Redactieblog

'Woningbouw, landbouw en natuuraanleg beperken Hollandse vergezichten'

Niet alleen woningbouw, ook landbouw en natuur beperken openheid van het Nederlandse landschap.

Dat concludeert het Planbureau voor de leefomgeving in de studie 'Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap'.

In sommige gebieden in Nederland is de openheid van het landschap de afgelopen decennia flink afgenomen. De moderne agrarische bedrijfsvoering en de komst van kassencomplexen en boomkwekerijen leiden tot het wegnemen van het open uitzicht in het landschap. De aanleg van nieuwe natuur zorgt met veel bossages ook voor het verdwijnen van de vergezichten.

Aan de hand van vier voorbeeldgebieden laten de onderzoekers zien in hoeverre nieuwe activiteiten op het platteland gevolgen hebben voor de openheid van het landschap. Zij concluderen dat het beleid voor plattelandsvernieuwing en het beleid gericht op behoud van het landschap op lokaal niveau beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Met name in de overgangszone tussen stad en platteland is het landschap sterk veranderd door stadsuitbreiding en de komst van bedrijven en recreatiewoningen.

Of registreer je om te kunnen reageren.