Redactieblog

29 reacties

Biologische veehouderij verhoogt risico infectieziekten

De toename van biologische landbouw zorgt voor een groter risicio op infectieziekten bij de mens.

Dat zegt het Rijkstinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het jaarrapport Staat van Infectieziekten in Nederland 2007. Bij biologische landbouw is de kans groter dat het dier in contact komt met de natuurlijke omgeving, waardoor de daaraan gerelateerde infectieziekten zoals toxoplasmose en trichinose, veroorzaakt door wormen, meer kans krijgen. Het risico door resistentie is bij de biologische sector wel kleiner dan bij de gangbare veehouderij.

Ook het verbreding van landbouwbedrijven met nevenactiviteiten, vooral in de rundvee- en schapenhouderij, vormen meer risico voor de volksgezondheid omdat hierdoor meer mensen in contact komen met dieren en de daaraan gerelateerde infectieziekten zoals campylobacter en E. coli.

De schaalvergroting en de toename van antibioticagebruik in de veehouderij vormt eveneens een toenemend risico op infectieziekten die via de veehouderij bij de mens terecht komen.

In 2007 is de lijst met meldingsplichtige infectieziekten bij mensen uitgebreid met de twee veehouderij-gerelateerde ziekten: de varianten van vogelpest die gevaarlijk zijn voor mensen (H5N1 en H7N7) en clusters van MRSA-infecties buiten ziekenhuizen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  c

  dat klopt dirk en al dat biologisch spul is zelfs nog gevaarlijker ook om te eten of het nu om vlees of groentes gaat, de schimmelziektes die bijv in groentes voor komen die zijn soms zeer gevaarlijk zelfs

 • no-profile-image

  P de Vries

  Wat een grove misleiding! Smakeloos en schaamteloos zo,n kop boven dit artikel.
  Weet u waar de allermeeste ziekten bij elkaar te vinden zijn?
  In die stinkende legbatterijen waar miljoenen kippen al levend dood zijn voor ze zijn opgegeten.
  En dan al die stallen waar de koeien de hele zomer opgesloten zitten.

  Ga alstublief voor u ooit weer zoiets durft te schrijen eens op een biologisch veebedrijf een kijkje nemen.
  Geniet er van de prachtige BLIJDE en STRESSLOZE koien die opgwekt door enorme weilanden huppelen. En die de beste melk leveren die je maar kunt bedenken.
  De dieren zijn ons door de Schepper niet touvertrouwd om ze levenslang in kooien en hokken en stallen op te sluiten!!
  Geen mooie bedrijf dan een biologisch bedrijf!!

 • no-profile-image

  N.I.Sifallor

  Of de consument niet kan is de vraag, dat ze niet wil betalen is bekend.
  Dus eigenlijk hebben we weer een tak gecreeërd die de nodige subsidie op eist.
  Wat de besmetting aangaat: waar in het "gewone"bedrijf alles perfect moet zijn lijkt het op de biologische bedrijven of qua hygiëne alles is toegestaan .

 • no-profile-image

  Thom de Groot

  De kop is misleidend, de risico's bij de gangbare bedrijven zijn even hoog of misschien bij de grootschalige en megabedrijven nog wel hoger. Wat overigens niet wordt vermeld zijn alle huisdieren die burgers houden, honden
  , katten, konijnen etc. Brengen die geen risico voor de volksgezondheid mee? Ik denk zelf dat mensen die met dieren omgaan en ze verder gezond zijn de risico's wel mee vallen en mensen ook weerstand krijgen tegen allerlei besmettings gevaren. Biologisch wordt hier ten onrechte weer eens in de verdachten hoek geplaatst, misschien moeten we ook niet meer naar de dierentuinen gaan, want die zouden dan misschien ook een risico zijn. IK ZOU ZEGGEN MENS DURF TE LEVEN !

