, het bewustzijn in zaad en klasiek verdeling is immens, dus geen transgeen. De oorspronkelijk weg dient gevolgd te worden en niet anders. Geen macht aan criminelen, een discussie is leuk, maar dagelijks hoor ik al mooie woorden, maar ik wil zinnige woorden en een toekomst voor generaties ipv mooie woorden.

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1137678.ece/Vier_Britse_Lords_betrokken_bij_omkoopschandaal

 • no-profile-image

  Zwet

  Kijk 8 februari om 10.00 naar Canavas (herhaling later om 23.20) documentaire deel II over o.a. Monsanto. Deel I schijnt ook heel interessant te zijn geweest.
  Het is ongelofelijk wat dit soort bedrijven doen om een monopolie te krijgen. En niet te vergeten wat ze in het verleden al hebben uitgevreten.

 • no-profile-image

  J.van Nieukerken

  Er is een boek geschreven door Jeffrey M.Smith Executive Director Institute for Responsible Technology www.responsibletechnology.org
  Titel: Genetic Roulette and Seeds of Deception www.seedsofdeception.comIn een e-mail aan mij werd het volgende geschreven. Hidden Dangers Film now online. I (Jefrrey schrijft) also realized
  that the link we had on our site, claiming to be the film HIDDEN DANGERS IN KIDS'MEALS, was in fact a bonus film of one of my lectures, that appears on that same DVD. We have fixed thee link, and now you can vieuw my 28 minute film. It makes a clear case that GMOs are unsafe, particularly for children. Please pass the link onto as many parents and school personnel as you can.
  Vervolgens schrijf hij: BATTLING MONSANTO IN INDIA.
  On Nov.3rd 2008, the UK's Daily Mail reperted that anastounding 125.000 Indian farmers-all duped into borrowing money to plant Monsant's genetically engineered Bt Cotton seeds and associated chemical sprays - were so desperately in debt when their harvests failed to perform that they took their own lives. The scale of this horror, which has unfoldid over the past 3-4 years, is hard to imagine; but it gets worse.Thousands of laborers picking or cleaning the cotton are getting debilitating allergic reactions and thousands of sheep, goats, cows and buffalo fed Bt cotton plantsor seekd cakes have died.Other livestck are sick or experiencing reproductive, skon, digestive or upper respiratory problems.The mainstream Indian press has been slow to cover details, and the government's pro-GM approval committee continues to dismiss numerous regional reports.

  India op het ogenblik is totaal upset over dit gebeuren en weigert nog gmo
  in te voeren of te verkopen aan klanten.

  Laat de Europese Commissie, de EFTA en Ministers van Landbouw en Vrom eerst nog eens verder kijken dan alleen Europa. Er hangt bloed aan de vingers van Monsanto.
  We hopen op een wijs besluit van de dames en heren 1e en 2e Kamer. Zij hebben het lot van onze toekomstige kinderen in handen.

 • no-profile-image

  ..

  Wat mij meer zorgen wekt zoals het artikel ook aangeeft is dat bedrijven zoals Monsanto en pattent op de genen aanvraagd.

 • no-profile-image

  Margje Vlasveld

  De reacties op dit artikel stemmen hoopvol. Zullen de behoefte aan juiste informatie en het luisteren naar argumenten het dan toch winnen van de gemakzucht en de schaamte voor bijvoorbeeld onwetendheid?
  In hoeverre speelt het mechanisme van cognitieve disonantie een rol bij de politieke besluiten over gentechnologie?
  Het menselijk brein is geneigd om op een eenmaal ingeslagen weg door te wandelen, ondanks berichten die duidelijk maken dat het de verkeerde weg is. Ik ben dan ook heel blij met de hernieuwde aandacht voor het fenomeen van congnitieve dissonantie en hoop dat de beslissers op dit gebied zich ook bewust worden van hun blinde vlek. Helaas is zelfs minister Verburg belandt op het dwaalspoor dank zij Monsanto c.s.. De bedrijven doen dit doelbewust, het gaat hen om geld en macht. Van onze volksvertegenwoordigers en ministers mogen we wat anders verwachten, zoals bescherming van burgerrechten bijvoorbeeld. Daar hoort bij het recht van keuzevrijheid voor natuurlijke voedingsmiddelen zonder ggo. Minister Verburg moet zich dan ook afvragen in hoeverre het mechanisme van cognitieve disonantie een rol speelt bij haar recente besluiten. Nederland hoort bij de landen die al veel te ver is gegaan met het stimuleren van toegepaste gentechnologie. Het menselijk brein is geneigd om op een eenmaal ingeslagen weg door te wandelen, ongeacht de hoeveelheid berichten die duidelijk maken dat het de verkeerde weg is. En hoe dichter men bij de bron zit van de foute informatie, hoe ernstiger het brein zich verzet tegen de juiste argumenten. Alleen inzicht in dit mechanisme kan leiden tot verandering van inzicht. Mijn hoop is mijn eigen indruk van minister Verburg, zij lijkt mij een verstandige vrouw die in staat is om fouten te zien, ook die van haarzelf.

