Redactieblog

204 x bekeken

Positief financieel resultaat voor PVV

Het productschap Vee en Vlees (PVV) heeft in 2007 financieel een positief resultaat geboekt.

Dat blijkt uit de jaarrekening die door het bestuur van het productschap is vastgsteld. PVV heeft een positief resultaat van 3,7 miljoen euro gerealiseerd. Dit komt door 1,9 miljoen euro aan hogere baten en een besparing van 1,8 miljoen euro bij de uitgaven.

De stijging van de inkomsten komt vooral door meer slachtingen in de kalversector en een hogere productie in de varkenssector. Verder is de heffingsopbrengst hoger door de extra heffing voor het Diergezondheids Fonds schapen en geiten.

Op basis van de toekomstvisie voor 2010 heeft het PVV de afgelopen jaren een forse krimp gerealiseerd in het uitgavenniveau en in het personeelsbestand. De lasten zijn vooral minder door de lagere uitgaven in het veeziektefonds en in de afzetbevordering. Aan projecten op het gebied van preventieve gezondheidszorg in de varkenshouderij en praktijkonderzoek is ook minder geld besteed.

Of registreer je om te kunnen reageren.