Redactieblog

IRS: suikeropbrengst daalt door somber weer

De verwachte suikeropbrengst komt dit jaar op 11,2 ton suiker per hectare.

Dat meldt het kenniscentrum voor suikerbietenteelt IRS op basis van het groeimodel Sumo. De opbrengst daalt hiermee 0,1 ton suiker per hectare minder dan bij de prognose van twee weken geleden. Dit komt omdat de suikerbieten door het sombere weer minder hard groeien dan normaal in deze tijd van het jaar.

De opbrengstverwachting is nog wel hoger dan het vijfjarige gemiddelde en de opbrengst in 2007. Door de daling van het areaal met ruim 12 procent zal de totale hoeveelheid bieten dit jaar lager zijn dan vorig jaar.

De goede oogstverwachting komt vooral door de goede beginontwikkeling van het gewas door de hoge temperaturen in het voorjaar.

De hoogste opbrengsten worden in Flevoland en de Noordoostpolder verwacht. Daar ligt de prognose op 13,2 en 12,9 ton suiker per hectare. Op de Noordelijke zandgronden is de oogstprognose het laagst: 9,7 ton suiker per hectare. Het IRS meldt wel dat de regionale prognoses doorgaans minder betrouwbaar zijn dan de landelijke prognose.

In de prognose is geen rekening gehouden met de gevolgen van de droogte in het Noordelijk kleigebied. "Het groeimodel Sumo is gemaakt op basis van experimentele gegevens die in de jaren tachtig zijn verzameld over een periode van tien jaar. In deze periode is geen droogte geweest in dit gebied. Voor de zandgronden in het zuiden en noorden en de dal- en veen gronden wordt het effect van de droogte wel meegenomen", legt Noud van Swaaij van het IRS uit.

Rik Gengler, manager agrarische dienst regio noord van de Suiker Unie, verwacht dat de oogstraming voor het Noorden wat aan de hoge kant is. "De verschillen per perceel zijn groot. De gevolgen van de droogte in het Noorden zijn minder groot dan die van de droogte in het zuidwesten vorig jaar. Over het algemeen staat het gewas er goed voor. Zeker op de lichte gronden staat het gewas zeker zo goed als vorig jaar", aldus Gengler.

Grote problemen met ziekten en plagen zijn er in de suikerbieten dit jaar nog niet. waardoor dit weinig effect hebben op de opbrengstverwachting.

Of registreer je om te kunnen reageren.