Redactieblog

Ontheffing voor afschot wilde eenden mogelijk

In Friesland kan weer ontheffing worden aangevraagd voor de afschot van wilde eenden.

Ondernemers die schade aan gewassen hebben door wilde eenden kunnen een ontheffing aanvragen bij de Faunabeheereenheid. Voorwaarde voor het verlenen van de ontheffing is dat de boer al andere preventieve maatregelen heeft moeten nemen. De ontheffing geldt voor de gewassen graszaad, peulvruchten, vollegrondsgroenten en de zilte teelten zeeaster en zeekraal.

Voorwaarde voor een vergunning is dat er minimaal 100 euro schade moet zijn. Ondernemers die in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding moeten dit binnen zeven dagen na de constatering melden bij het Faunafonds.

Vorig jaar zijn in Groningen meer dan twintig ontheffingen verleend voor het afschieten van wilde eenden.

Of registreer je om te kunnen reageren.