429 x bekeken

Geen conferentie megastallen

Er komt geen internationale conferentie over de gezondheidsrisico’s van schaalvergroting in de intensieve veehouderij.

De Tweede Kamer had op initiatief van PvdA en CDA minister Gerda Verburg per motie gevraagd deze te organiseren. Hoewel schaalvergroting in sommige landen, waaronder Denemarken en Duitsland, een belangrijk politieke en maatschappelijk vraagstuk is, speelt het volgens Verburg op de Europese agenda geen rol van betekenis. Zij voelt er daarom niets voor een internationale conferentie te organiseren. "Dat is op dit moment niet opportuun", schrijft zij aan de Tweede Kamer.

De opdracht van het parlement kwam voort uit de vrees dat er meer risico’s zijn voor volks- en diergezondheid als verschillende diersoorten bij elkaar worden gehouden. Verschillende onderzoeken, waaronder van het RIVM, hebben dit aangetoond. De motie riep daarom tevens op te komen met voorstelen voor vervolgonderzoek. Eerder heeft Verburg al aangegeven eerst de bestaande studies te willen inventariseren.

Lutz Jacobi, een van de indieners van de motie, weet nog niet of zij akkoord gaat met de uitleg. "Je kunt het positief en negatief uitleggen", zegt zij. Wel wijst zij er op dat volgens haar nader onderzoek wel degelijk gewenst is.

Of registreer je om te kunnen reageren.