 • no-profile-image

  Peter Van Kan

  Dat kamerleden geen specialisten op ale gebieden kunnen zijn, is logisch. Een reden temeer om zich zeer zorgvuldig te laten informeren. Dat dit niet gebeurt, zelfs niet bij onderwerpene waarbij zoveel op het spel staat, is schandelijk. De minister laat, of dit willens en wetens is dat laat ik in het midden, de oren hangen naar de agro-industrie. Het beleid is laf en onverantwoord. Hoezo rentmeesterschap over de aarde ?

 • no-profile-image

  Maria

  Coullusie:

  Is het onderscheidt gemaakt tussen cisgene (soorteigen) gentechnologie omdat we snel weg willen uit Afghanistan? Daar zijn we immers bezig met het verwerven van patenten/octrooien op gentechpapaver? Willen we de buit binnen hebben en verder in Europa ontwikkelen voor 2010 (voor als de troepen evt. weg moeten)? Niet voor niets had de Eerste Kamer het ook af en toe even over de geneesmiddelen, al werd dit snel terug gebracht tot de landbouw. Nederland kankert op Monsanto en overige giga multinationals uit jalouzie omdat ze zelf de grootste wil zijn? De Eerste Kamer was net voor de discussie terug van een bezoek aan de universiteit van Wageningen. Plantresearch Europe is juist de organisatie die in Afghanistan zit met andere universiteiten in Europa. Is het toeval? Ik geloof er niet meer in. Ik ga ervan uit dat onze universiteit, financieel gesteund door het bedrijfsleven(?!), sterk gekleurde informatie heeft verschaft. Ze hebben immers ook een vertegenwoordiger in de COGEM. Het is sprake van coullusie.

 • no-profile-image

  Patrick

  Hoe kunnen mensen de vraag bedenken, of er al iemand overleden is van gentech voedsel.
  Dat zegt enorm veel over deze mensen, hun partijen , hun volledige achterban,en hun respect voor leven, natuur en kinderen.. Op cel nieveau kan een impact enorm schadelijk zijn, en de symptomen kunnen zich pas later en over vele jaren openbaren. Kanker is niet anders en nu ook doodoorzaak nummer 1.
  Alle Tweede kamer leden en alle Eerstekamer leden en alle politiek leiders zijn verantwoordelijk voor besluitvorming.
  Het is bijzonder laf als politieke mensen deze laffe vragen gaan stellen.
  Mijn vraag is dan aan deze personen en alle gentech wetenschappers.
  Wat laat je hart kloppen om het bloed door alle aderen te sturen, en naar elke mogelijke cel in je lichaam gaat. Het voedsel wordt op minuskuur niveau door de cel membramen gebracht om op te plek te komen waar het dient en gaat bouwen aan nieuwe cellen aan de hand van de DNA codes. Wat genereert het momentum van het hart. Mensen kunnen zeggen electrische pulsen of dat het een autonoom systeem is.
  Dan de volgende vraag , wat laat dan alles wat je bedenken kunt nu vanuit een mannelijke sperma cel en vrouwelijke eicel een hart creeren en laat het pompen. Als dat antwoord hetzelfde was wordt het tijd om na te denken.
  23 chromosomen van een man en 23 chromosomen van een vrouw samengesmolten gaat cellen bouwen AAN de hand van DNA/Genen codes, en niet anders om. Cellen hebben voedsel nodig om te dienen om goede kopies te maken en niet andersom.
  Hoog kwalitatief voedsel is nodig en niet andersom. Syntetisch en gemanipuleerd voedsel, kan enorm problemen hebben om door de celmembramen to komen, het zal er veelal nooit belanden. Manipuleren aan de genen van voedsel levert geheid problemen op, en zeker op de Rationele manier voor de cel opbouw. Slechte copies beginnen een keer en hoe langer het duurt zegt de cel, leuk allemaal dat rare voedsel, maar aan mij niet besteed. Genen en DNA denken niet die copieren gewoon de codes.
  Zonder emotionele argumenten is gentech een ramp, met emotionelle argumenten is het pure vernieting van babys, kinderen en toekomstige generaties.
  Puur massamoord wat zeer langzaam ingezet wordt.
  Ik kan niet laten om te melden dat van al het gifgas wat Saddam Hoessein in Irak gebruikte 50 procent geleverd werd door Nederlandse bedrijven of uit Nederlandse doorvoer kwam. Politiek wist er ongetwijfeld van. Nederlanders, maar ook anderen, zijn medogenloze handelaren, misbruiken elk argument voor eigen belang en Christelijk partijen moeten zich schamen. Pure vorm van enorme lafheid en volgzaam gedrag, Nazi Duistland gaf Nederland ook enorm veel complimenten voor het helpen van deportaties en voor alle andere steun op veel gebeiden. Nergens was de steun zo groot als in Nederland. Nergens werd er zo uitstekend meegewerkt.
  Dat zit dus inderdaad in de genen van velen dat volgzaam gedrag zonder engine vorm van ethiek of moraal.