 • no-profile-image

  Dirk

  De kop is uitstekend, zo gaat het altijd. Een schrikreactie om toch maar het artikel te lezen.
  Het is juist dat er ziekmakers bij de biologische landbouw rondwaren die juist door de gangbare dierhouderij zijn verbannen. Mede daarom heeft men toendertijd voor de huidige houderij gekozen. De huidige houderij brengt ook risico's met zich mee. Alleen is de huidige dierhouderij gesloten en dus is het risico voor de gewone burger zeer minimaal. De huidige houderij geeft ook de mogelijkheid om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, in tegenstelling tot de biologische houderij, die zelfs een hogere belasting aan het milieu geeft.

  De nieuwe ziekten/ aandoeningen in de huidige houderij zijn beheersbaar en zelfs beter te bestrijden. Door de komst van mega bedrijven, mits ver van de burger zijn deze problemen zelfs uit te bannen.
  Door te kiezen voor biologisch, kiest men ook voor ziekten en aandoeningen die men juist wilde voorkomen.
  Met het huidige keuringsnivo bij de meestal biologische slachterijen zal het biologische produkt kwalijker worden.
  Trichinose is dodelijk, het is wachten op de eerste slachtoffers, dan zal men niet alleen concluderen dat bij biologische teelt en houderij de gezondheid gevaar loopt, maar waarschijnlijk adviseren om er helemaal mee te stoppen.

  Overal worden de risico's beperkt, maar met ons voedsel mogen wij onbeperkt aanklooien.

  Smakelijk eten, ik eet liever een karbonaatje uit een megastal, dan eentje uit de biobak.

 • no-profile-image

  Jos

  De gangbare varkenshouderij zit op een heel hoog niveau. Dit kan nog beter en was al beter geweest, als er geen mensen invloed hadden en hebben, die het liefst hebben dat het slecht gaat! Als met die slechte in vloed in ruild voor een goede inbreng komt het van zelf goed!!
  Niets tegen biologisch, maar ik ken dit van vroeger. Dit nooit meer, men kan conservatief willen werken en slechter voor de varkens zijn, en geen droog snee brood verdienen.

 • no-profile-image

  leo

  het verhaal mag wel bij benadering kloppen maar de titel is hoogst ongelukkig gekozen

 • no-profile-image

  Patrick

  Morgen zal alles anders zijn!!!!
  Ik vond een link en dat is deze,
  *
  http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=6588&lStrAction=archief
  *
  Hierin staat dat de Paus tegen megastallen/ bio industrie is.
  Ik verwacht dus van de CDA, Christen Unie en SGP, dat ze daar gehoor aan geven.
  Anders is de schijnheiligheid weer groter....

 • no-profile-image

  al dat geld voor

  Ik lees in de reacties een aantal steekhoudende zaken en opmerkingen die kant nog wal raken. Dat er mensen/groeperingen zijn die biologisch willen eten en zien, het zij zo. De marktwerking moet hier plaatsvinden zodat ze aan hun gerief komen. Jammer genoeg dringen ze alle andere burgers en consumenten hun mening op. Zo erg zelfs dat het soms lijkt op terrorisme. Nu komt er het zoveelste onderzoek dat aantoont dat biologisch helemaal niet zo ok is. In andere onderzoeken ( België en Duitsland) is al aangetoont dat biologische eieren meer dioxine bevatten dan kooi eieren. Zoals gezegd, dat de mensen/groeperingen biologisch willen ok. Maar dwing niet andere mensen ook op dat ze "ongezonder" moeten gaan eten. Laatst is Mc Donalds ook overstag gegaan onder druk van.... Ik heb ze een mail gestuurd waarin ik vroeg of ze mij konden garanderen dat ik niet meer dioxine binnen zou krijgen dan eerst. En als ik gezondheidsklachten kreeg ik ok bij hun terrecht kon. U raad het al, geen bericht terug tot op heden. DUS "BIOTJES", WEL IEDEREEN DWINGEN NAAR BIO, MAAR ALS MENSEN TERUGKOMEN DAT HET ONGEZONDER IS EN EVENTUEEL GEZONDHEIDSKLACHTEN KRIJGEN IS ER NIEMAND THUIS. Hopelijk ziet de "normale" Nederlander dit tijdig in en gaat tegengas geven.

 • no-profile-image

  Anne

  Eindelijk wordt openlijk toegegeven dat grootschaligheid het risico voor de volksgezondheid verhoogd. Ook is resitentie bij de biologische landbouw minder. Alle reden om alleen nog biologische producten te nuttigen.

