Redactieblog

327 x bekeken

ASG: mestbeleid veroorzaakt groter stikstofoverschot stalbalans

Traditionele stalsystemen hebben binnen Minas en de huidige mestwetgeving geen verschil in de stikstof- en fosfaatbalansen.

Bij emissiearme bedrijfstypen voor vleesvarkens- en zeugenbedrijven blijken in de nieuwe mestwetgeving echter overschotten te ontstaan van respectievelijk 1,5 en 1,9 kilogram stikstof per dierplaats per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van de Animal Sciences Group van de Wageningen UR, in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Het onderzoek werd gedaan doordat er in de nieuwe mestwetgeving problemen zijn doordat op intensieve veehouderijbedrijven problemen zijn met fictieve mineralenoverschotten en -tekorten.

In emissie-arme systemen blijkt tevens bij vleesvarkens een tekort van 0,6 kilogram fosfaat per dierplaats per jaar te ontstaan, terwijl er bij zeugen 0,6 kilo fosfaat overschot per dierplaats per jaar is. Het verschil in de stikstofbalansen is te wijten aan het verschil in correctiefactoren van beide huisvestingssytemen. De gegevens zijn berekend op basis van een vleesvarkensbedrijf met 3.000 dierplaatsen en bedrijven met 500 zeugen.

De oorzaak van de overschotten en tekorten zit mogelijk in lagere mineralengehalten in de afgevoerde mest en hogere mineralengehalten in het voer. De overschotten kunnen voor zeugenbedrijven oplopen tot 35.000 euro, terwijl het voor vleesvarkensbedrijven tot 70.000 euro kan oplopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.