  Battle Hymn lord of the rings
  http://nl.youtube.com/watch?v=J5Ay_6kdvE0&feature=related
  By moonlight we ride ten thousands side by side
  With swords drawn held high our whips and armour shine
  Hail to thee our infantry still brave beyond the grave
  All sworn the eternal vow the time to strike is now

 • no-profile-image

  v.Hoof

  Transgeen wekt zorg....maar...........er mogen alleen rationele argumenten aangevoerd worden en geen emotionele. "Uit de hoek van "eco" komen de meest afschuwelijke irrationele argumenten...". Er werd tijdens de discussie gedaan alsof er geen risico's aanwijsbaar zijn. Niemand kwam met een voorbeeld ervan, dus zijn ze er niet!??? En de rijst in India dan die mislukte omdat de insekten er niet meer op afkwamen omdat, naar later bleek, de geur van de rijst was weggeknipt en geplakt (pardon weg was gemodificeerd). Domme emotioele mensjes in de straat toch...praat niet meer over genetische manipulatie (wat zijn jullie toch emotioneel negatief), maar praat over modificatie. De overheid gaat ons nu voorlichten want we moeten nu toch eindelijk eens beseffen dat we onze angst moeten laten varen voor de vooruitgang. Er moet accepterend worden voorgelicht vindt de VVD. Met andere woorden, wanneer begint de massale misleiding van het volk? Uh...VVD kunt u mij uitleggen wat "transgeen wekt zorg betekent en dan vooral het woord zorg? " De basis, de grondslag voor de discussie is toch immers de emotie? Onderscheiden we ons dan totaal niet van de robot en het copieerapparaat? Start de minister niet juist een programma om de jeugd te bevrijden van hun vervreemding met de oorsprong van voedsel waardoor ze ongezond gaan eten? Heeft dit niet alles te maken met gevoel in combinatie met verstand? Ontluisterend.

 • no-profile-image

  v.d.Hof

  Vanaf vanmiddag 15.00 uur tot het slot heb ik de plenaire vergadering gevolgd en kreeg niet zo de indruk dat de VVD en de CU zich zoveel zorgen maken. De zorgen van de overige partijen waren legio en die van deze twee nogal matig. Verder heb ik mij nogal aan deze partijen gestoord omdat ze bleven zeuren om een brede maatschappelijke discussie met als doel de acceptatie van gentech. "De gewone man en vrouw in de straat moeten veel meer horen dat gentech in allerlei gebruiksvoorwerpen zit "(en dus onschuldig zijn!...???). Leuk om te horen dat ik door hen bedot moet worden. Verder was het een boeiende discussie. Jammer alleen dat er zo weinig aandacht was voor bijv. een mogelijk georganiseerde illegale handel (via smokkel en dus buiten het zicht van het VWA)van bijv. niet toegelaten gentech.voedsel; bijv. maïskoekjes die bij scholen aan kindjes worden uitgedeeld als marketingstrategie. Dit kan uiterst gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Het is er (misschien) nog niet, maar ligt op de loer. Er moet m.i. een risicoanalyse voor komen zoals bij het in kaart brengen van de handel in (soft)drugs. Moeten we de ogen voor sluiten voor doelbewuste gentech criminaliteit? Dat alleen om de acceptatie van het volk erdoor te drukken? Wat een emotie bij "rechts" dat ze deze blinde vlek niet ziet en herkent als voortkomend uit de werking van de hersens bij mensen die deze informatie uitfilteren (niet passend bij de filosofie van hun leider of grote voorbeeld). Dit proces werkt bij iedereen zo, maar "rechts" hamert er steeds op dat anders denkenden alleen reageren vanuit de emotie. Ze doen het zelf ook! Ze zien gevaren niet die wel voorstelbaar zijn.

