Redactieblog

673 x bekeken

Houtskoolschets

Minister Verburg heeft opgeschreven hoe zij denkt dat het Europese landbouwbeleid er na 2013 zou moeten uitzien.

Zij had deze notitie een 'slordige nota' kunnen noemen, maar dat maakt natuurlijk weinig indruk. Daarom heet het een 'houtskoolschets'. Met houtskool kun je niet fijngevoelig tekenen en dat heeft de minister ook niet gedaan.

Nederland heeft de afgelopen jaren gehamerd op een verdere ontwikkeling richting markt en het belonen van boeren voor publieke diensten op het terrein van milieu, natuur of dierenwelzijn. Inkomenssteun als zodanig moet volgens Verburg worden afgeschaft.

De Europese ministers van landbouw zijn dezer dagen in Annecy bijeen om te discussiëren over de toekomst van het landbouwbeleid. Veel landen willen lang niet zover gaan als Nederland. Het Franse voorzitterschap heeft een notitie gepresenteerd, die er op neerkomt dat veel bij het oude blijft.

Ik heb het gevoel dat er maar weinig Nederlandse boeren zitten te wachten op een verdere afbouw van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Vorig jaar leek de vrije markt nog een mooi perspectief, met veel vraag en hoge prijzen. Dat mooie beeld is intussen wel vervaagd.

Regeren is vooruitzien en daarom is het verstandig om je nu alvast te beraden op de situatie over vijf jaar. Maar in vijf jaar kan er ook nog veel veranderen. Fundamentele vragen blijven en moeten worden beantwoord. Voor de Fransen: wat is de rechtvaardiging ervoor dat boeren inkomenssteun ontvangen (en anderen niet)? Voor Verburg: waarom moeten boeren worden beloond voor het achterwege laten van milieuvervuiling, dierenkwelling en landschapsaantasting (en anderen niet)?

Zelf zou ik teruggaan naar de oorsprong van het Europese landbouwbeleid. Daarin ging het niet om inkomenssteun en ook niet om publieke diensten. Ik ben het bijna nooit met Wien van den Brink eens, maar wel met één zinnetje uit diens 'troonrede': "Binnenkort ontvangt u voorstellen waarin uitgegaan wordt van een gegarandeerde minimumprijs per hoofdgewas of vleessoort, gekoppeld aan een quotum". Dat is pas een scherpzinnige houtskoolschets! Van den Brink moet naar Annecy.

Of registreer je om te kunnen reageren.