RLG mist strategie bij Verburgs toekomstvisie

Landbouwminister Gerda Verburg moet meer duidelijkheid geven over hoe zij haar visie op de toekomst van het Europese landbouwbeleid wil verwezenlijken.

Volgens de Raad voor het Landelijke Gebied (RLG) is dat noodzakelijk wil zij in Brussel draagvlak voor haar plannen vinden. Morgen praat de Tweede Kamer met maatschappelijke organisaties, landbouwvertegenwoordigers en wetenschappers over de hervorming van het Europese landbouwbeleid. In de discussies staan niet alleen de veranderingen voor 2013 (health check) centraal, maar ook die daarna. Uitgangspunt is de toekomstvisie die Verburg onlangs presenteerde.

De RLG noemt dit stuk helder, maar de raad mist een duidelijke strategie. "Alle betrokkenen weten nu waar de minister op de lange termijn naar toe wil", zegt projectleider Gert van der Bijl . “En daar is de minister helaas wat minder duidelijk in." Van der Bijl stelt dat Nederland vaker ambitieuze toekomstvisies heeft, maar daarbij onvoldoende rekening houdt met de wensen in andere Europese lidstaten.

Verburg wil het huidige subsidiestelsel vervangen door een systeem met gerichte betalingen voor maatschappelijke prestaties. De RLG is daar positief over, maar vindt dat dit geleidelijk aan moet gebeuren. Daarom pleit de raad ervoor te beginnen met de invoering van een regionale hectarepremie. Die toeslag kan lager worden naarmate het systeem zoals Verburg dat voor zich ziet meer gestalte krijgt.

Of registreer je om te kunnen reageren.