 • no-profile-image

  Annemarie

  Foute kop boven dit artikel! En dat terwijl er staat dat het risico door resistentie bij de biologische sector wel kleiner is dan bij de gangbare veehouderij! Hoe kan zoiets door de eindredactie komen?

 • no-profile-image

  schreuder

  Bijzonder dat er per saldo nog nooit zo weinig graasdieren in Nederland gehouden worden en de kans op besmetting richting de mens kennelijk per aanwezig dier is verveelvoudigd !
  Zou er geen onderzoek gedaan moeten worden naar deze tegenstrijdigheid ?
  twee onderzoeksvragen lijken mij relevant:
  1. Wat is het gevolg van het verwijderen van alle antibiotica en probiotica uit het mengvoer en zou dit effect kunnen hebben op de uitstoot van ziekten bij dieren richting de mens ?
  2. Leeft de mens ongezonder / i de leefomgeving van de mensen meer vervuild waardoor er minder weerstand bij de mens aanwezig is.

  De getrokken conclusies en aanbevelingen vindt ik daarom erg voorbarig en vooringenomen naar mijn mening kan deze conclusie op basis van de ter beschikking staande onderzoeken niet getrokken worden.

 • no-profile-image

  Van Wely

  Het blijkt met zulke koppen dat ook het AGD niet onafhankelijk is...en graag met oogkleppen op alleen maar in Nederland rondsnuffelt...
  Hieronder dat zijn pas KOPPEN..!!

  .............
  QUOTE OF THE WEEK:
  ORGANIC FARMING CAN FEED THE WORLD
  "The $1.2 billion the World Bank says will solve the food crisis in Africa is a $1.2 billion subsidy to the chemical industry. Countries are made dependent on chemical fertilizers when their prices have tripled in the last year due to rising oil prices. I say to governments: spend a quarter of that on organic farming and you've solved your problems."
  Vandana Shiva, an Indian physics professor and Organic Consumers Association Advisory board Member, speaking in Italy in response to the the U.N. food summit in Rome last month, where the World Bank pledged $1.2 billion in grants to help with the food crisis, most of which is earmarked for chemical fertilizers, pesticides and genetically modified (GM) crops.

  Source: http://www.organicconsumers.org/articles/article_13332.cfm

  ________________________________

  SYNGENTA CONFESSES:
  GENETICALLY MODIFIED CROPS CANNOT FEED THE WORLD
  In a revealing interview with the Guardian UK last week, Martin Taylor, the chairman of one of the world's leading sellers and promoters of seeds for GM crops, Syngenta, admitted that biotech foods cannot feed the world. Taylor told the Guardian, "GM won't solve the food crisis, at least not in the short term." This is in stark contrast to the biotech industry's ongoing propaganda that the world must embrace genetically engineered crops in order to feed the world's growing population. Although Syngenta and other biotech giants like Monsanto regularly also claim that GM crops are environmentally sustainable, Syngenta's chairman confessed the biotech industry's real focus is on lucrative crops and high-priced seeds and pesticides with "hardly any environmental benefits".
  Learn more: http://www.organicconsumers.org/articles/article_13337.cfm

  __________________________________

  RELATED STUDY OF THE WEEK
  "Assessment of the GM technology lags behind its development, information is anecdotal and contradictory, and uncertainty about possible benefits and damage is unavoidable."

  Source: A report released earlier this year from the United Nations World Food Program. The study was funded by the biotech industry and 60 nations, including the U.S., and clearly admits that genetically modified crops are not the solution to the food crisis. Upon finding out the results, the US, UK, Australia and Canada refused to endorse the international study. The study also warns that biofuels and climate change are leading causes of the global food crisis.

