304 x bekeken 2 reacties

Kamer vindt Chinese Muur tussen NAK en NAK Agro onvoldoende

Keuringsinstantie NAK en dochterorganisatie NAK Agro mogen geen gezamenlijke reclame meer maken.

De Tweede Kamer drong er gisterenavond bij landbouwminister Gerda Verburg op aan dat beide diensten ook in publieke uitingen strikt worden gescheiden. CDA, VVD, SP, PvdA en SGP gaven te kennen de formele opdeling onvoldoende te vinden.

Volgens VVD’er Janneke Snijder is er sprake van een ‘papieren scheiding’ omdat dat de twee organisaties gezamenlijk reclame maken. Ook gebruiken zij dezelfde auto voor het bezoeken van boeren. Lutz Jacobi maande Verburg ‘serieus werk te maken’ van de ontvlechting van NAK en NAK Agro.

Aanvankelijk vond Verburg dat niet nodig. Zij gaf aan dat er ‘een Chinese Muur’ tussen de taken van beide organisaties staat. "Ik ben daar uitermate scherp op." De Kamer nam daar echter geen genoegen mee en bleef erop aandringen dat ook in publieke uitingen NAK en NAK Agro niet gezamenlijk mogen optrekken.

"Ik bestrijd dat er een Chinese Muur is", zei Snijder. "Dat kan niet als er een advertentiestructuur is en een auto." Uiteindelijk gaf Verburg toe. Zij zal met NAK en NAK Agro om tafel gaan zitten om hier een einde te maken. Voor 1 november informeert zij de Tweede Kamer hierover.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  PLASJE

  Het probleem is veel complexer dan hier aangegeven. Hier is nl. regelrecht sprake van inbreuk op de Wet op de Mededinging, immers 'onder de zgn. paraplu van Europese regelgeving' is het door onze overheid opgelegd dat slechts NAK (en wat wilt U NAK en/of NAK Agro) bepaalde onderzoeken mogen verrichten zoals bijv. het AM-onderzoek om te bepalen of pootaardappelpercelen vrij zijn van AM. Voorheen mocht dit ook door andere, zeer capabele en gerenommeerde instanties verricht worden. Nu ben je als pootgoedteler dus aangewezen op de NAK en krijg je, evenals dit in het verleden het geval was, weer te maken met het feit dat als je zeg in bijv. april nog percelen huurt die bemonsterd moeten worden, je te maken krijgt met het feit dat de NAK dan over 'haar oren'in het certificeringswerk zit en dus kun je als teler dan rekenen op een zeer trage afwikkeling van e.e.a.
  Geef je daarbij 'spoed'op, dan kan dat, niet dat het dan veel sneller gaat, maar
  je betaalt dan wel even een nog hoger tarief! Het is onverteerbaar en onbegrijpelijk dat onze Nederlandse overheid dit soort regelgeving uitvaardigt,
  onder het mom van Europese regelgeving ...immers in de ons omringende lidstaten kun je je als teler wenden tot welke beedigde instantie dan ook maar om dit soort onderzoeken te laten doen!!!! vandaar dat Plasje haar heil wel over de grens gaat zoeken in het vervolg...echter o.a. BLGG, HLB, Groene
  Vlieg etc. moeten zich 'als de hazewindhonden'melden bij Neelie!!Die weet wel raad met dit soort praktijken!!!
  Voorts kan het volgende eveneens bij de Tweede Kamer aangekaart worden : ...
  de macht van ons-aller-NAK is dermate groot, dat wanneer je als pootgoedteler pootaardappelen teelt op Duits grondgebied, en deze dus aangeeft bij de Duitse Anerkennungsdienst, deze dienst slechts de veldkeuring mag verrichten....BILATERALE AFSPRAKEN???!! staan in de weg dat deze Anerkennungsdienst haar werk afmaakt, d.w.z. dat bij opslag in Nederland de NAK deze poters moet certificeren, omdat de Duitsers niet op Nederlands grondgebied mogen keuren... nu vraag ik U, nog afgezien van het financiele verhaal natuurlijk...wat verschaft de NAK het recht om WEL in Duitsland certificeringswerk te mogen doen...diezelfde Europese regelgeving?
  Als onze Tweede Kamer zich hier niet over buigt en de rechtsongelijkheid wegneemt...blijft er voor Plasje wellicht niets anders over dan zich maar weer te wenden tot de Commissie der Europese Gemeenschappen...en dat hoeft nu w.s. niet zolang te duren als in de 80-er jaren toen vanaf 1983 - 1988 inbreuk op de Wet op de Mededinging aan de orde kwam...de uitspraken daarvan liggen ter inzage en mogen bekend worden verondersteld....en misschien kan diezelfde Tweede Kamer dan ook uitleggen hoe de regelgeving is als een teler volledig in Duitsland teelt en dus aldaar laat (veld)keuren, de opslag plaatsvindt op Nederlands grondgebied en de NAK helemaal niet meer in de bedrijfsgebouwen komt...!!!Wie is er dan waar 'zustaendig'?? Hoezo 1 Europa en 1 regelgeving en harmonisatie.....
  Er moet nog heel veel gebeuren!! en als dat niet snel gebeurt....dan verliest pootgoedtelend Nederland het deze reis!!

 • no-profile-image

  dr helix

  apropriate action has been taken

Of registreer je om te kunnen reageren.