Redactieblog

'Nederlandse Q-koortsuitbraak is uniek'

Maatregelen die in andere landen zijn getroffen tegen Q-koorts zijn niet zomaar in Nederland toepasbaar.

Dat is de conclusie van een rondetafelgesprek dat het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in samenwerking met de Gezondheidsraad heeft gehouden. Experts uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Nederland bespraken mogelijkheden om verspreiding van Q-koorts tegen te gaan.

Ook in andere landen zijn incidentele uitbraken van Q-koorts geweest, maar niet in een uitgebreid en dichtbevolkt gebied als nu in Noord-Brabant. Wetenschappers concluderen dat de situatie in Nederland uniek is in de wereld.

Afgesproken is dat het RIVM met veterinaire deskundigen gaat kijken hoe de overdracht van Q-koorts van dier naar mens gebeurt en of verdere maatregelen mogelijk of nodig zijn om dat te voorkomen.

Bloedtransfusie lijkt een verwaarloosbaar risico te zijn voor de overdracht van Q-koorts. Dit leidt ertoe dat het beleid voor bloeddonoren voorlopig niet aangepast zal worden.

Tijdens de conferentie bleek ook dat een verantwoorde screening van zwangeren in de regio niet mogelijk is omdat er onvoldoende bekend is over de kans op zwangerschapscomplicaties bij een Q-koortsinfectie. Ook zijn de beschikbare laboratoriumtesten om Q-koorts vast te stellen nog niet betrouwbaar genoeg voor screening van grote groepen.

Tevens is niet bekend wat de effectiviteit en mogelijke nadelen zijn van langdurige behandeling van Q-koorts met antibiotica tijdens zwangerschap. Het RIVM gaat nader onderzoek doen om meer inzicht te krijgen in de risico’s van Q-koorts tijdens de zwangerschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.