208 x bekeken 9 reacties

Terugdringen fosfaat nodig voor behalen EU-doelen

Alleen door aanpassing van het mestbeleid en de aanleg van zuiveringsmoerassen is de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater door de landbouw terug te dringen.

Dat is noodzakelijk om aan de Europese verplichtingen voor natuur en waterkwaliteit te voldoen.

Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de vanochtend gepubliceerde Milieubalans. In dit jaarlijkse overzicht van de toestand van het milieu in Nederland schrijft het PBL dat het door het kabinet gehanteerde beleid de uitstoot van fosfaten onvoldoende beperkt.

Daarom zouden er zuiveringsmoerassen rondom landbouwgebieden moeten worden aangelegd, waarmee het fosfaat kan worden opgevangen. De precieze effecten daarvan zijn echter nog onduidelijk en de kosten hoog. Volgens producent van zuiveringsmoerassen Ecofyt zijn dergelijke filters maar een beperkte oplossing. Landbouwminister Gerda Verburg heeft eerder al aangegeven hier onderzoek naar te laten verrichten.

Daarnaast stelt het PBL voor het mestbeleid zo aan te passen dat op fosfaatverzadigde gronden geen of veel minder fosfaat mag worden toegediend. Hiermee wordt verdere opbouw van fosfaat in de bodem voorkomen en daarmee ook extra belasting van het oppervlaktewater.

In de gelijktijdig verschenen Natuurbalans stelt het PBL dat ook de meeste natuurdoelen van het kabinet zonder aanvullende maatregelen niet haalbaar zijn. Dat geldt tevens voor de Ecologische Hoofdstructuur, die in 2018 afgerond zou moeten zijn. Het PBL pleit ervoor bij de omzetting van Europese richtlijnen in nationale wetgeving te zorgen voor een betere onderlinge afstemming. Door een meer samenhangend natuurbeleid zouden de doelen gemakkelijker en tegen lagere kosten kunnen worden gehaald.

Daarmee is niet gezegd dat het slecht gaat met de Nederlandse natuur. Volgens het PBL laat het beleid van de afgelopen jaren wel degelijk succes zijn. Zo neemt het areaal natuurgebieden toe en de milieudruk af.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Klaas

  Het areaal natuurgebieden neemt toe. Cultuurlandschap schijnt vandaag de dag geen natuur meer te zijn. Gelukkig zijn ze elders in de wereld nog wel bereid om het voedsel voor die domme Nederlanders te verbouwen. Als we ons aan de Europese richtlijnen moeten houden groeit hier over een aantal jaren niets meer, dat is misschien ook wel de bedoeling. Weer een sector opgeruimd, kost geen subsidies meer.

 • no-profile-image

  J v Gerven

  Volgens een onderzoek van Alterra,waarop het emissiebeheersplan van ons waterschap is gebaseerd is de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater voor 67%(= 105 ton zuivere P per jaar!) afkomstig van het effluent van de Rioolwaterzuiveringsinstalatie's.Blijft nog 33% over.Daarvan kan ongeveer de helft aan de landbouw worden toegeschreven.De rest komt uit Belgie.
  De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is veel beter dan men doet voorkomen.Veel waterschappen doen moeilijk als het gaat om het vrijgeven van kwaliteitscijfers.Dus bij de Rioolwaterzuiveringinstalatie's is nog veel winst te halen,maar daarvoor moeten de burgers extra lasten opbrengen.Derhalve is het voor de overheid gemakkelijker om de landbouw maar als prooi te gebruiken.Schande.

 • no-profile-image

  melkboer

  Zuiveringsmoerassen horen in natuurgebieden thuis en absoluut niet in landbouwgebieden. Het waterpeil is hier hoger en de fostaatuitstoot uit natuurgebieden is hoger dan uit landbouwgebieden.
  Langzaam komt de aap uit de mouw; de landbouw inzetten om de rotzooi van anderen te zuiveren. En in de column van Boerderij van de laatste week heb ik de reacties gelezen van WUR.
  Zij vonden dat Boerderij een verkeerd beeld schetste en "vergeten" was riet ui zuiveringsmoerassen als alternatief gewas aan te merken.
  Het is toch ver gekomen als je dit argument moet verzinnen om draagvlak te krijgen voor je dubbele agenda.
  Als Nederland aan de Europese kaderrichtlijn moet voldoen, dan zal ze het probleem bij de bron (de burger) moeten aanpakken, en niet de landbouw misbruiken om rotzooi op te ruimen.
  LTO, wees wakker en graag geen herhaling van het pachtprijzenstelsel in het overleg.

 • no-profile-image

  dirk

  Als de LTO dit op moet lossen, koop dan vanavond nog een paar lieslaarzen want dan gaat iedereen onder water.Die zijn allang blij als ze weer eens wat gevraagd word.Ze keuren alles meteen goed.

 • no-profile-image

  a.sluijs

  als we nu eerst eens zuiveringsmoerassen aanleggen rondom alle riooloverstorten,dan zou er al een groot probleem opgelost zijn ipv de schuld in zijn geheel af te schuiven op de agr. sector.succes

 • no-profile-image

  melkboer

  Juist, van Gerven. Maar wat me stoort is dat juist deze, door jou aangeleverde, gegevens en cijfers niet van ons agrarisch dagblad komen. Je zou toch mogen verwachten dat journalisten van een agrarisch blad niet op hun luie krent blijven zitten, en zaken eens kritisch onder de loep nemen.
  Maar nee hoor, ze laten zich maar al te vaak gebruiken als spreekpop van derden.

 • no-profile-image

  jos

  Hoe groot is de fosfaatbelasting via riooloverstorten? Als deze nu eens eindelijk allemaal dicht gaan dan zijn we er ook een heel eind. Zeker in de toekomst gezien; meer en zwaardere buien zorgen voor steeds meer spuiïngen van deze overstorten. Maar ja de individuele boer is makkelijker aan te pakken i.p.v. dat we de maatschappij in zijn geheel voor dit probleem te laten opdraaien.

 • no-profile-image

  gert

  Laffe conclusie om niets te zeggen over riooloverstorten te zeggen,maar wel steeds de landbouw te noemen,erg selectief,steeds de boeren de zwarte piet toeschuiven,waar laten deze rapportschrijvers hun eigen drol ?

 • no-profile-image

  Jottum

  Inderdaad, hoor en wederhoor, is dat niet de basis van goede journalistiek agd?

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.