Redactieblog

260 x bekeken

Registratiesysteem voor diergeneesmiddelengebruik

Begin volgend jaar wordt een systeem beschikbaar waarin dierenartsen het gebruik van diergeneesmiddelen centraal kunnen registreren.

Het nieuwe systeem, Centraal Informatie Systeem (CIS) is een initatief van Fidin, vereniging van producenten en importeurs van diergeneesmiddelen en de centrale distributeur van diergeneesmiddelen AUV. De organisaties zijn verenigd in de stichting VETbase.

Via het CIS kan de tracking en tracing van diergeneesmiddelen verbeterd worden. "Dit is nu nog lastig. De route van fabriek tot gebruiker is nu niet goed gewaarborgd, terwijl dit wel in de wet is vastgelegd", aldus Björn Eussen tijdens een congres van Fidin in Leiden. "Zeker op het gebied van antibioticagebruik is meer transparantie gewenst, gezien de problematiek met resistentie tegen antibiotica", aldus Eussen.

Knelpunt bij de huidige registratie is dat veel middelen voor meerder doeldieren zijn toegelaten, waardoor niet zichtbaar is of een middel voor een koe of voor een varken wordt ingezet.

Met de centrale registratie kunnen dierenartsen ook hun voorschrijfbeleid vergelijken met andere dierenartsen. "Dit gebeurt allemaal geanonimiseerd. Gezien de problematiek rondom resistentie voor antibiotica kan het een hulpmiddel zijn om dierenartsen die veel antibiotica voorschrijven hierop te wijzen."

Het nieuwe systeem is een initatief vanuit de sector, waardoor het op vrijwillige basis gaat werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.