Redactieblog

10 reacties

Geen vergoeding, dan ook geen regels

Eigenlijk ben ik het wel eens met minister Verburg over de toekomst van de Europese steun aan de landbouw. Alleen subsidie als je een maatschappelijke dienst vervult. Dat spreekt me aan.

In 2013 lopen de huidige regelingen van inkomenssteun voor de landbouw af. Minister Verburg pleit voor nieuw systeem. Maatschappelijke diensten worden beloond. Te denken valt aan weidevogelbeheer, stimuleren van flora en fauna, het dierenwelzijn en dat soort zaken.

Lijkt me goed. Je krijgt dan een scheiding tussen de boeren. Sommigen kiezen voor het ondernemerschap. Dat worden de grote bedrijven, die met een lage kostprijs het inkomen uit de markt halen. Daarnaast komen er bedrijven die het inkomen slechts voor een gedeelte uit markt halen. Via de maatschappelijke diensten krijgen ze een aanvullend inkomen van de overheid.

Wel één voorwaarde bij deze nieuwe besteding van de Europese Landbouwgelden. Degene, die kiest voor de ondernemende vorm van boer-zijn - het steeds groter wordende bedrijf - moet zoveel mogelijk vrijgesteld worden van allerlei regeltjes. Die moet de ruimte krijgen op volop en zonder hinderlijke voorwaarden te boeren. De regeltjes zijn dan voor degene, die ervoor kiezen om zich uit de staatsruif te laten subsidiëren. En daarvoor een maatschappelijke dienst vervult.

Hoe langer ik er over nadenk, hoe beter me het plan lijkt. Ik zal zeker willen horen bij de groep ondernemers, die gaat voor de laagste kostprijs. Wat een feest om straks praktisch zonder regels boer te zijn!

Laatste reacties

 • no-profile-image

  veehouder

  Als voor de landbouw dezelfde regels gaan gelden als de industrie en overheden, dan durf ik het wel aan.
  Géén exportbelemmeringen voor afvalprodukten (mest), vrij verkeer van diensten en op dezelfde manier afgerekend worden op water- en luchtkwaliteit.
  Dan zijn de grootste pijnpunten opgelost om te kunnen ondernemen in plaats van gedwongen landschapsbeheerder te spelen.

 • no-profile-image

  Ger

  Best een goed plan, vergaderboer. Als de grote bedrijven geen subsidies meer krijgen kunnen die allemaal naar de boeren die een "maatschappelijke dienst" verrichten. Dan krijgen wij - ik ben geen grote boer en probeer maximaal te prfiteren van de subsidieregelingen - eindelijk eens een redelijke vergoeding voor hetgeen we doen voor natuur en milieu. Dat is nu vaak knudde. Dus, vergaderboer, groei, verlaag uw kosten en werk, werk, werk. Dan vergaren wij wel een goed inkomen uit de subsidieruif. Inderdaad, een subliem plan van minister Verburg.

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  Even een kort antwoord voor Boerin. Ze heeft gelijk, ik krijg een fors bedrag als inkomenstoeslag. Waar ik naar toe wil is dat, wanneer ik dat niet meer krijg, ik kan ondernemen zonder al die regeltjes. Die zijn dan voor degene, die kiezen voor bescherming van milieu, landschap enzovoort. Je krijgt dan de situatie van: voor wat hoort wat. Omdat ik dan niets meer krijg geldt dat niet voor ons. We krijgen dus meer ruimte om te ondernemen.
  Nog een vraag aan Boerin: Hoe ziet zij dan de toekomst? Eeuwigdurende inkomenstoeslag, waarvoor je niets hoeft te doen? Lijkt me niet zo realistisch.

 • no-profile-image

  Dirk

  Eindeljk iemand die als boer ook ondernemer durft te zijn. Die met open ogen de toekomst aandurft. Een toekomst met prijzen die in de markt gemaakt worden. Die houdt het langer uit dan degenen die zich sluimerend koesteren aan de staatsruif. Wanneer die wakker worden is het te laat.

 • no-profile-image

  ex-melkboer

  Ondernemer in Nederland zonder regelgeving?
  Een utopie!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ga jij maar lekker voor de laagste kostprijs. In het dure Nederland delf je op praktisch alle onderdelen het onderspit. Nederland is geen eiland, worden hier de subsidies afgeschaft, geldt dat ook voor de rest van Europa en de Wereld. Ook daar komt het ondernemerschap dan bovendrijven, alleeen liggen de kosten in diverse landen binnen Europa en zeker daarbuiten veeeeeel lager dan in Nederland. Succes!!!

 • no-profile-image

  veehouder

  Een goed inkomen uit de landbouwsubsidieruif? Droom gerust verder. Zij die geloven zijn de gelukkigen der aarde.

 • no-profile-image

  boerin

  Geen regels voor de grote bedrijven, maar wel voor de kleine, flink dicriminerend bezig.
  Jij bent zo iemand die vind dat alleen de grote bedrijven recht hebben op bestaan, omdat je denkt dat jij het veel beter kunt dan de kleine, flink arrogant ben je.
  Jij plukt nu de hele grote subsidiebedragen uit de landbouwkas.!!!!!!!
  Flink uitbreiden dan en flink veel hypotheek opbouwen zodat straks je kinderen het bedrijf niet meer overkunnen nemen omdat ze dan scheel zien van de schuld.!!!!!!!!

 • no-profile-image

  marcel

  Slaap zacht

 • no-profile-image

  henk

  In principe zouden we zonder subsidies een goed inkomen moeten kunnen halen.
  Gewoon een goede prijs voor een goed produkt.
  Subsidies werken vaak verkeerd.
  Wat 10 jaar geleden bedoeld was als inkomensteun wordt momenteel weggegooid aan wandelpaadjes kikkerpoelen, zorgboerderijen enz. enz.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.