Redactieblog

577 x bekeken

Weinig hercontrole bij para-TBC onderzoek

Het aantal veehouders dat bij een koe met para-tuberculose contra-expertise laat uitvoeren is zeer gering. Dat zegt dierenarts Peter Franken van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De controle op para-TBC wordt gedaan in het kader van een bestrijdingsprogramma dat wordt gefinancierd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de LTO-vakgroep Rundveehouderij en het Productschap Zuivel. Uit het onderzoek blijkt dat bij 10 tot 20 procent van de bedrijven één of meerdere koeien besmet is met para-TBC.

“Veehouders lijken er voor te kiezen om een koe waar para-TBC is vastgesteld af te voeren zonder een hercontrole uit te voeren. Hierdoor bestaat de kans dat ze onnodig geld weggooien door gezonde dieren af te voeren”, legt Franken uit.

De dierenarts denkt dat veel veehouders niet weten dat de hercontrole ook betaald wordt door de zuivelsector, net als de eerste controle in het programma voor de para-TBC. “Je weet niet altijd zeker of de test klopt. Via een contra-expertise kan een veehouder zijn A-status behouden als blijkt dat het dier toch niet besmet is met para-TBC. Wanneer het dier afgevoerd wordt krijgt het bedrijf toch de B-status, waardoor het bedrijf ieder jaar opnieuw gecontroleerd moet worden”, aldus Franken.

Een bedrijf met A-status geeft aan dat er geen dieren besmet zijn met para-TBC. Een bedrijf met B-status heeft een besmetting gehad, maar de besmette dieren zijn afgevoerd. De C-status geeft aan dat er besmettingen zijn op het bedrijf waarbij de dieren niet zijn afgevoerd. Bedrijven met A-status worden eens in de twee jaar gecontroleerd, bedrijven met andere statussen worden jaarlijks gecontroleerd.

Of het onderzoekproject de komende jaren ook gefinancierd wordt door de sector is nog niet duidelijk. Doel van het onderzoek is dat er in 2011 alleen bedrijven zijn met een A- of B-status.

Paratuberculose is een besmettelijke, ongeneeslijke ziekte, wat een financiële schadepost betekent in de melkveehouderij. De ziekteverschijnselen lijken op die van tuberculose.

Of registreer je om te kunnen reageren.