Van der Hoeven: liever geen grote energiefusie

Economieminister Maria van der Hoeven is geen voorstander van een fusie van Nuon en Essent.

Wel staat zij open voor partijen die willen praten over schaalvergroting, zo schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Daarmee reageert Van der Hoeven op een oproep van Essent en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Die vroegen haar onlangs zich in te spannen om een samengaan van de twee energiereuzen alsnog mogelijk te maken. Zij denken dat dit zo’n twee miljard euro aan kostenbesparingen oplevert, waar de consument van kan profiteren.

Vorig jaar ketste een voorgenomen fusie af, omdat de bedrijven het niet eens konden worden over de nieuwe machtsverhoudingen. Eerder had de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich al zeer kritisch uitgelaten over de plannen. De combinatie zou te dominant worden op Nederlandse markt. Destijds sprak het Productschap Tuinbouw zich ook uit tegen de fusie, die zou leiden tot een monopoliepositie.

Van der Hoeven benadrukt dat haar beleid er op is gericht de publieke belangen te bewaken. "Uit het oogpunt van marktordening en betaalbaarheid zijn twee spelers op de markt te prefereren boven één speler", schrijft zij. Daar voegt zij aan toe dat het risico bestaat dat de nieuwe combinatie wordt overgenomen door een buitenlandse speler.

Nuon heeft al laten weten de oproep van Essent niet serieus te nemen. Volgens het bedrijf is een fusie met de belangrijkste Nederlandse concurrent niet meer aan de orde en richt het zich nu op samenwerking met een buitenlandse partij.

Of registreer je om te kunnen reageren.