  Read study here: http://www.agassessment.org/


  __________________________________

 • no-profile-image

  Harm

  Meneer De Vries uit Assen, u bent niet goed wijs!!!!! U hebt duidelijk het verkeerde kanaal gekozen. In uw reactie is duidelijk te lezen dat u niet meer op de hoogte bent met de huidige veehouderij, u bent de weg kwijt, ga zo snel mogelijk naar een dokter, u hebt waarschijnlijk teveel biologisch vlees gegeten en daardoor besmet met trichinose. Die beestjes tasten de hersenen aan.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Meneer de vries, fijn dat u zo begaan bent met hetgeen de Schepper op deze aardbol heeft gezet. Wel denk ik dat u eerst eens zou moeten kijken naar de mens. Vroeger zag ik ze zitten op de bank, blijde en stressloze "oude van dagen", nu bejaarden genoemd. Genietend van hun welverdiende oudedag na een dagje schoffelen in de moestuin en lekker tussen de konijnen.
  Nu zitten ze in megaflats, tien hoog in de smog van de industriele voortuitgang. Geen moestuinje en ook de trouwe viervoeter mag vaak niet meer mee. Vaak dagen zonder aanspraak en wachtend op de thuiszorg. En diegenen die echt hulpbehoevend zijn, liggen vaak dagen ongewassen op bed.
  Nee, dan zou ik veel liever een koe of varken bij een moderne boer willen zijn.

 • no-profile-image

  J.G.W. Riem Vis

  Zou er niet eerst meer onderzoek kunnen komen, voordat maatregelen worden genomen, zodadlijk? Het is tenslotte min of meer met elkaar in tegenspraak dat biologische landbouw en veeteelt, zowel als antibiotica in l&t risicoverhogend werken i.v.m. ziekten bij mensen

 • no-profile-image

  robbert

  biologisch voedsel kan ik niet betalen , dit is voer voor rijkeluismensen die geld zat hebben om duur voedsel te kopen. ik houd het op gangbaar betaalbaar voedsel, welk ook nog eens goed en gezond is.

 • no-profile-image

  Dirk

  Hehe, hij is weer terug, misschien lag het aan mij, maar ik was hem echt even kwijt.
  Eindelijk weer eens een artikel dat iets raakt. Maar wij hebben niet voor niets de biologische teelt in de vorige eeuw vervangen door de huidige gangbare manier van dierhouderij.
  Ik ben benieuwd of wij straks ook weer terug gaan naar het stoom tijdperk.
  Biologisch is leuk voor de liefhebber, maar onbetaalbaar voor de gemiddelde consument.
  Het werd iedereen door de strot geduwd als het enige zaligmakende. Nu is er dan eindelijk een bericht dat het gangbare misschien nog wel beter is.

 • no-profile-image

  boerenverstand

  Dacht dat als alles goed in balans is dat dan ook het immuunsyteem beter werkt.Minder stress geeft betere weerstand.Juist bioboeren moeten een goede balans hebben op hun bedrijf anders is het einde oefening. De jonge zeeklei had nog een percentage organische stof van zeven we praten nu over een half procent.Deze substraat teelt vraagt om hulpmiddelen en maakt boeren afhankelijk. Met andere woorden een artikel met een dubbele bodem want aan bioboeren wordt niets verdient. Maar balanseren kost meer tijd.

