Redactieblog

18 reacties

Verburg: pluimveemestcentrale is Ei van Columbus

De energiecentrale die draait op pluimveemest is het Ei van Columbus.

Dat zegt landbouwminister Gerda Verburg tijdens de officiële opening van de Biomassacentrale Moerdijk (BMC Moerdijk). In de centrale wordt met 440.000 ton pluimveemest, afkomstig van 629 pluimveebedrijven 36,5 MegaWatt energie geproduceerd. Het is de grootste energiecentrale op pluimveemest ter wereld.

"Ik ben trots op de agrosector die dit plan tot uitwerking heeft gebracht. Met dit ingenieuze initiatief kunnen in Nederland twee problemen worden aangepakt: het mestprobleem en de grote vraag naar energie." Verburg benadrukte dat de centrale in vergelijking met conventionele energiecentrales niet zo groot is.

"Toch is deze mij heel dierbaar. Nederland is een rijk en welvarend land en dit willen we ook zo houden voor de toekomstige generaties. Hier is economische groei nodig. De wereldwijde economische groei dreigt de wereldenergievoorraad uit te putten. Energieproductie moet duurzaam worden. Dat heeft een gunstig effect voor het klimaat en het maakt je minder afhankelijk van de fossiele brandstoffen. Dit is positief voor het economische en politieke klimaat wereldwijd", aldus Verburg.

De landbouwminister noemt de centrale een goed voorbeeld voor anderen. "Nu is het mestdossier nog een hoofdpijndossier. Maar met deze stappen wordt het op termijn een succesdossier", aldus Verburg. Ze wijst er wel op dat voor vervolg van initiatieven kennis gedeeld en uitgewisseld moet worden. De ontwikkeling en bouw van de centrale van Delta, ZLTO, DEP en kost 150 miljoen euro. Dit is gefinancierd met steun van de overheid.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Nietje

  @theo, fosfor en fosfaat zijn toch echt twee verschillende stoffen!

 • no-profile-image

  theo

  Overigens is het verbranden van mest niets kwalijker dan het vergisten van mais of het verbranden van koolzaadolie.
  Het helpt allemaal om het verbruik van fossiele brandstoffen (aardolie en aardgas) terug te dringen en zo klimaatverandering te beteugelen.

 • no-profile-image

  Dirk

  Leuk van de minister, als ze werkelijk positief is gaat de centrale in Apeldoorn vast haar persoonlijke aanbeveling krijgen. Ik ben bang dat wijzelf weer keihard moeten strijden voor deze centrale, en dat een volgende minister het bij de opening weer een geweldige stap vooruit vind.
  Feit is ook dat de export van droge pluimveemest van € 35,- naar € 8,- per ton is gezakt. Dit dankzij de mestverbranding. Dus een tweede centrale zal minder brandstof krijgen, de export is goedkoper. Het wordt hoog tijd dat de varkenshouderij zij mest geschikt gaat maken voor export. Pas dan zal het mestdossier een succesnummer worden. Het overschot zal dan veranderen in een tekort. Het enerzijds leveren aan de verwerking zal dan duurder zijn, maar door ook te kiezen voor een deel vrije mest zal men profiteren van de onstane tekorten.
  Let wel: zonder verbranding waren de prijzen voor pluimveemest onveranderd hoog gebleven.
  Dank aan diegene die gekozen hebben voor levering aan de DEP.

 • no-profile-image

  marcel

  Sloeber, de mineralen gaan niet verloren bij verbranding, die blijven achter in de as

 • no-profile-image

  ina

  De as wordt weer gebruikt in de kunstmest .