  Jammer dat de ingediende motie niet is opgenomen in dit artikel.

 • no-profile-image

  Herman Schaap

  Het is zinvol om het monopolie in beeld te brengen alvorens actie te ondernemen. We hebben de chemiegiganten met hun monopoliepositie. We hebben ook de aandeelhouders in deze technologie die invloed uitoefenen gelijk aan een monopoliepositie. Daarnaast hebben we de politieke invloedsfeer die geheel los staat van de bevolking. Niet voor niets wordt inzake gentechnologie voorbij gegaan aan de Openbaarheid van Bestuur (op advies van COGEM). Dat betekent dat er flink wat "smeerpijperij en ongeregeldheden in het geniep moet blijven" want anders kon het best transparant. Wat wil men verbergen voor het volk? De rapporten waarin staat dat het onveilig is c.q. levensgevraalijk voor de volksgezondheid? De echte machthebbers achter de gentechindustrie in Europa? Het vernielen van een enkel veldje door activisten kan de echte reden niet zijn. Er moet wel een duistere macht en enge wereld achter zitten. Breng dat eerst naar buiten. Stel de bevolking niet bloot aan het ongewisse net na het financiële debacle waarin ook het toezicht op de markt werd losgelaten. Het geld moest rollen was en blijft de boodschap. De vooruitgang moet in zeer grote haast, onzorgvuldig en met grote spoed worden afgedwongen om een koppositie te blijven innemen in de wereld. Waarom eigenlijk een koppositie? Staat iemand daar bij stil? We hollen ongetraind de marathon op een volkomen onbekend terrein. Dat noemt men beleid? Mag daar een discussie over met het volk?

 • no-profile-image

  Miep Bos

  Vanmorgen heb ik naar aanleiding van het debat van vorige week in de EErste Kamer een open e-mail gestuurd naar de Eerst en Tweede Kamerleden en naar de pers. U kunt die zien via
  http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/Open%20e-mail%20aan%20eerste%20kamer.pdf

 • no-profile-image

  maisteler

  je naam heb je niet vermeld maar je hebt gelijk over dat het een zorgelijke kwestie is, die paar kwekers die nog over zijn(in feite hangen ze indirect ook nog aan elkaar vast dus zou je onderhand 1 moeten zeggen) hebben al een monopolo positie. ik heb het al in een ander forum gezegd dat ze voor het zaad maar raak rekenen. dus transgeen of niet voor de boer zal het allemaal nog geen voordeel op gaan leveren als het zo door gaat. nee dan hoeft dat transgeen spul eigenlijk niet te komen. ondertussen kan ik meer verdienen aan de kwekers die de goedkopere rassen hebben dan aan die duurdere die zogenaamd beter zouden zijn

 • no-profile-image

  Henkjan de Blaauw

  Het uiteindelijke resultaat van de beraadslagingen in de 1e Kamer, zal zijn dat alle partijen excl. de PvD, zullen instemmen met een verdere ontwikkeling van de gen-tech toepassingen in Nederland.
  Niet beseffend dat kruisbestuivingen het onmogelijk maken om andere gewassen gen-tech vrij te houden. Het einde van de bio-diversiteit is in zicht. De levensaarder van het leven. Ik heb van de hand van ir. Janneke Tops over dit onderwerp een zeer genuanceerd en informatief artikel gelezen in het tijdschrift Eigentijds Magazine ( het artikel staat op de website: www.eigentijdsmagazine.nl) waaruit blijkt dat bijvoorbeeld de bevolking in Frankrijk en ook de politiek daar, veel kritischer staat tegenover deze ontwikkeling. Het lijkt er op dat de ambtenaren van het MInisterie van Landbouw hun huiswerk niet hebben gedaan; eerder was er al het verwijt dat dit ministerie meer een lobby orgaan is van de grote bedrijven zoals Monsanto, dan een werkelijk onafhankelijk instituut.
  We werden de oorlog met Irak ingeleid door krachten die willen aanschurken bij de Amerikaanse belangen, hier lijkt hetzelfde te gaan gebeuren. Achteraf zal ook hier blijken dat we werden misleid.

