167 x bekeken

Kabinet haalt doelstelling co-vergisting niet

Het aantal co-vergistingsinstallaties blijft ver achter bij de verwachting van het kabinet.

Economieminister Maria van der Hoeven wilde dit jaar een extra elektriciteitsproductie van 45 megawatt realiseren, maar haalt amper de helft. Dat blijkt uit een overzicht dat zij onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tot nog toe zijn er voor 18,7 megawatt aan projectaanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) goedgekeurd. Alles alle nog in behandeling zijnde verzoeken daarbij worden opgesteld, komt het totaal op 22,5.

De reden hiervoor is dat veel initiatiefnemers die aanvankelijk belangstelling hadden, zich hebben teruggetrokken omdat zij het subsidiebedrag te laag vonden. Kredietverstrekkers, installatiebedrijven en belangenorganisaties hadden dit al voorspeld. De SGP-fractie in de Tweede Kamer heeft zich daarom herhaaldelijk hard gemaakt voor een verhoging van de subsidie, maar Van der Hoeven vond dit niet nodig.

Tijdens de behandeling van de landbouwbegroting eind vorig jaar zegde minister Gerda Verburg toe dit met haar te zullen bespreken. Een woordvoerder kon gisteren niet zeggen of dit gesprek al heeft plaatsgehad. In de meeste andere categorieën van de SDE is er ook sprake van onderuitputting. Het overgebleven geld blijft beschikbaar voor deze regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.