8 reacties

Senaat blokkeert ontpoldering

Bijna de voltallige Eerste Kamer is tegen het onder water zetten van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder.

Het kabinet verruimt daarom het zoekgebied voor alternatieven, maar wil niet de garantie geven dat de ontpoldering van de baan is.

Dinsdagavond debatteerde de senaat met landbouwminister Gerda Verburg en staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat over de ratificatie van de vier Scheldeverdragen met Vlaanderen. Hoewel de ontpoldering daar slechts een klein onderdeel van uitmaakt, dreigt de goedkeuring van alle overeenkomsten door de opstelling van de Eerste Kamer spaak te lopen.

De meeste partijen wijzen op het gebrek aan draagvlak in de regio voor de plannen. Ook vinden zij het in een tijd dat de voedselprijzen sterk stijgen niet te verkopen dat er landbouwgrond onder water wordt gezet. "Onpoldering is niet nodig en niet nuttig en dus ongewenst", zei senator Pieter Hofstra (VVD). "Wat zeg ik, niet acceptabel!"

De Tweede Kamer gaf onlangs wel groen licht voor de Scheldeverdragen, die voorzien in een verdieping van de Schelde om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken voor grote zeeschepen en waarvoor natuurcompensatie vereist is. Wel eiste het parlement dat Verburg nogmaals op zoek zou gaan naar een alternatief gebied voor ontpoldering. Als dat niet gevonden wordt, kunnen de plannen voor de Hedwigepolder echter gewoon doorgang vinden.

De senaat vindt dat die toezegging te weinig garanties biedt. Verburg bood daarom dinsdag aan het zoekgebied nog verder te vergroten, maar kon niet beloven dat dit succes zou opleveren. Volgende week wordt het debat voortgezet. Als de Eerste Kamer volhardt in haar verzet, komen alle Scheldeverdragen op losse schroeven te staan. Het kabinet moet dan opnieuw met Vlaanderen, dat al begonnen is met de uitvoering, gaan onderhandelen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Leny

  Wat bezielt de tweede kamer, snel naar huis sturen, gelukkig heeft de senaat nog body! Ik kan de watersnood van 1953 nog herinneren, dit nooit weer! Wat is er voor een kapitaal in gestoken voor de veiligheid van Zeeland. Het eenigste wat die gekke die het weer onder water willen laten lopen, nodig hebben is een ouderwets pak slaag. Echt ze moeten zich diep schamen, ook die meelopers!

 • no-profile-image

  Gerrit

  Mensen laten we zorgen dat we eindelijk een svlink tegengas gaan geven tegen de achterlijke milieu freaks, het is tegen alle normen in om eengoed stuk land dat met veel moeite is ingepolderd nu weer onderwater te laten lopen. we hebben al een veel te weingig grond in dit overvolle kikkerlandje en dan zulke onverantwoordelijke voorstellen. we hebben toch tehuizen voor zulk soort mensen, of staan daar de deuren tegenwoordig gewoon open ??
  Wees gegroet
  Gerrit aanstoot

 • no-profile-image

  H.A.H.

  Toch maar goed dat er nog een senaat is die idiote dingen tegen kan gaan en verwerpen kan. Wat een onzin toch om dan naar andere plekken te zoeken.
  Zo zie je maar weer, de tweede kamer is geen afspiegeling van de bevolking maar een groepje die er voor zichzelf zit en een groot aantal die niet eens begrijpt dat er gewoon geld verdient moet worden om te leven en het leven niet alleen bestaat uit hobbies. naar groepereringen als dierenactivisten en millieu freaken geluisterd wordt, een grote bek hebben en moedwillig andermans eigendommen vernielen dat is het hedendaagse nederland. Soms schaam ik me dat nederlander ben.

 • no-profile-image

  Cerpentier Alexander

  Jammer dat er in Vlaanderen geen partijen zijn of politieke anti - meelopers om dergelijke zaken te verhinderen. Dat weeral de landbouw het moet ontgelden voor deze plannen gebaseerd op knie - knikkende studies. Wanneer gaat dit nu eindelijk eens stoppen. Vanaf dat diene havenbaron aan het roer gekomen is draait alles naar de richting haven van Antwerpen. Jammer buren, dat er in Vlaanderen geen politieke partij is, ook geen landbouw - gezinde partij of groepering die daae eens verzet tegen aantekend. Maar toch bedankt aan diegenen, landbouwers en sympatisanten die komen betogen zijn in de Hedwige polder. Ook zij die zich nog inzetten, bedankt.

 • no-profile-image

  boer mieras

  ze moeten die ontpoldering gewoon doorzetten dan gaat de prijs van de grond lekker omhoog waneer ik dan mijn grond wil verkopen dus doorzetten die plannendan krijg ik er meer geld voor

 • no-profile-image

  eefje kostermans-roth

  Lieve mensen, we willen status en een luxieus leven, maar de NATUUR,( of God, wie dat zo wil noemen,) zal altijd heersen over ons levende wezens.Trek er de geschiedenis maar op na, rampen voor en tegenspoed trok als een rode draad door het mensenleven. IK WORSTEL EN KOM BOVEN, is dit niet onze Zeeuwsche spreuk, en de grote Darwin sprak: het verdriet van Darwin, " het lijden van de mens, hier op aarde."Vechten en nog eens vechten, Zwemmen aan Walsoorden was super, maar door dijkverzwaring en op spuiten van een kinder strandje, is er voor de ouderen die al 55 jaar zwemmen in de Ooster, of Westerschelde geen plaats meer. Maar een Zeeuw, laat zich niet kisten voor hij dood is, dus hebben we gezocht naar een andere zwemplaats, en gevonden. Bij deze ga Ik nu niet vertellen waar die is? Met een klein beetje privé mag Ik nog genieten van Zeeland.

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Gelukkig zit er toch nog een beetje gezond boerenverstand in Den Haag.
  Senaat proficiat met jullie wijze besluit, hier kan Verburg nog eens wat van leren.
  Hadden ze in Noord-Holland ook maar zo veel verstand.

 • no-profile-image

  Red-weider

  De buren een handje helpen om de toegang tot de haven te verbeteren is prima maar dan is het gewoon van de gekke dat een goeie polder als de Hedwigepolder maar terug moet naar de zee.
  Nooit heb ik kunnen begrijpen dat ze op deze manier zaken doen met Vlaanderen.
  Het zijn mileu en natuurfreaks geweest die dit bedacht hebben om die polder zo te vernielen omdat naar hun zeggen de natuur vernield zou worden met het uitdiepen van de Westerschelde ?
  Schei uit ! Wat weg is hersteld vanzelf, het duurt even, je moet niet alles tegelijk willen en goed land bewaren zodat vele monden gevoed kunnen worden.
  Zijn we de verhalen uit de Tweede wereldoorlog vergeten toen er voedselschaarste was ?
  Houd nu de voedselproductieruimte op peil en zie dat de nattur ook bestaat uit bloeiende akkers en de bijbehorende biodiversiteit die door het schrapppen van de ontpoldering ook behouden blijft.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.