 • no-profile-image

  Patrick

  Het wordt nog interessant, zeer interessant en Nederland heeft altijd een rol gespeeld achter de schermen. In het algemeen kan men zien de laatste 10 jaar de Nederlandse politiek en industrie alles gedaan heeft wat Amerika vroeg. Nederland wordt in het buitenland ook gezien als het meest slaafse land, wat aan het handje van Amerika loopt. De politiek weet dat en probeert slaafs via haar organisaties en media het publiek te bespelen en te vormen.
  Echter vorige week zagen we een hoge ambtenaar in Amerika lekken van informatie, dat gaat altijd bewust het lekken van informatie. Het was niemand minder als voormalige Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Richard L. Armitage die zij dat Amerika zeker officieel vroeg aan Nederland om steun voor de oorlog in Irak.
  Nederland gedraagt zich altijd al op politiek en hoog industrieel niveau uiterst dubieus, men loopt mee met de grootste speler om later weer mooie posities of andere belangen te behartigen. Amerika heeft dat uiterst slaafse gedrag altijd prettig gevonden. Maar nu lijkt daar in Amerika een verandering in te komen, en mijn walgt letterlijk van landen als Nederland die altijd slaaft meelopen, zelf dus geen mening kunnen vormen, of tegengas kunnen geven met argumenten. Iemand die het altijd met je eens is, en je altijd steunt is een last aan je been. Amerika walgt nu echt van onze politiek leiders die schijn normen en waarden hoog in het vaandel hebben staan. Onze politiek leider in Nederland hebben geen moraal of ethiek, alleen als het hun uitkomt noemen ze het moraal of ethiek, maar eigenlijk is het zelfverrijking en egoisme.
  Voor gentech komt er een tijd dat de huidige houding van Nederland keihard afgestraft wordt. De huidige politiek leiders en volksvertegenwoordiging zullen verantwoordelijkheid moeten afleggen ten allen tijden in de toekomst, zonder een enkele uitzondering.
  Mijn standpunt is duidelijk, ik wil geen gentech en geen criminele organisaties als Monsanto. Als de politiek leiders daar anders over denken prima, de toekomst zal het uitwijzen. Maar als je bewust of onbewust risico neemt voor een enorm belangrijk iets als voedsel voor huidige generaties en toekomstige generaties is dat niet niets.
  Alle kinderen en baby’s zullen gevolgen ondervinden, alle kinderen en alle nieuwe generaties die nog geboren gaan worden, die nog bezield gaan worden met een lichaam dat opgebouwd wordt vanuit een paar enkele cellen, en haar DNA en genen codes. Dat is iets uiterst pril en gevoelig. Je vernietigd iets zo belangrijkst, en juist iets wat je de kans geeft om je vrije wil uit te oefenen. Dat zijn wonderen en giften van komen en geboren worden, het leven vanuit vrije wil en keuzes, en weer teruggaan aan het einde van een leven en je lichaam weer achterlatend wat je ooit was begonnen met een paar cellen. Maar als je de fundering van iedereen aangaat tasten en gaat vergiftigen heb je een enorm groot probleem.
  Een vrij wil zal altijd gerespecteerd worden, maar bewust of onbewust kinderen en komende generaties verzieken is 1 van de grootste criminele daden. Je pleegt hoogverraad tegen over al het leven in deze tijd en ruimte en voorbij time and space. Puur hoogverraad aan de mensheid niets anders. Politiek leiders en vertegenwoordigers zijn gekozen om kleine beslissingen te maken, maar ook belangrijke beslissingen te maken. Zij zijn het ook die in hun posities de immens grote beslissingen moeten maken die van invloed zullen zijn op al het leven op de Aarde.
  Al dit is mijn persoonlijke mening, maar het is het grootste en hoogste verraad aan het leven, puur verraad aan kinderen en toekomstige generaties, maar ook aan alle generaties voor ons.
  Er is geen oordeel voorbij time and space, dus een vrij wil en keus heeft iedereen en zal altijd gerespecteerd worden beyond time and space.
  Als er nu gekozen wordt voor een gecreëerde wereld met gentech is dat ok.
  Verwacht ook dat er een realiteit bestaat en gecreëerd kan en gaat worden zonder gentech en dat is ook ok. Het zal alleen iets langer duren, en dat is in the end ook ok. In eternal Issness elk moment is zoals het is en ok, en zonder oordeel. Keuzes maken geven wel richting aan timelines, en dat is nu eenmaal de bedoeling van het leven met een vrije wil.
  Een uiters kostbaar goed wat geleefd moet worden zonder angst.
  Little Girl Blue
  http://nl.youtube.com/watch?v=05KXips_FE4&feature=rec-HM-fresh+div

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.