234 x bekeken

LEI: gemiddeld bedrijfsinkomen daalt licht

Het gemiddelde bedrijfsinkomen in de land- en tuinbouw daalde vorig jaar naar 51.000 euro.

Een jaar eerder verdiende boeren en tuinders nog vierduizend euro meer, zo blijkt uit onderzoek van landbouw-economisch instituut LEI.

Die daling houdt verband met een stijging van de prijzen voor voer en energie. Toch is het gemiddelde inkomen relatief hoog; in de periode 2001-2004 werd een kwart minder verdiend. Het LEI wijt dit voor een groot deel aan de hoge voedselprijzen.

Niet voor elk bedrijfstype was de situatie even rooskleurig. Vooral in de melkveehouderij lag het inkomen in 2007 hoog. Varkens- en pluimveehouders hadden het echter heel wat moeilijker; hun inkomens lagen in de regel onder het gemiddelde.

Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven nam vorig jaar af met 2.700 tot onder de 77.000. Dat is een daling van 3,4 procent, wat nagenoeg gelijk is aan de gemiddelde afname tussen 2000 en 2005. Vooral het aantal glastuinbouwbedrijven nam af. Dat is toe te schrijven aan de schaalvergroting in deze sector.

Volgens het LEI komen er steeds meer megabedrijven. Sinds 1980 is het aantal gegroeid van 100 naar 1.600. Ruim 60 procent daarvan betreft glastuinbouwondernemingen. In de intensieve veehouderij blijft het aantal megabedrijven met 60 stuks beperkt.

Het areaal cultuurgrond daalde in 2007 met 0,3 procent, wat gelijk is aan het gemiddelde van de afgelopen jaren. De meeste landbouwgrond die wordt onttrokken, wordt omgezet in bebouwd gebied. Een klein deel, zo’n 10 procent, is voor natuur bestemd.

Of registreer je om te kunnen reageren.