Redactieblog

352 x bekeken

Proef met ondergrondse irrigatie en bemesting

Op proefbedrijf Nije Bosma Zathe worden proeven gedaan voor een ondergronds buizensysteem in vollegrondsgroente - en akkerbouwgewassen.

De proeven worden nu nog gedaan in grasland en mais. Verwacht wordt dat met het Subterranean Plant System de gewassen het gedurende droge periodes beter kunnen uithouden en dat water, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gedurende de teeltperiode effectiever worden gebruikt.

Het buizensysteem, dat nu alleen in Portugal en Israël is gestest voor irrigatie, komt op ongeveer 30 centimeter diepte op zand en klei. Het water en de meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen kunnen door minuscule openingen in de buizen wel de wortels van het gewas bereiken, maar de openingen zijn te klein om wortelgroei naar binnen te krijgen. Het systeem kan vijftien tot twintig jaar meegaan en door de diepte waarop het systeem wordt aangelegd, kan de grond gewoon worden bewerkt.

Op Nij Bosma Zathe wordt tevens onderzocht of met restwarmte van de vergister de bodemtemperatuur kan worden beïnvloed om zo de teeltperiode te verlengen.

Bij het onderzoek werkt Wageningen UR samen met DLV Plant.

Of registreer je om te kunnen reageren.