Redactieblog

5 reacties

RIVM: concentratie nitraat neemt dieper in grondwater af

Bij een constant bemestingsniveau neemt de nitraatconcentratie in de bovenste vijf meter van het grondwater af met de diepte.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar nitraatconcentratie in grondwater bij zandgronden in Nederland. De afname van de nitraatconcentratie naarmate er dieper wordt gemeten is het grootst bij natte zandgronden en het kleinst bij droge zandgronden. De afname bij droge zandgronden is gemiddeld 24 procent, en bij natte zandgronden 88 procent. Bij matig natte zandgronden neemt de nitraatconcentratie in de bovenste vijf meter van het grondwater gemiddeld 61 procent af.

In de huidige situatie is in de zandgebieden geen sprake van constante bemesting. De komende jaren zal het bemestingsniveau nog dalen. Uit berekeningen blijkt dat de nitraatconcentratie in de huidige situatie bij droge zandgronden niet afneemt met de diepte. Bij matig natte en natte zandgronden geldt wel dat bij dieper meten een lagere concentratie nitraat wordt gemeten. De resultaten van deze modelberekeningen bevestigen eerdere resultaten van veldproeven. Wat de oorzaak is van de daling van het nitraatgehalte is niet duidelijk.

De afname van de nitraatconcentratie in grondwater is van belang voor de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. Volgens deze richtlijnen mag er maximaal 50 mg nitraat per liter in het bovenste grondwater zitten. Dit wordt op dit moment in de bovenste meter van het grondwater gemeten, hoewel de richtlijnen niet aangeven op welke diepte er getoetst moet worden. Het kabinet wil nagaan in hoeverre een nitraatconcentratie boven de 50 mg/l in de bovenste meter verdedigbaar is, zodat toch voldaan kan worden aan de norm van 50 mg/l in de bovenste 5 meter van het grondwater.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Schrale Grond

  Wanneer mogen we weer meer bemesten??????

 • no-profile-image

  Theo Reintjes

  Daarom is goed peilbeheer zeer belangrijk. Bij een laag peil is de kans op uitspoeling zeer groot. Het werkt van twee kanten, als de plant voldoende water kan opnemen uit de bodem, dan ontrekt ze ook voldoende voeding om een goede opbrengst te halen. Dit was ook het grote probleem bij het drastisch verlagen van het peil. Enorme verdroging en daar door uitspoeling van nitraat in herft en winter. De peil verlaging is rond 1974 ingevoerd en is in 1992 weer omgezet in goed peilbeheer. Dit was toen een zware strijd tussen de waterschappen en actieve boeren. Uiteindelijk hebben we de provincie Noord-Brabant er van kunnen overtuigen dat dit van zeer groot belang was. Dit tegen verdroging en vernatting, met daarbij in alle opzichten een grote verbetering voor het hele milieu. Ook de bossen en de natuur profiteren ervan. Mede door de verdroging en slecht onderhoud stonden de bossen er slecht voor. Het mestbeleid is nog gestoelt op oude situaties. Dit door geslagen mestbeleid is het zelfde als toen de algehele waterstandverlaging, dit is je eigen graf graven.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Met de riool dicht stoppen komen we stikstof te kort om te meten.

 • no-profile-image

  j.verstraten@rumaweb.nl

  Beste Durk, een zwaluw maakt nog geen zomer, als ik het rapport verder bestudeer wordt de verwachting gewekt dat op de nattere gronden niet alleen denitrificatie een rol speelt maar dat er ook meer nitraat richting het oppervlaktewater zou stromen. Dat is natuurlijk weer niet goed voor de KRW. Linksom of rechtsom, we worden toch gepakt.

 • no-profile-image

  durk boschma

  de oorzaak is niet duidelijk??
  de zogenaamde denitrificatie is al tientallen jaren bekend, dit is oud nieuws
  Zie de rapporten van de NMV van de vorige eeuw, hoe minder zuurstof in de bodem hoe minder nitraat, dus op natte grond heb je meer denitrificatie.Daarom dringt de NMV al jaren aan op dieper meten, is het "probleem"opgelost!
  De onderzoekers loeren op vervolgonderzoek, ze moeten ook werk houden

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.