Redactieblog

280 x bekeken

Waterschappen twijfelen niet aan stemmethode

De waterschappen hebben het volste vertrouwen in de veiligheid van hun briefstem-procedure en zien geen aanleiding deze procedure te wijzigen.

Dat zegt de Unie van Waterschappen in reactie op een brief die de stichting "Wij vertrouwen stemcomputer niet" naar alle waterschappen stuurde. De stichting heeft grote bezwaren tegen de wijze waarop de waterschappen de bestuursverkiezingen wil houden.

De stichting verzoekt de waterschappen dringend de stemprocedure aan te passen, en kondigt aan dat zij, indien aan dit verzoek geen gehoor wordt gegeven, een kort geding tegen de waterschappen aan zal spannen.

De bezwaren richten zich vooral op het stemgeheim, dat in de gehanteerde briefstemprocedure onvoldoende gewaarborgd zou zijn. Volgens de waterschappen zijn er juist maatregelen genomen om het stemgeheim te garanderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.