 • no-profile-image

  drenthie

  Beste Patrick uit Praag,
  De Paus is rooms katholiek, en de CDA, en vooral de Christenunie en SGP zijn níet rooms katholiek. Zij volgen de bijbel, het Woord van God, en dat is echt niet altijd hetzelfde als het woord van de paus, ook al hebben de roomsen hem op ongeveer hetzelfde niveau staan !!
  Christenen aanbidden de Here Jezus, van Hem is alles te verwachten, Katholieken bidden tot Maria.
  Dit is niet bedoeld om de katholieken aan te vallen, maar jou bericht klopt voor geen meter !!
  Zo, en nu wil ik nog even zeggen dat de besmette pluimveebedrijven destijds met de vogelpest geen bedrijven waren waar de kippen op de gangbare manier werden gehouden.
  Wij houden zelf vleeskuikens, en ze lopen allemaal vrij rond in de stal. Als ze klein zijn is het lekker warm, als ze groot zijn en het is buiten heet dan houden we het in de stal lekker koel. Ze hebben altijd eerste klas voer tot hun beschikking, en als ze ongelukkig waren zouden ze niet zo gezond zijn en ook niet goed groeien. Wij zijn er trots op dat we eerste klas kwaliteits vlees leveren.
  Veiliger dan het vlees ooit geweest is. En zeker niet dieronvriendelijk ! Dan heb ik wel eens andere dingen gezien. Maar ja, als het een andere naam heeft dan gangbaar dan maakt het voor sommige mensen niet meer uit wat de werkelijkheid is die erachter zit. Ze zijn gewoon gehersenspoeld door doorgeschoten extremisten wat dierwelzijn betrefd. Er wordt vergeten dat diervriendelijk en milieuvriendelijk vaak elkaars tegenpolen zijn. En er zijn helaas een boel mensen die niet willen zien wat er de laatste jaren allemaal is verbeterd in de gangbare landbouw, ten aanzien van zowel diervriendelijkheid, mileuvriendelijkheid, als voedselveiligheid.
  Ik heb persoonlijk niks tegen op biologisch, maar wees wel eerlijk, en gun iemand die er anders over denkt, of die het anders doet, en ook de mensen die het geld er domweg niet voor op de plank hebben liggen, ook hun manier van eten, leven en geld verdienen.
  We zouden als nederlanders trots moeten zijn in plaats van elkaar zo te lijf te gaan. Vergelijk de Nederlandse landbouw maar eens met de rest van de wereld. Waar wordt nou zo milieu- en diervriendelijk voedsel geproduceerd van dezelfde veiligheid en kwaliteit als bij ons ? Voor zowel gangbaar als biologisch is op dit moment een markt, maar als we elkaar zo zitten zwart te maken dan werkt dat in het nadeel van beiden. De consument weet simpelweg niet meer wat waar is en wat niet.
  Reageer dan ook niet zo spastisch op een stukje waarin over allebei voor- en nadelen opgenoemd worden. De meeste mensen die de krant lezen hebben ook wel het verstand om in te zien dat die kop niet het hele verhaal inhoudt.

 • no-profile-image

  Dirk

  Ik las dat de ganbare kip uit de intensieve veehouderij zelfs lekkerder is dan een biologische. Dit zeggen britse onderzoekers, proefpersonen vonden de smaak en structuur beter.
  Eens te meer het bewijs dat biologisch tussen de oren zit. Gewoon mee door gaan, maar aub niet meer zeggen dat het beter is, dat is de gangbare dierhouderij, op alle fronten.Het is schoner, lekkerder, beter voor het milieu en goedkoper.
  Nu zal het wel stil worden!!!!!

 • no-profile-image

  dirk

  normaal kun je dagen aaneen de reacties volgen, nu is dit bericht al verwijderd, is de redaktie te biologisch mindend?????

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik vind het wel lachen dat de grachtengordel, de groen linksers en ander volk wat zich te superieur voelt om gangbaar voedsel te eten nu meer kans heeft op infectieziekten

 • no-profile-image

  a nonymus

  inderdaad, titel is politiek incorrect, maar wel feitelyk juist. 6ae8y7 lees ik vertroebeld nuchter.

 • no-profile-image

  Freek

  Zo, we zijn er weer. De hoge mannen hebben het weer voor elkaar, de chemie e.d. Die kunnen namelijk weinig aan de biologische landbouw verdienen en ze proberen dus links of rechtsom de gewone landbouw in een scheef daglicht te stellen.
  Bij alle onderzoeken naar schadelijke ziekte kiemen wordt gezocht naar antistoffen, of te wel naar het bewijs dat het dier het gehad heeft. De kans om de ziektekiem zelf te vinden is heel klein. Er zijn mensen die denken sterker te zijn dan de natuur en ze proberen ziektes helemaal uit te bannen, voor dat doel werkt het om te zoeken op antistoffen. Voor de volksgezondheid is de ziektekiem bepalend maar daar wordt zelden op gezocht. Antistoffen worden vaker gevonden in de biologische landbouw, dat lijkt me alleen maar handig als je dat op eet want dan krijg je daar zelf ook een beetje bescherming van. Bij de meeste zoönosen is de bereiding van het product belangrijker dan de houderij. Goed gekookt zorgt voor uitschakeling. Verder hebben we vele eeuwen met dieren in hetzelfde gebouw geleefd en ik denk zelfs dat dieren een onderdeel zijn van onze weerstandsopbouw. Zo vroeg en zo veel mogelijk kontact met dieren bleek uit een Duits onderzoek in Beieren een garantie voor een redelijk ziektevrij en lang leven. Dus niks handen wasssen als de jeugd uit de kinderboerderij komt. Met je handen een boterham met stroop eten en daarbij je vingers aflikken...dat is weerstand opbouwen!

