488 x bekeken 13 reacties

Landbouw uit Groene Hart

In de meest kwetsbare veenweidegebieden van het Groene Hart is in 2040 geen landbouw meer mogelijk.

Dat staat in de toekomstschets voor de Randstad, die vandaag door de ministerraad is aangenomen. Om de regio beter te beschermen tegen de gevaren van overstromingen wil het kabinet deze omvormen tot een zogenoemde groenblauwe delta met aansluitingen op het IJsselmeer, de Noordzee en de Zeeuwse wateren.

Het kabinet wil het ruimtelijk gebruik aanpassen op veranderingen in het watersysteem. Jaarlijks daalt de bodem van veenweidegebieden met gemiddeld 1 centimeter. Tot nu toe wordt het waterpeil daar steeds op aangepast. Die strategie past echter niet in de nieuwe plannen voor Randstad.

Zo hoopt het kabinet de Randstad minder gevoelig te maken voor overstromingen als gevolg van de opwarming van de aarde. Gevolg is dat het oude idee van een open, onbebouwde ruimte wordt verlaten. In plaats daarvan wordt het gebied een groenblauwe delta. In minder kwetsbare veenweidegebieden blijft er ruimte voor landbouw.

Of en hoe de plannen gerealiseerd worden, is nog ongewis. Het kabinet benadrukt dat de schets geen blauwdruk is, maar meer een kompas. Ze wil daarom snel om tafel met bedrijven, lagere overheden en maatschappelijke organisaties om invulling te geven aan de ideeën. LTO heeft al aangegeven dat een sterke melkveehouderij de beste garantie is voor behoud van het landschap in het Groene Hart.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boerinnetje

  Frans over 40 jaar heeft iedereen in de randstad een bootje al dan wel met een buitenboord moter en dat is alles wat we met buiten hebben. Hebben we ook nagedacht over al die muggen die al die ziekte,s met zich meebrengen. Door al dat gebouw in de randstad waar moet het water dan heen steeds meer bebouwing betekent steeds meer overlopen van straten en pleinen met allle gevaren van dien.Hoe zo overstromen van Nederland. Boerinnetje

 • no-profile-image

  oosten

  Niemand mocht aan het groene hart komen, maar de makelaars maffia ziet wel dat het toch erg moeilijk gronden te verwerfen in het groene hart voor hun winstbejag dus moet de overheid maar een uitrookbeleid voeren omde boeren weg te pesten

 • no-profile-image

  Wytze

  Nederland is een deltagebied, deze delta's zijn vruchtbare gronden waar je voedsel moet produceren. In natte tijden (winter) trek je je terug op de hogere zandgronden.
  De randstad verplaatsen naar Veluwe dus, geen funderingen nodig waardoor goedkoop bouwen mogelijk. Ook tunnels graaf je daar makkelijk. En dan het hele groene hart plus zuidelijk Flevoland benutten voor voedselproductie. Dat zijn we gewoon aan de mensheid verplicht, toch. Het zijn verdorie de meest vruchtbare gronden. En dan blijft die 1 miljard van Veerman gewoon over voor leuke dingen.

 • no-profile-image

  frans

  over 40jaar hebben de millieumaffias in ons land het zo ver gekregen dat er alleen nog moerassen en steden over zijn, er zullen dan wel vele mensen van de sociale dienst rond moeten komen en de auto is dan ook verboden (HOPELIJK HEB IK ONGELIJK)

 • no-profile-image

  william

  zeg gert als je er geen verstand van hebt zeg dan ook niks. de bodem daalt gewoon 1 cm per jaar door hoofdzakelijk het schommelen van de grondwaterspiegel tussen zomer en winter. wanneer je het water jaarrond gelijk met het land zet dan klinkt het veel minder dan 1 cm in. maar je snapt dat wij boeren daar niet mee uit de voeten kunnen.

 • no-profile-image

  kees vlot

  Hier in de Krimpenerwaard word land aangekocht, om bodemdaling tegen te gaan. En wat doen ze? Ze graven al die percelen af om er natuur van te maken !! Dat deel wat ze afgraven is 100 jaar extra bodemdaling !

 • no-profile-image

  gert

  dat de bodem 1cm per jaar daalt is het gevolg van het gebruik van zodebemesters in de zomer,hierdoor droogt het veen uit en herstelt zich niet weer

 • no-profile-image

  jan

  mooi he, dat groene hart, en nog mooier dat er mensen zijn die er der brood met beleg verdienen. Dit zal vast zo blijven, enne dat het waterpeil ,op de krimp van het veen wordt aangepast is ook een fabel, gewoon laten lullen lekker doen waar je goed in ben.

 • no-profile-image

  Lot

  Meest kwetsbaar is een ruim begrip. Landbouw zal er altijd blijven. Geen goedkopere beheerder dan een boer die genoegen neemt met een inkomen dat net genoeg is om te blijven leven.

 • no-profile-image

  D

  Over 40 jaar is er helemaal geen landbouw meer in Nederland!!!

 • no-profile-image

  Pieter

  Als je dan zo'n berichtje leest weet ik het helemaal zeker, ik ben hier weg!
  Nederland kan het gewoon niet hebben.

 • no-profile-image

  Vandenackker

  ik snap werkelijk niet dat er nog 500.000 woningen gebouwd moeten worden in het westen van het land. Dat de plannen er zijn zegt genoeg over de paniekzaaiende milieu bewegingen en andere onrust stokers. wel paniek zaaien over stijgende zeespiegels en dergelijke maar oplossingen, ho maar!
  dachten ze wel in oplossingen werden alle (bedrijfs) activiteiten wel naar Amersfoort en verder verplaatst. kan de rest lekker moeras en delta worden en kunnen de dijken blijven zoals ze zijn, maar wie hoor je daar over? regeren is vooruitzien.

 • no-profile-image

  gert

  Geen landbouw meer in delen van het gr hart, ze bedoelen te zeggen dat er totaal geen landbouw meer is in het gr hart.
  er zijn zoveel nota's die beperkingen opleggen en er komen er nog steeds bij.
  als er nu nog een aantal verdwijnen dan geeft dat ook nog eens schaduw werking waardoor de chterblijvers ook niet meer optimaal kunnen produceren alles gaan in een negatieve spiraal, dus jonge ondernemers let op en probeer hier vooruit weg te komen en elders ik denk in het buitenland een bedrijf op te zetten .

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.