Redactieblog

10 reacties

VVD kiest voor grote boer

De VVD is er voor de grote boer. Dat maakt Europarlementariër Jan Mulder duidelijk. Hij pleit voor een verruiming van het melkquotum van 3 procent per jaar.

Dat lijkt een mooie mogelijkheid voor kleine boeren om te groeien, maar is het niet. Bij een stijging van het quotum met drie procent per jaar dalen de melkprijzen. Die gaan met een sneltreinvaart richting wereldmarktniveau. Kleinere boeren, met een hogere kostprijs, kunnen het dan niet meer bolwerken.

Anders is het met grote bedrijven. Die hebben vaak een groeistrategie. Drie procent per jaar meer betekent voor hen dat ze hun strategie eerder kunnen waarmaken. Met als gevolg nog lagere kostprijzen en meer mogelijkheden om voor wereldmarktprijzen te produceren.

De harde lijn van de VVD is slecht voor de kleinere boeren. Velen zullen dan ook vervroegd moeten stoppen als de VVD haar zin krijgt.

Is dat erg? Duidelijk is dat het gaat in de richting van afschaffing van het melkquotum. Daar hangt een lagere melkprijs mee samen. Als die toch komt, kun je ook stellen: hoe eerder hoe beter. Het is net als met zwemmen in koud water. Als je er toch in moet, kun je er maar het beste in springen. Dan ben je er door.

Boeren, die versneld moeten stoppen, doen dat op jongere leeftijd. Hebben meer kans op werk in onze nog goed draaiende economie. Dat stelt grote boeren in staat grond te kopen en uit te breiden.

Voor een goede ontwikkeling van de landbouw zou de VVD zijn zin moeten krijgen. Er past dan wel een sociaal plan voor stoppende boeren bij.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Ik zou de wens van Jan Mulder anders willen uitleggen. Jan is niet voor grote of kleine boer Jan is voor een goedkoop zuivelpakket voor de consument/kiezer!!
  Hier in het russische heerst een melkprijs die dicht bij de wereldprijs ligt en voor dit bedrag kan geen boer een fatsoenlijk melkveebedrijf opzetten laat staan zo runnen dat er een RENDEMENT uitkomt die iets weg heeft van een industrieel rendement.
  Vergaderboer gaat uit van het familiebedrijf dat tegen alle economische wetten in overleeft, door de tering naar de nering te zetten.
  Deden de boeren dit niet dan had het verhaal van Jan Mulder tot gevolg dat de melkveehouderij de deuren sluit omdat risico dragend kapitaal rente moet opbrengen om dit risico goed te maken.

  Helaas is Jan Mulder weer eens bezig de kiezer / consument te vriend te houden nu ten koste van de melkveehouders eerder deed hij dit ten koste van het milieu (genetisch gemanipuleerde gewasen promoten, zonder de gevaren te willen onderkennen).

 • no-profile-image

  Meep

  Zo heb ik het nog niet bekeken, maar Han heeft wel gelijk. Door de productie sterk uit te breiden profiteert de consument. Alleen de grote bedrijven - vaak gezinsbedrijven - kunnen vanwege de laagste kosten het langst overleven. Het CDA heeft dan toch gelijk met de stellingname dat Europees Landbouwbeleid nodig blijft. Anders is er geen inkomen voor de boer. We weten nu in ieder geval wie we niet moeten stemmen met de Euopese verkiezingen van volgend jaar.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De VVD is voor behoud van koopkracht om de economie in de benen te houden. Wie de krant van vandaag heeft gelezen weet dat de consument het eerst gaat bezuiningen op de dagelijkse boodschappen voordat de luxe artikelen aan de beurt komen. De VVD wil, zoals Han terecht opmerkt, de consument hierbij helpen. En niet door minder boodschappen te kopen, maar dezelfde boodschappen voor minder geld. En je kunt er vergif op innemen dat de VVD het grootkapitaal steunt. En als gevolg hiervan profiteert de economie over de rug van de primaire landbouw.
  De elitaire VVD zal de landbouw pas steunen als ze over hun voorheen gevulde buik de schoenen weer kunnen zien. Maar dan is de landbouw inmiddels op sterven na dood.

 • no-profile-image

  Kees

  Even dieper nadenken, Anne. Degene met het kleinste quotum hebben niet aangekocht. Ze hebben dus ook weinig kunnen afschrijven. Ik denk beslist dat grote boeren het meeste voordeel van het quotum hebben gehad. Maar we zullen zien. Straks zijn we weer 'quotumvrij. Maar eens zien wie het dan vol kan houden met de lagere melkprijzen. Ik denk toch echt de grotere boeren. En wat mij betreft wordt het quotum maar vlug waardeloos. Dan weten we waar we aan toe zijn

 • no-profile-image

  melkveehouder

  We zijn het verraad van Oplaat van de
  VVD tijdens de MKZ crisis nog lang niet vergeten. Tel daar de uitlatingen van Zalm en (aardwarmtepomp) Jorritsma bij dan stem je nooit en te nimmer meer VVD

 • no-profile-image

  anne

  je kunt er ook anders tegenaan kijken. quotumuitbreiding leidt tot lagere quotumkosten, dus ook of vooral voor kleine boer makkelijker mogelijk om op te schalen naar een efficiente omvang. De kleine boer heeft ook nog eens het minste vermogensnadeel van gedaalde quotumprijs

 • no-profile-image

  melkveehouder

  VVD politica Janneke Snijder verdient wel een pluim voor haar optreden voor de landbouw. Was ik vergeten te melden, en zou haar tekort doen.

 • no-profile-image

  geen

  ja dan kunnen we ons zonder quotum doodwerken zonder ook maar iets te verdienen ik wist niet dat er nog mensen zijn die dat niet willen

 • no-profile-image

  gert

  Jan Mulder denkt er wat gemakkelijk over,een verrruiming van het melkquotum met 3% zal leiden tot een laag inkomen van de huidige en toekomstige boer,een paar % melk teveel leidt al tot een forse melkprijsverlaging,terwijl de kosten wel door blijven stijgen,de loonkosten in de agrarische sector zijn nu ook al harder gestegen dan in andere sectoren,ook de regelgeving werkt ook kostenverhogend,dit is een heilloze weg

 • no-profile-image

  Hero

  Helemaal eens met Mulder. Het quotum zo vlug mogelijk verruimen heeft alleen maar voordelen. De prijs van het melkquotum gaat binnen de kortst mogelijke tijd naar nul. De quotumkosten verdwijnen en dat scheelt fiks in de kostprijs. We kunnen op tijd wennen aan de echte marktprijs voor melk. Kortom, de voordelen overheersen en Mulder verdient waardering voor zijn dappere opstelling.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.