Redactieblog

369 x bekeken

Slapen

Sinds september vorig jaar hebben we een nieuw systeem voor de vaststelling van pachtprijzen.

Dat is bedacht door de Commissie-Van Hall, waarin alle belangen vertegenwoordigd waren. Dus ook LTO en de Bond van Landpachters en Hypotheekboeren (BLHB). Het is dan ook wel een beetje vreemd dat deze twee organisaties nauwelijks een jaar later met het bericht komen dat het systeem niet deugt.

Wat blijkt? Bij een verhoging van de pachtprijzen voor bestaande overeenkomsten komt eenderde van de gevallen boven de regionorm uit. De betreffende pachters vinden dat kennelijk te veel en hebben aan de bel getrokken bij LTO en BLHB. LTO zegt dat de Commissie-Van Hall deze verhogingen niet heeft voorzien. Of de Commissie het niet heeft voorzien weet ik natuurlijk niet. Ik denk eigenlijk dat Fortis en de Federatie Particulier Grondbezit - die er ook in zaten - heel goed wisten waar ze mee bezig waren.

Zeker is wel dat LTO en BLHB destijds hebben zitten slapen of het niet goed hebben begrepen. En zo ziet men maar weer: een overeenkomst kan het gemakkelijkst tot stand komen als een van de partijen zit te slapen of niet al te slim is. Het systeem van pachtprijzen is niettemin betrekkelijk helder. Ten eerste: de regionorm zou alleen als plafond gelden voor nieuwe reguliere pachtovereenkomsten. Verpachters konden daar wel mee leven, want ze zouden toch alleen maar meer liberale pachtovereenkomsten aangaan.

Ten tweede: bestaande pachtprijzen zouden elke twee jaar worden aangepast met een veranderpercentage. Dat percentage wordt afgeleid uit het verschil tussen de betaalde pachten en de regionorm, terwijl het percentage binnen een regio voor iedereen gelijk is. De regionorm is weer gebaseerd op de verdiensten in de landbouw. Het is te begrijpen dat na een of twee rondjes de gemiddelde pachtprijs precies op de regionorm uitkomt.

En dat betekent weer dat de helft van de pachters erboven zit en de andere helft minder betaalt dan die regionorm. LTO en BLHB hebben destijds misschien wel zitten slapen, maar dat betekent niet dat ze nu ongelijk hebben. De Commissie-Van Hall heeft inderdaad een raar systeem bedacht. Dat zou de Commissie-Bruil niet overkomen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.