 • no-profile-image

  melkboer

  Ik ben het niet met je eens Joop. Ook in een duurzame samenleving heeft intensieve veehouderij zijn plaats. Je heb wel volkomen gelijk dat gebieden verarmen en mest een kostbaar goed was, en ook nu nog is. Het wordt alleen nog niet onderkend. En net zo goed als industriëen en dienstverlenende bedrijven daar produceren waar de omstandigheden optimaal zijn, geldt dit ook voor de landbouw. Dat dit leidt tot geconcentreerde veehouderij hoeft geen probleem te zijn integendeel, het biedt kansen. Optimale en duurzame produktie moet plaatvinden daar waar de omstandigheden optimaal zijn. In gebieden die klimatologisch geschikt zijn voor veehouderij moet veehouderij zijn plek hebben, en hetzelfde geldt voor de voerproduktie of plantaardige produktie.
  En net zo goed als bij industrieën zullen grondstoffen en half-fabrikaten uit andere streken aangevoerd of uitgevoerd mogen kunnen worden. Daarom is het argument mestoverschot een gezocht argument. Veel beter zou zijn het hoofdpijndossier aan te pakken als een koe bij de horens. En te bewerkstelligen dat de kostbare dierlijke mest elders als grondstof voor plantaardige produktie ingezet mag worden. Dat zou pas echt duurzaam zijn.

 • no-profile-image

  boer

  En wat gebeurd er dan met die as, Marcel ?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Precies ina. En het mooie is dat deze kunstmest energie heeft opgelevert, terwijl het maken van gewone kunstmest ontzettend veel energie kost.
  Dit initiatief gaat profiteren van het toekomstige tekort aan fosfaat, wat gezien de inspanningen welke geleverd zijn een mooie bonus is.

 • no-profile-image

  Joop

  Eeuwen lang is er altijd een enorm tekort aan dierlijke mest geweest, mest welke in de landbouw gebruikt werd om hogere opbrengsten te verkrijgen. De komst van kunstmest bracht hier verandering in. De hogere opbrengsten konden ook met kunstmest verkregen worden, al geeft een combinatie van beide 'mestsoorten' meestal de beste resultaten. Aan dierlijke mest is dus zeker behoefte. Hoe komt het nu, dat er zoveel dierlijke mest teveel is. DE opkomst van de intensieve veehouderij, welke een antwoord moest zijn voor boeren met te weinig land om voldoende veevoer te kunnen verbouwen. Het voer wordt van elders gehaald, hetgeen uitgegroeid is tot een mondiaal gebeuren. Zodoende leveren de V.S., Canada, Argentinië, Brazilië, Thailand, veevoer aan Nederland. Er is wel eens uitgerekend dat om al dit veevoer te verbouwen een oppervlakte van 4 keer Nederland nodig is. Wil je duurzaam handelen, want de minister zegt, dat ze dat doet, dan zal ze al de mest terug moeten sturen ( denken in kringlopen ). Die gebieden verarmen nu. Het verbranden van mest heeft dan ook niets met duurzaamheid te maken, maar alles met het probleem dat intensieve veehouderij heet. Een echt hoofdpijndossier denk ik zo, want in een duurzame samenleving komt de intensieve veehouderij niet meer voor, en ze zegt nu eenmaal dat te willen. Nog veel hoofdpijn dus.

 • no-profile-image

  Piet

  Nu de handel tussen de loonwerkers en transporteurs in mest eruit en we zijn er...
  Dit zal wel een erg lastige worden.

 • no-profile-image

  ex pluimveehouder

  Door alle overheidsbemoeienissen en milieu idoten die zich met deze centrale bemoeid hebben, heeft het 6 jaar langer geduurd voordat de centrale kon draaien.
  Helaas is het niet zo dat de mineralen terugkomen als kunstmest. Een van de voorwaarden voor het mogen bouwen van de centrale was dat de mineralen duurzaam uit de landbouw verdwijnen. Een groot probleem bij het opzetten van de centrale was dus juist de vraag waar de fosfaten en dergelijke naar toe zouden moeten. Als ik het goed heb gaan de fosfaten nu in de beton en bitumen voor bouw en weg aanleg.....
  en dat terwijl er op de wereldmarkt een schreeuwend tekort aan fosfaten dreigd...

  MEST MOET OP HET LAND, NIET VERBRAND...

