Verburg zegt uitstel voor De Groene Vlieg toe

Laboratorium De Groene Vlieg mag nog tot 1 juli volgend jaar officieel fytosanitair onderzoek verrichten.

Ook krijgt het bedrijf een schadevergoeding om de bedrijfsvoering aan te passen, zo meldt landbouwminister Gerda Verburg. Directeur Tjalling Sijperda is tevreden.

De Europese fytorichtlijn schrijft voor dat private labs zich niet mogen bezighouden met officiële monstername en de afgifte van verklaringen. Deze taken zijn daarom sinds deze zomer voorbehouden aan de vier plantaardige keuringsdiensten, onder toezicht van de Plantenziektenkundige Dienst.

Omdat De Groene Vlieg voor het grootste deel van haar inkomsten hiervan afhankelijk is, stapte het bedrijf eerder dit jaar naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBp). Het CBp oordeelde dat De Groene Vlieg onevenredig getroffen wordt door de maatregel van Verburg en gaf aan dat er een overgangstermijn moet worden ingesteld. Ook vond het college een schadevergoeding op zijn plaats.

Verburg geeft aan beide oproepen gehoor. Sijperda is blij met die toezegging. Wel hoopt hij dat het ministerie snel over de brug komt met de beloofde compensatie. “Ik heb haast”, zegt hij. “Op eigen kracht kan ik het niet redden. Dan is het binnen een jaar klaar.” Om hoeveel geld het gaat, wil Sijperda niet zeggen. “Maar we hebben het niet over vijftig- of honderdduizend euro”, aldus de directeur.

Een woordvoerder van Verburg benadrukt dat het uitstel en de schadevergoeding alleen gelden voor De Groene Vlieg.

Of registreer je om te kunnen reageren.