Redactieblog

252 x bekeken

Drenthe zet in op leefgebiedenbenadering natuurontwikkeling

De provincie Drenthe gaat een uitwerkingsplan leefgebieden-benadering opstellen voor de flora en fauna in de provincie.

In het plan worden de ambities van Drenthe beschreven en wordt vastgelegd voor welke leefgebieden met de daaraan gekoppelde soorten is gekozen. Het plan geeft aan welke leefgebieden en soorten voor Drenthe belangrijk zijn en hoe de verdere achteruitgang van bedreigde soorten kan worden tegen gegaan. Om een grotere variatie aan planten en dieren in 2010 en 2020 te behalen is een nieuwe aanpak ontwikkeld die gericht is op groepen planten- en diersoorten.

In 2007 heeft de minister van landbouw de nieuwe strategie van de leefgebiedenbenadering aan de Tweede Kamer voorgelegd. Afgesproken is dat de provincies vanaf 1 januari 2010 de regie voeren over de leefgebiedenbenadering. De minister stelt voor de periode 2009 - 2013 een bedrag van 9 miljoen euro extra ter beschikking voor de leefgebiedenbenadering. De rijksbijdrage in de periode 2007-2013 komt hiermee in totaal voor alle provincies op 17,4 miljoen euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.