 • no-profile-image

  Mark

  Markt technisch maakt het niet uit waar de mineralen blijven, ze worden in ieder geval nuttig besteed. Volgens mij volstaat het met toepassingen buiten de nederlandse landbouw. Het grappige is dat de DEP graag zoveel mogelijk fosfaat in de mest wil, aangezien de waarde van de as dan het hoogste is. Terwijl voor bemesting het fosfaat zo laag mogelijk moet zijn.

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Voor milieu moet je een saldo methode ontwikkelen.Door dit mestbeleid krijg je zo iets als mest verbranden.De as is in theorie kunstmest.Maar als je KAS verbrand gaat praktisch alles de lucht in en een beetje kalk is de rest waar de plant niet op wil groeien .Een saldo in Euro's is korte termijn denken.Saldo berekenen met boerenverstand is simpel.Je verbrand een pracht van een meststof waar de bodem (plant) jaren voor uit kan immers mooi organisch gebonden stikstof.En vervolgens ga je aardgas verbranden om stikstof uit de lucht halen om er kunstmest van te maken.Waarbij een groot gedeelte niet organisch gebonden is wat vervolgens weer de lucht in gaat.Maar de veehouderij zijn schuldig aan de ammoniakmythe.Er is wel een machtige kunstmestlobby maar je als boeren je laten verlagen om mest te verbranden om vervolgens kunstmest te kopen.Ja het gaat om milieuwetten van de overheid die zijn krom als je luistert naar de natuurwetten.
  Wereldwijd wordt dit het probleem van de toekomst te weinig organischstof in bodems om dat kunstmest het weg vreet.
  Kijk maar eens naar de opbrengst naar 5 jaar bij vloeibare stikstof bemesting.Steiner zei eens stikstof is net een jachthond het is altijd op zuurstof en koolstof.Een leuke studie voor een student om eens een saldo berekening uit te werken.

 • no-profile-image

  rob kippeboer

  het blijft me eigenlijk allemaal gelijk wat er overblijft , als de afzet prijs maar zakt. En wie weet in de toekomst krijgen we mss terug een beetje betaalt voor de mest ! ik kijk er al naar uit wat die zakkenvullers dan gaan doen om hun akkers te bemesten!!!

 • no-profile-image

  Theo

  In fosfaat (p2o5) is de fosfor al gebonden aan zuurstof. Een zeer brandbare kombinatie!

 • no-profile-image

  sloeber

  Toch blijf ik het eeuwig jammer vinden dat een mooi product als kippenmest vernietigd wordt. Dat dit het energieprobleeem helpt op te lossen is natuurlijk ook wat kort door de bocht. Er is tenslotte voor elke kilo mineralen die zo verloren gaat voor de landbouw weer kunstmest nodig. En daarover klaagt men toch zo dat het veel energie kost om te maken? Het probleem ligt bij de overheden, die laten zich helemaal de les lezen door de milieubeweging wat we als boeren moeten aanwenden om de gewassen te laten groeien. Op die manier is het logisch dat er een mestprobleem ontstaat. Op kleigrond is mest eigenlijk niet meer toe te passen door alle idiote regels. Volgens mij is dat niet erg milieuvriendelijk(energie). En op klei spoelt fosfaat helemaal niet uit dus de logica van een en ander is ver te zoeken.

 • no-profile-image

  boerke

  Een mokerslag voor alle milieu en dieren terroristen. Jaren hebben ze gestreden tegen deze centrale, niet omdat ie zo slecht is voor het milieu. nee, omdat de boeren hierdoor hun problemen konden oplossen. Een lelijke streep door de rekening. Nu mogen er zelfs meer dieren in nedreland gehouden worden. Ze zijn ook angstvallig stil de laatste dagen, durven niet meer omdat bij elke domme kreet hun gesubsidieerde poppenkast verder in het gedrang komt. Heerlijk om te zien hoe een sector steeds weer een oplossing creeerd voor de onstane problemen. Aan al het milieu-en dierenrechtengajes: de nederlandse boer krijgt niemand eronder.

 • no-profile-image

  Theo

  Ik vrees dat juist fosfor erg brandbaar is en omgezet wordt in energie.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.