261 x bekeken

Flevoland: schaatsen in beschermde natuur mag

Hoewel de Oostvaardersplassen tot het Europese natuurnetwerk Natura 2000 behoren, heeft de provincie Flevoland geen moeite met Nederlands Kampioenschap Marathonschaatsen dat daar morgen wordt gehouden.

De KNSB heeft drie jaar geleden al een vergunning aangevraagd en die is destijds ook verleend, zo meldt een woordvoerster van de provincie.

De Oostvaardersplassen zijn door Brussel aangewezen als zeldzaam natuurgebied. Dat verplicht Nederland dit terrein van 5.500 hectare te beschermen. Er gelden daarom beperkende maatregelen voor activiteiten van ondernemers, waaronder boeren, en evenementen. Een schaatstocht is echter geen probleem.

"De wedstrijd wordt op een klein deel van de plassen gehouden", zegt de woordvoerster. "Hier staat ook een bezoekerscentrum en er zijn wandelpaden. De dieren die nog niet zijn vertrokken vanwege de kou zijn dus wel aan mensen gewend." Aan de verlening van de vergunning is een toets voorafgegaan, die uitwees uit dat er geen wezenlijke verstoring van dieren of planten zal optreden.

Voor de Oostvaardersplassen wordt de komende jaren een zogenoemd beheerplan opgesteld. Hierin staan de natuurdoelen aangegeven en ook welke activiteiten zijn toegestaan. Volgens de provincie worden schaatswedstrijden expliciteit in dit document genoemd.

De Oostvaardersplassen liggen aan het Oostvaarderswold, waar in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur een nieuw natuurgebied is gepland. Hierover ontstond onlangs veel commotie toen de provincie dit gebied op slot zette voor nieuwe activiteiten, zoals uitbreidingen van boerenbedrijven. LTO heeft zich flink tegen dit besluit verzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.