Redactieblog

312 x bekeken

Duurzaamheid doet er niet toe

Het Centrum Landbouw en Milieu heeft een aantal rapporten over megastallen nog eens bekeken en komt met de conclusie dat megastallen niet bijdragen aan duurzaamheid.

Ik zou zeggen: nou en? Gaat het daar dan om in de discussie over megastallen? Er is geen enkele economische branche in Nederland waar eisen worden gesteld aan de grootte van de bedrijven. Men kan best beweren dat een uitbreiding van Hoogovens niet bijdraagt aan duurzaamheid, of dat Philips eigenlijk te groot is om voldoende aandacht te hebben voor de individuele werknemers.

Of megastallen nu bijdragen aan dierenwelzijn of diergezondheid doet er helemaal niet toe, want er bestaat op dit punt geen enkele overheidsbevoegdheid die onderscheid mogelijk maakt tussen megastallen en gewone stallen. Voor dierenwelzijn en diergezondheid bestaan algemene regels. Zowel Albert Heijn als Buurtsuper Brunsveld vallen onder de regels voor de verkoop van levensmiddelen.

Nu is het CLM-rapport geschreven in opdracht van Milieudefensie. Het was dus wel te verwachten dat de discussie breed wordt getrokken. Boeren doen dat zelf ook: ze halen er al snel de voedselcrisis bij. Heeft er ook niets mee te maken. Zo woedt de discussie over de megastallen voort met argumentaties die niet ter zake zijn.

De overheid heeft maar op drie punten iets te zeggen: locatie, locatie, locatie. Het gaat niet om of er megastallen moeten komen, maar om de vraag op welke plek die kunnen worden toegestaan. Een kwestie van ruimtelijke ordening dus. De vraag is: wordt de kwaliteit van een gebied, uitgedrukt in landschap, milieukwaliteit, verkeersbelasting en dergelijke niet al te zeer verslechterd door de komst van een megastal?

In de meeste gevallen zal men tot de conclusie komen dat megastallen niet passen in ons buitengebied. Daar heb ik Milieudefensie niet voor nodig. De conclusie zou moeten zijn: megastallen dragen niet bij aan ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens is het aan de agrarische ondernemers om te laten zien dat er wel projecten mogelijk zijn waar iedereen achter kan staan. Megastallen met kwaliteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.