 • no-profile-image

  hobbes

  Volgens mij is dit dezelfde conclusie als bij de megastal. Zou het gewoon zo zijn dat de veehouderij als gehele sector een gevaar is voor het risico op infectieziekten bij de mens?

 • no-profile-image

  a nonymus

  inderdaad, titel is politiek incorrect, maar wel feitelyk juist. betreffende biowaanzin gaat het net als met zovele zaken: het moet eerst erger worden voordat het betert en als het op zyn ergst geweest is zal het wel overgaan. eerst nog wat ontpolderen en onder het mom van natuurbouw flink wat delfstofwinning plegen, goede en ook minder goede landbouwgrond weg. leuk voor de blyvers, grond wordt meer waard, minder prod. en pryzen komen op aanvaardbaarder niveau, zodat ook "arme landen" rendabel kunnen produceren. toenemende weerstand bij weldenkend deel van de bevolking, maarja, het is nu te laat met dank aan de visionaire blik van de reactionaire bioverdwaasden. ja, carnivoren zyn intelligenter dan herbivoren(vegetarisch levenden), dat is nu eenmaal evolutionair bepaald. ook niet politiek correct, maar feitelyk zeer juist. . xg?9?467 schat ik zo. nogmaals, nu b38bks, ben ik de enige of hebben er meer last van het "waterige waas"??

 • no-profile-image

  van Weerden

  De kop is zeer mooi gebracht voor de zoekmachine van Google..(manipulatie)..
  ....
  Maar uit onderstaande tekst zit de hoofd-ellende voor de volksgezondheid toch in de grootschalige industrie..van melk en verdere veehouderij en niet te vergeten de pesticiden.

  Tekst uit het verslag::

  De vraag ‘met welke (uitbraken van) infectieziekten en resistente micro-organismen moeten we rekening houden
  gelet op de ontwikkelingen in de commerciële veehouderij’ is niet eenvoudig te beantwoorden. Op basis
  van de beschikbare literatuurgegevens en het theoretisch beredeneren van kansen op transmissie moet met enkele ontwikkelingen rekening worden behouden:

  1. Het voorkomen en de toename van voor antibiotica resistente micro-organismen is één van de hoofdproblemen in de huidige infectieziektebestrijding. Het gebruik van antibiotica in de commerciële veehouderij
  heeft geleid tot het ontstaan van resistente microorganismen bij vee. Het toenemend gebruik van antibiotica in de veehouderij leidt tot een toename in het
  voorkomen van (multi)resistente micro-organismen bij vee en (via voedsel of direct contact) bij de mens.
  Naast MRSA is er een toename van andere multiresistente micro-organismen onder vleesproducerende dieren zoals pluimvee (ESBL-producerende E. coli).
  De minister van LNV heeft een taskforce antibioticaresistentie dierhouderij ingesteld.

  bron:
  http://www.rivm.nl/cib/binaries/StaatvanInfectieziekten2007_tcm92-53097.pdf

 • no-profile-image

  Rinie

  De kop van uw artikel suggereert dat juist de biologische veehouderij de boosdoener is, terwijl in het artikel de gangbare veehouderij meer debet lijkt aan de risico's.
  De dieren in de gangbare veehouderij zijn veel kwetsbaarder, zo is bekend. U moet uw voorlichting over een onderzoek wel juist weergeven!
  Want u stelt verder zelf in uw artikel ( citaten: Het risico door resistentie is bij de biologische sector wel kleiner dan bij de gangbare veehouderij.
  en:
  De schaalvergroting en de toename van antibioticagebruik in de veehouderij vormt eveneens een toenemend risico op infectieziekten die via de veehouderij bij de mens terecht komen.
  Einde citaten

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.