3 reacties

'Te weinig geld voor behoud biodiversiteit'

Het kabinet moet meer geld beschikbaar stellen voor het stopzetten van de achteruitgang van biodiversiteit.

Volgens de World Conservation Union (IUCN) is het ambitieniveau van Nederland veel te laag. In maart presenteerde het kabinet het Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011. Daarin wordt aangekondigd dat er nauwer samengewerkt gaat worden met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden om de handel in hout, soja, palmolie, biomassa en veen te verduurzamen.

De IUCN, een organisatie waarvan onder meer Stichting Natuur en Milieu, de ANWB en het ministerie van landbouw lid zijn, prijst de prioriteiten die het kabinet stelt. Hoe de overheid de gestelde doelen wil bereiken, is echter een stuk minder duidelijk. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de IUCN: "Wij verwachten een inspirerende en pro-actieve overheid die beleidsinstrumenten ontwikkelt, toepast en naleeft, en de regie voert."

Landbouwminister Gerda Verburg stuurt de bevindingen van deze organisatie door aan de taskforce die het kabinet de komende tijd van suggesties moet voorzien op het gebied van het behoud van biodiversiteit. Zij komt niet, zoals de Partij voor de Dieren wil, met een schriftelijke reactie op de conclusies van de IUCN.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  aandachtige lezer

  Kubelink, toevallig het ik het artikel ook gelezen. De imkers hebben het zeer sterke vermoeden dat het uitsterven van bijenpopulaties te wijten is aan de mobiele telefoons. Ik heb niets gelezen over de landbouw. Laat de overheid dan beginnen waar de grootste winst is te halen; verbieden van de GSM. Is ook goed voor de rust van de mens. Noodzakelijk, onmisbaar? Onzin, 20 jaar geleden had niemand een GSM.
  Dus Kubelink, en garde en succes toegewenst.

 • no-profile-image

  gert

  wat levert dit de boer op ?

 • no-profile-image

  Kubelink

  Denk je nou alweer alleen in centjes, Gert? Ga je ooit nog eens het licht zien? Biodiversiteit is net zo essentieel voor het leven van mensen (Lees: boeren) als het voedsel dat een boer produceert of het water dat de drinkwatermaatschappij voor ons zuivert. Zonder een rijke biodiversiteit verarmt de natuur/ons leefmilieu en dus ook onze gezondheid/ons leven. Al jaren vindt er een heel duidelijk fenomeen plaats die deze (kwetsbare) verhouding goed aantoont. De bijenpopulatie is (net als bij veel insektensoorten) akelig hard op weg om uit te sterven. Erg? Ja, extreem verontrustend!!! Het lot van ons voedsel ligt niet alleen in handen van de boer maar ook van de insekten die onze gewassen moeten bestuiven, bijen met name. De mens is daar zelfs zo van afhankelijk dat Einstein ooit eens heeft uitgerekend dat de mensheid nog hooguit vier jaar te leven heeft als de bijen zouden verdwijnen. Vooral in de VS en in Europa worden de laatste jaren enorme verliezen gemeld, waarbij het soms wel gaat om 80% afname in een jaar. Bij dit fenomeen (Colony Collapse Disorder) treedt er bij bijen een verzwakking op van het immuunsysteem zodat ze vatbaarder worden voor ziekten en parasieten (mijten e.d.), enz. Dit wordt zo goed als zeker veroorzaakt door menselijk handelen. Zeer waarschijnlijk gaat het om een combinatie van menselijke factoren. Gebruik van bestrijdingsmiddelen, intensivering van de landbouw (monocultuur), gentech-gewassen, maar ook de grote toename van straling door zenders voor mobiele telefoons en hoogspanningsmasten wordt genoemd. Omdat het gros van het volk de ernst van zoiets niet wil inzien - vooral op een site als deze is aan de vele zelfzuchtige reacties te lezen hoe weinig begrip, zorg en respect wij hebben voor de natuur die ons in leven houdt - vrees ik dat we weer veel te laat gaan ingrijpen, mocht dat überhaubt nog mogelijk zijn. Ongeacht de vraag wie of wat er nu exact schuldig is aan die massale bijensterfte, toont zo'n gebeurtenis toch aan dat wij mensen in ons voortbestaan weldegelijk kwetsbaar zijn als de natuur geweld wordt aangedaan. Daarmee is de natuur dus allesbehalve alleen van esthetische waarde. Een rijke natuur met een hoge biodiversiteit is een belangrijke peiler onder onze economie, onze gezondheid, ons leven. Nog geen twee jaar geleden schatten wetenschappers van de Cornell University de economische waarde van insecten op 54 miljard dollar. Een gedachte dat de natuur alleen maar lastig is en geld kost, wijst dan ook op niets anders dan vooringenomenheid en een gebrek aan kennis. Het is echter de onverschilligheid van veel mensen die de grootste bedreiging vormt.

Of registreer je om te kunnen reageren.